Jak według nowych zasad wyglądają egzaminy na uprawnienia budowlane

2014-12-15 16:57
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Bieżąca XXIV sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbywa się według nowych reguł, które narzuciła ustawa deregulacyjna o dostępie do zawodów budowlanych. Test pisemny dla wszystkich inżynierów budownictwa, jaki i po przerwie również kilku techników budownictwa. Jak wygląda obecnie egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadzany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB)?

Ponad 3000 inżynierów budownictwa pragnących zdobyć uprawnienia budowlane przystąpiło 21 listopada 2014 do testowego egzaminu pisemnego. Spośród 16 okręgowych oddziałów PIIB, w których odbywają się egzaminy, najwięcej chętnych było na Mazowszu (450 inżynierów, 1/3 zdających ubiega się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), Śląsku, Pomorzu i w Małopolsce. Wyniki testu były znane jeszcze tego samego dnia.

Do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane przystąpiły wyłącznie osoby, które pozytywnie zaliczyły test. Na egzaminie ustnym kandydaci losują od 5 do 10 pytań. Członkowie komisji egzaminacyjnej oceniają odpowiedzi w skali 0-5 punktów za każde pytanie. Najwięcej pytań otrzymują na egzaminie – maksymalne 10 – inżynierowie budownictwa ubiegający się o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, żeby zdać egzamin trzeba uzyskać 34 punkty na 50 możliwych. W przypadku uprawnień bez ograniczeń odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi losuje się 8 pytań, egzamin jest zdany przy uzyskaniu 27 punktów na 40 możliwych. Dla ubiegających się o uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania do wylosowania jest również 8 pytań. Przy uprawnieniach w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania kandydat odpowiada na 6 pytań i musi uzyskać minimum 20 punktów.
W przypadku ubiegania się o uprawnienia w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane już uprawnienia, egzamin jest ograniczony do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

PIIB jeszcze nie podała jeszcze, ilu inżynierów budownictwa, ani w jakich specjalnościa zdobyli oni uprawnienia w ostatnmiej sesji egzaminacyjne, ale od momentu gdy PIIB przejęła nadawanie uprawnień budowlanych zdobyło je prawie 45 000 osób.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej