Nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury

2007-06-04 11:49

28 kwietnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje naukowe z dziedziny architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej oraz geodezji i kartografii.

Konkurs stanowi kontynuację 37-letniej tradycji, rozpoczętej od nagród Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Do oceny zgłoszono w 2002 roku 183 wnioski z uczelni państwowych i niepaństwowych z całego kraju, w tym: 7 prac habilitacyjnych, 40 prac doktorskich, 92 prace dyplomowe magisterskie, 7 prac dyplomowych inżynierskich i 33 publikacje. Nagrodzono 49 prac, w tym 5 habilitacyjnych, 12 doktorskich, 20 magisterskich, 2 inżynierskie (w tym licencjacka) oraz 10 publikacji. Wyróżniono 49 prac i publikacji.
Nagrodzone prace są nowatorskimi opracowaniami budowlanych problemów technicznych, architektoniczno-urbanistycznych, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, zagadnień ekonomicznych budownictwa, a także rozwijającego się rynku nieruchomości. Wszystkie prace były oceniane przez szerokie grono wybitnych specjalistów, którzy wśród wielu kryteriów brali pod uwagę także stopień trudności teoretycznego rozwiązywania problemu oraz stopień trudności praktycznego podejścia i możliwości wykorzystania wyników.
Zgłoszone do Konkursu prace pochodzące z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całego kraju stanowią godną reprezentację polskiej myśli technicznej i ekonomicznej oraz wzorzec do dalszej działalności naukowej i dydaktycznej.
Nagrody wręczał minister infrastruktury Marek Pol przy współudziale podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Profesora Marka Bryxa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Hanny Kuzińskiej, przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk - przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych profesora Władysława Włosińskiego oraz przewodniczącego Komisji Nagród profesora Leszka Kałkowskiego. W uroczystości uczestniczyli również Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Urban, dyrektorzy departamentów Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych resortu oraz organizacji i stowarzyszeń zawodowo-technicznych. Uroczystość prowadził Zbigniew Sierszuła dyrektor Departamentu Architektury i Budownictwa MI, odpowiedzialnego za organizację przebiegu Konkursu.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej