Infrastruktura: kolejne umowy z unijną dotacją

2010-07-23 10:29
Podpisanie umów
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Podpisanie umów

22 lipca br. w obecności Radosława Stępnia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisanych zostało 6 umów o dofinansowanie projektów (2 projekty kolejowe, 4 projekty drogowe) realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi ponad 2 mld 423 mln zł, w tym środki unijne pochodzące z Funduszu Spójności to 1 mld 582 mln zł. Projekty miast Poznań i Bielsko-Biała oraz jeden z projektów GDDKiA (Miękowo) są projektami konkursowymi dla działania 6.1, pozostałe tj. projekt GDDKiA (S5), PKP PLK SA oraz SKM Sp. z o.o. pochodzą z listy projektów indywidualnych. Projekty kolejowe mają bezpośredni związek z organizacją EURO 2012.

- Podpisane dzisiaj umowy świadczą o dużej partycypacji Unii Europejskiej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie sprostać realizacji tych inwestycji. Unia patrzy jak są dzielone środki, dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój. Można powiedzieć, że Polska jest dzisiaj najważniejszym skrzyżowaniem Europy - podkreślił minister Radosław Stępień.

dyr. CUPT A.Siejda, wiceminister R. Stępień oraz dyr. Departamnetu Funduszy UE w MI J. Pasek
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Od lewej: dyr. CUPT A. Siejda, wiceminister R. Stępień oraz dyr. Departamnetu Funduszy UE w MI J. Pasek

Projekty drogowe

Całkowita wartość projektu "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”)", realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wynosi 1 499 761 573,16 zł. Kwota unijnego wsparcia to 1 120 491 561,39 zł.
Projekt dotyczy budowy drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz-Poznań na odcinku Gniezno–Poznań, tj. od projektowanego węzła “Woźniki” w rejonie Łubowa do linii rozgraniczających autostrady A2, w ramach których projektowany jest węzeł "Nagradowice". Odcinek ten jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest planowana trasa szybkiego ruchu S5 na trasie Nowe Marzy (A1) – Wrocław, a w przyszłości do przejścia granicznego Boboszów. Dzięki realizacji projektu poprawi się płynność ruchu na trasie pomiędzy Gnieznem i Poznaniem. Skróceniu ulegnie czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Poznań wraz z szeregiem mniejszych miejscowości zostaną odciążone z ruchu tranzytowego.
Projekt obejmuje budowę ekspresowej drogi dwujezdniowej, 4 - pasowej wraz z budową 7 węzłów, 31 obiektów inżynierskich i 6 miejsc obsługi podróżnych (MOP), przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowę dróg serwisowych i urządzeń ochrony środowiska. Realizacyjnie projekt podzielony został na 2 odcinki: Gniezno – Czachurki i Czachurki – Kleszczewo A2. Funkcjonalnie trasa zastąpi drogę krajową dk-5. Łącznie zostanie wybudowanych 35 km drogi ekspresowej i przebudowanych 6,5 km drogi krajowej.

Drugim projektem GDDKiA jest "Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3". Całkowita wartość projektu to 65 000 000 zł, w tym środki unijne 50 196 160,55 zł. Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy o długości 4,1 km, od zachodniej strony miejscowości Miękowo (woj. zachodniopomorskie). Część trasy o długości 2,5 km, stanowiąca obejście Miękowa, zostanie wybudowana po nowym śladzie. W pozostałej części planowana jest dobudowa drugiej jezdni wraz z korektą szerokości pasa drogowego, jako wzmocnienie istniejącego odcinka drogi. Realizacja inwestycji wymaga, oprócz budowy drogi krajowej, przebudowy lokalnego układu drogowego oraz kolidującego z projektowaną drogą istniejącego uzbrojenia terenu.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej komunikacji na odcinku drogi krajowej nr 3, która jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Budowa obwodnicy jest niezbędna z uwagi na duży ruch tranzytowy z południa Europy w kierunku Szwecji oraz północno – zachodniej części kraju.

Kolejnym projektem, dla którego zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, jest "Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) – etap II od ul. Głównej do ul. Podwale". Beneficjentem wspieranego przedsięwzięcia jest miasto Poznań. Całkowita wartość projektu to 84 877 295,54 zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 28 158 365,56 zł.
Projektowana ulica o długości 1,15km będzie posiadać dwie jezdnie – o szerokości 10,5 m każda – 2 x 3 pasy ruchu każdy o szerokości 3,5 m.
Projekt ma istotne znaczenie dla całej Aglomeracji Poznańskiej, rozumianej jako Miasto Poznań oraz gminy powiatu ziemskiego poznańskiego. Dotyczy budowy nowej ulicy stanowiącej jeden z kluczowych elementów ciągu drogi krajowej nr 5.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu (w szczególności tranzytowego), skrócenia czasu przejazdu, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu oraz obniżenia kosztu przewozów transportem samochodowym.

Beneficjentem projektu "Przebudowa Drogi Krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku – Białej, odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej" jest miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu to 38 114 290,60 zł, natomiast unijne dofinansowanie wynosi 31 236 409,39 zł.
Projekt dotyczy remontu fragmentu ul. Żywieckiej o długości 1,094 km wraz z uzyskaniem jego nośności na poziomie 115 KN. Odcinek stanowi jeden z kluczowych elementów ciągu drogi krajowej nr 69, znajdującej się aktualnie w sieci TEN – T.
Ulica Żywiecka jest jedną z największych arterii komunikacyjnych miasta Bielsko – Biała, którą wyprowadzany jest ruch z miasta oraz z obszaru Śląska w kierunku Żywca i przejść granicznych w Zwardoniu i Korbielowie. Dlatego też projekt przebudowy tej arterii ma bardzo duże znaczenie dla całego miasta jak również dla sąsiadujących z nim gmin.
Dzięki realizacji projektu poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu, a także zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna miasta Bielska-Białej, co z kolei powinno przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Projekty kolejowe

Beneficjentem projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie")" jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt jest realizowany w ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Przedmiotem projektu jest budowa łącznicy kolejowej umiejscowionej częściowo w tunelu (długość wybudowanej linii kolejowej 1,990 km linii toru podwójnego) oraz modernizacja toru nr 1 linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie wraz z modernizacją przystanku osobowego Warszawa Służewiec (długość przebudowanej linii kolejowej 1,243 km toru pojedynczego nr 1). Na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie linia kolejowa zostanie dostosowana do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla pociągów towarowych.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 366 039 650 zł, współfinansowanie ze środków unijnych 201 978 878,67 zł.

Unijne wsparcie otrzyma również projekt komplementarny, realizowany przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o.: "Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina". Projekt jest realizowany w ramach działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. W ramach projektu zostanie zakupionych 13 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych na odcinkach MPL Okęcie – Legionowo oraz MPL Okęcie – Sulejówek–Miłosna.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 369 477 780,80 zł, w tym środki unijne 150 416 285,50 zł.

Realizacja obu projektów kolejowych projektu sprzyjać będzie:
· połączeniu portu lotniczego Okęcie z centrum Warszawy oraz miejscowościami podmiejskimi takimi jak Legionowo i Sulejówek-Miłosna,
· skróceniu czasu podróży na odcinku Lotnisko Okęcie – Metro Centrum,
· podniesieniu standardów podróży i bezpieczeństwa pasażerów,
· ułatwieniu komunikacji podczas EURO 1012,
· zwiększeniu dostępności ośrodków edukacji, kultury, sportu itp.,
· zwiększeniu ochrony środowiska naturalnego poprzez udostępnienie środków transportu alternatywnych w stosunku do komunikacji kołowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej