Koło zamachowe

2009-03-18 11:07
Konferencja Rynek nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu gospodarczego (16.03.09)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

"Budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, ale to koło zamachowe potrzebuje również silnika - gospodarki" - powiedział 16 marca br. Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas konferencji "Rynek nieruchomości i budownictwa w dobie kryzysu gospodarczego" w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej. "Podstawowym kierunkiem ostatnich zmian instrumentów wsparcia rynku mieszkaniowego była poprawa efektywności" - dodał wiceminister.

Od początku roku dużym zainteresowaniem cieszy się program dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów mieszkaniowych, realizowany na warunkach ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Także nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, której przepisy wejdą w życie w kwietniu br. może uatrakcyjnić uzyskanie kredytu mieszkaniowego poprzez umożliwienie przeznaczenia premii gwarancyjnej na sfinansowanie wkładu własnego.

Nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych podniosła wysokość możliwego do otrzymania przez inwestora wsparcia finansowego. Jego wysokość będzie od 1 kwietnia br. wynosić od 30 do 50% kosztów inwestycji. W trakcie konsultacji jest przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, definiujący nową umowę "najmu okazjonalnego".

Istotną zachętą do prowadzenia remontów i termomodernizacji może stać się ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwi uzyskanie premii remontowej na prace w budynkach wielorodzinnych o najgorszym standardzie technicznym i najniższych standardzie wyposażenia (remont starych budynków wielorodzinnych, wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r.).

Wiceminister Dziekoński zapowiedział również prace nad reformą społecznego budownictwa czynszowego. Obecnie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, eksperci Banku Światowego przygotowują audyt systemu preferencyjnych kredytów udzielanych towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Rozważane są również zmiany w programie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, których celem będzie poszerzenie obecnego zakresu oddziaływania programu.

W debacie uczestniczyli także Mirosław Barszcz - były minister budownictwa, Jacek Bielecki - główny ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Waldemar Mazan - wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Robert Lidke - redaktor naczelny "Gazety Prawnej" . Eksperci byli zgodni, że czas osłabienia koniunktury jest korzystny do wprowadzenia regulacji pozwalających na długookresowe ustabilizowanie rynku nieruchomości w Polsce.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej