Kolejne 691 mln na Czajkę

2010-01-04 13:26
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Autor: www.mpwik.com.pl

Została podpisana umowa na dofinansowanie IV fazy projektu “Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie". Uzyskana dotacja ułatwi realizację inwestycji, których efektem będzie oczyszczanie 100% ścieków powstających w Warszawie.

Całkowity koszt realizacji IV fazy projektu został oszacowany na ponad 2,2 mld zł. Przyznana dotacja - w kwocie ok. 691 mln zł - to ok. 36% kosztów. W ramach tej fazy prowadzone będą wybrane inwestycje z III fazy projektu. Największe z nich to: budowa kolektorów przesyłowych do oczyszczalni "Czajka", budowa obiektów pomocniczych na terenie oczyszczalni oraz budowa kanalizacji (ok. 30 km) i przepompowni ścieków na terenie Bielan, Rembertowa oraz Wawra. Termin zakończenia realizacji tej fazy został wyznaczony na 2012 rok.

Z uwagi na wydłużenie procedur związanych z pozyskaniem właściwych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji kluczowych zadań wchodzących w zakres rzeczowy fazy III (budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni “Czajka” warunkującego możliwość wykonania pozostałych prac związanych ze zwiększeniem jej przepustowości, a tym samym zagrożeniem nie wywiązania się z postanowień Decyzji Komisji Europejskiej w zakresie rzeczowym oraz osiągnięcia efektu ekologicznego), MPWiK SA rozpoczęło procedurę restrukturyzacji projektu, tj. wyłączenia części zadań z fazy III i przeniesienia ich do nowej, czwartej fazy.
Ponadto zmiany cen rynkowych na roboty budowlano-montażowe w latach 2007 i 2008 były powodem rozstrzygnięcia przetargów o wartościach wyższych w stosunku do pierwotnie zakładanych, w wyniku czego koszty realizacji przedsięwzięcia przekroczyły koszty planowane oraz kwotę uzyskanego dofinansowania w 2005 roku dla projektu.
Dzięki restrukturyzacji projektu termin zakończenia części inwestycji został przesunięty o dwa lata, do 2012 roku, a spółka mogła rozpocząć starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację fazy IV projektu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej