Elektrownia dla Konina

2009-02-26 16:57

Elektrociepłownię, która zaopatrzy w ciepło mieszkańców lewobrzeżnego Konina, zamierza wybudować Kopalnia Wegla Brunatnego "Konin".

List intencyjny w tej sprawie podpisali 23 lutego prezydent Konina Kazimierz Pałasz, prezes KWB „Konin” w Kleczewie SA Sławomir Mazurek oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie sp. z o.o. Andrzej Chmielecki. Projekt elektrociepłowni, opalanej węglem brunatnym i biopaliwami jest, zdaniem prezydenta miasta, „ najlepszym spośród wielu rozpatrywanych”. W samorządzie miasta od kilku lat zastanawiano się, jak dopasować sieć ciepłowniczą, szczególnie w starej części miasta, do rzeczywistych potrzeb oraz zminimalizować straty na przesyle ciepła, dostarczanego przez Elektrownię Konin. Główna sieć przesyłowa została wybudowana w końcu lat siedemdziesiątych dla starej części miasta i – jak wówczas planowano – nowych osiedli na co najmniej 40 tysięcy mieszkańców. Tymczasem z tej sieci korzysta 4 tysiące mieszkańców. W sprawie modernizacji systemu ogrzewania lewobrzeżnego Konina wypowiadali się między innymi naukowcy z Politechniki Warszawskiej, którzy optowali za wybudowaniem dla tej części miasta nowej, lokalnej, ciepłowni oraz przebudowanie głównych sieci przesyłowych. Miasto rozważało dotychczas koncepcje wybudowania ciepłowni opalanej gazem albo biopaliwami. Koncepcja zmieniła się po wyrażeniu przez kopalnię chęci włączenia w realizację inwestycji.

W podpisanym liście intencyjnym miasto zadeklarowało przekazanie KWB „Konin” w dzierżawę nieruchomość gruntowej na co najmniej 20 lat, na której zostanie zlokalizowana elektrociepłownia. Wstępna lokalizacja przewiduje wybudowanie jej przy ulicy Nadrzecznej.
- Inwestycja nie koliduje z zabudową mieszkalną i jest położona przy węźle komunikacyjnym nowej obwodnicy miasta - uważa Andrzej Sybis, zastępca prezydenta miasta. - KWB „Konin” deklaruje wybudowanie na terenie wskazanym przez samorząd Konina elektrociepłowni o mocy termicznej 20 MW. Jej produktem ubocznym będzie energia elektryczna. Kopalnia przewiduje możliwość rozbudowy zakładu o 5 MW, jeśli zapotrzebowanie na energię wzrośnie.
- Elektrociepłownia opalana będzie węglem brunatnym i biomasą, pochodzącą m.in. z upraw na byłych odkrywkach. Koszt budowy prezes zarządu określił na 100 mln zł - wyjaśnił Sławomir Mazurek.
Wstępna koncepcja budowy elektrociepłowni dla lewobrzeżnego Konina, opracowana przez KWB „Konin”, zakłada, że przyszłe przedsiębiorstwo charakteryzować będzie wysokosprawna kogeneracja produkcji ciepła i energii elektrycznej, umożliwiająca uzyskanie czerwonego certyfikatu.
- Gdyby inne miasta chciały podobnie wykorzystać nasze możliwości, to my chętnie będziemy na ten temat rozmawiać - twierdzi prezes KWB. - Cieszę się, że prezydent miasta życzliwie i szybko negocjował. Więcej – w duchu takiego zrozumienia i tak szybko nie rozmawiało nam się z innymi partnerami.
Prezes zaznaczył także, że niewielka ilość węgla potrzebnego dla elektrociepłowni w Koninie nie koliduje i nie wpłynie na skalę i zakres modernizacji Pątnowa I. Ponadto kopalnia zadeklarowała sprzedaż ciepła dla MPEC po cenach, które na dzień podpisania listu intencyjnego będą nie wyższe od stosowanych przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA z uzasadnieniem uzasadnionego ich wzrostu, który zostanie uzgodniony w umowie wieloletniej. MPEC ze swej strony gwarantuje przez okres co najmniej 20 lat zakup ciepła z tej elektrociepłowni.
- Realizacja koncepcji zaproponowanej przez kopalnię spowoduje, że odbiorcy finalni nie będą więcej płacić za ciepło, a może mniej prognozuje prezes Andrzej Chmielecki.
W czasie budowy elektrociepłowni przez kopalnię, MPEC zmodernizuje sieć ciepłowniczą w Koninie lewobrzeżnym, wraz z doprowadzeniem jej do przyszłej elektrociepłowni. Termin realizacji inwestycji (wybudowania elektrociepłowni i modernizacji sieci ciepłowniczej) określono na 1 września 2012 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej