Gmina Gryfino na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM 2012 w Cannes

2012-04-11 18:35
Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes 2012
Autor: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Gmina Gryfino uczestniczyła w Międzynarodowych Targach MIPIM wspólnie z Gminą Miastem Szczecin w ramach zorganizowanego wspólnego stoiska

W dniach 6-9 marca 2012 roku we francuskim Cannes odbyły się Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM. W targach uczestniczyły reprezentacje z ponad 80 krajów z całego świata. Wśród wystawców licznie reprezentowana była również Polska. Podczas czterech dni targów przedstawiciele polskich miast i regionów prezentowali oferty inwestycyjne, a także promowali korzyści wynikające z inwestowania na terenie Polski. W Cannes obecna była również Gmina Gryfino.

Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes 2012

Targi nieruchomości MIPIM odbyły sie w tym roku po raz 23. To jedno z najważniejszych wydarzeń rynku nieruchomości na świecie. W tegorocznej edycji targów uczestniczyło ponad 19 tyś. uczestników oraz 4 tyś. inwestorów z ponad 80 krajów. Obecność na targach to przede wszystkim dobra okazja do nawiązania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami potencjalnie zainteresowanymi ofertą rynku nieruchomości w wybranych krajach. To także odpowiedne miejsce do wymiany poglądów, doświadczeń, a także nawiązania współpracy.

Gryfino na targach MIPIM. Prezentacja potencjału inwestycyjnego gminy

Gmina Gryfino uczestniczyła w tegorocznych targach MIPIM wspólnie z Gminą Miastem Szczecin w ramach zorganizowanego wspólnego stoiska. Stoisko znajdowało się w pałacu festiwalowym na poziomie 01 – czyli w największej sali wystawienniczej targów w sąsiedztwie innych polskich miast. Przedstawiciele Gminy Gryfino, na czele z zastępcą burmistrza Maciejem Szabałkinem, uczestniczyli w kilkunastu zorganizowanych spotkaniach z deweloperami, pośrednikami nieruchomości, grupami kapitałowymi, a także inwestorami, prezentując walory Gryfina oraz możliwości i korzyści wynikające z inwestowania na terenie gminy.

Podstawowym założeniem podczas targów w Cannes była prezentacja potencjału inwestycyjnego Gminy Gryfino. Nacisk położony został na ukazanie korzystnego położenia w obszarze aglomeracji szczecińskiej. Głównymi atutami (przy uwzględnieniu budowanej obecnie trasy ekspresowej S-3) jest układ dróg kołowych w połączeniu z bliskością Szczecina, a także Niemiec, w tym przede wszystkim Berlina.

Udział w targach był okazją do promowania dwóch najważniejszych zadań inwestycyjnych Gryfina, tj. Parku Regionalnego w rejonie zjazdu z trasy S-3 w m. Gardno, czyli ponad 300 ha terenów przemysłowo-usługowych, a także terenów inwestycyjnych w rejonie obecnie realizowanego nabrzeża w Gryfinie.

Miasto i Gmina Gryfino. Aktualne oferty inwestycyjne >>

Oferty inwestycyjne Gminy Gryfino prezentowane na targach MIPIM

Przygotowana oferta inwestycyjna prezentuje obszar nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino. Teren ten obejmuje bulwar nadodrzański, kwartały zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz nabrzeża pasażersko-jachtowe. Zaprojektowane tereny uzupełniają istniejącą tkankę miejską, zakładają powstanie nowych przestrzeni publicznych oraz atrakcyjnych terenów komercyjnych, które w swym założeniu mają stać się przyszłą wizytówką miasta. W chwili obecnej Gmina Gryfino realizuje prace związane z budową nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz nabrzeża dla obsługi jachtów. Zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2013 r.

Lokalizacja terenów produkcyjno-usługowych w rejonie zjazdu z planowanej drogi ekspresowej S-3 to kluczowa oferta inwestycyjna nakierowana na rozwój regionu. Gmina Gryfino jest w stanie zapewnić tereny o różnych funkcjach niezbędnych do funkcjonowania parków przemysłowych. Walory środowiska naturalnego powodują, że możliwym jest wyznaczenie i zapewnienie szerokich terenów rekreacyjnych przylegających do nowo lokalizowanych funkcji produkcyjnych i mieszkalno-usługowych. Tak przygotowany obszar ma zapewnić jak najlepsze warunki dla przyszłych inwestorów, którzy uzyskają możliwość realizacji swych przedsięwzięć w obszarze nowoczesnego parku mogącego stanowić pewnego rodzaju kompletny organizm. Poszanowanie naturalnego środowiska, wpisanie projektu w istniejący krajobraz to dodatkowe walory tej lokalizacji. Obszar wyznaczonych terenów inwestycyjnych to ponad 300 ha. Aby obszar planowanych terenów przemysłowych podniósł swą atrakcyjność inwestycyjną Gmina Gryfino doprowadziła do utworzenia na części tego obszaru specjalnej strefy ekonomicznej. Już dziś ponad 57 ha wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace związane z uzbrojeniem tego terenu dobiegają końca i od sierpnia br. na inwestorów będzie czekał w pełni uzbrojony Park Regionalny w Gryfinie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej