Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2016

2015-10-30 15:12
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Już za późno, by przystąpić do jesiennej sesji na uprawnienia budowlane, bo egzaminy zaczynają się 20 listopada i dawno minęły terminy składania dokumentów. Inżynierom budownictwa planującym w 2016 roku podejście do egzaminu przypominamy najważniejsze zasady.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) ustaliła już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2016. Wiosenna (XXVII sesja egzaminacyjna) startuje 20 maja, natomiast jesienna (czyli XXVIII edycja) rozpoczyna się 18 listopada. Wszyscy zdający piszą test pisemny tego samego dnia.
Według nowych zasad, uprawnienia można zdobyć w 10 kategoriach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa, kolejowa, wyburzeniowa, telekomunikacyjna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nowa – inżynieryjna hydrotechniczna. O ograniczone uprawnienia do wykonawstwa mogą, oprócz inżynierów budownictwa, ubiegać się również technicy budownictwa oraz mistrzowie tego zawodu.

Polecamy dla przypomnienia lekturę Rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które określa m.in. kierunki studiów po jakich można ubiegać się o uprawnienia budowlane, wymaganą praktykę zawodową oraz zakres uprawnień budowlanych.

Egzamin na uprawnienia budowlane – test

Zakres egzaminu testowego na uprawnienia zależy od rodzaju uprawnień.

Przykładowo, najobszerniejszy jest test dla ubiegających się o uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi łącznie - 90 pytań, w tym 63 pytania z Prawa budowlanego oraz innych ustaw odpowiadających  zakresowi  specjalności  uprawnień  budowlanych,  a także aktów wykonawczych, 18 pytań z BHP oraz 9 z postępowania administracyjnego. Taki kandydat na rozwiązanie testu ma 135 minut, żeby zaliczyć tę część egzaminu trzeba mieć minimum 68 poprawnych odpowiedzi.

Kandydaci na uprawnienia również bez ograniczeń, ale odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi mają w teście 75 pytań: 53 z Prawa budowlanego i innych ustaw, 15 pytań z BHP i 7 z postępowania administracyjnego. Czas egzaminu – 115 minut, wymagane minimum – 57 poprawnych odpowiedzi.

W teście na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi proporcje są następujące: 60 pytań w tym: 42 Prawo budowlane i inne ustawy, 12 BHP, 6 postępowanie administracyjne. Czas egzaminu 90 minut, trzeba zaliczyć 45 pytań.

Nieco mniej pytań 45 zawiera test na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi: 32 Prawo budowlane i in., 9  BHP i 4 postępowanie administracyjne. Kandydat ma na egzamin 70 minut, musi poprawnie odpowiedzieć ma minimum 34.

Obecnie o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi mogą się znowu ubiegać osoby z tytułem zawodowym mistrza. Dla nich test ma 45 pytań: 32 z Prawa budowlanego i in., 9 z BHP i 4 z postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 70 minut, trzeba zaliczyć pozytywnie 34 pytania.

Egzamin na uprawnienia budowlane – etap ustny

Do tej części egzaminu można przejść wyłącznie po pozytywnie zaliczonym teśćie. Pytania do ustnego etapu egzaminu przygotowują okręgowe komisje kwalifikacyjne i są to również pytania indywidulanie formułowane dla konkretnych kandydatów. Poprawnośc odpowiedzi jest oceniana w skali od 0-5 punktów. Tu również liczba pytań zależy od zakresu uprawnień. 

Kandydat na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi otrzyma 10 pytań: 1 z  umiejętności  praktycznego posługiwania  się  przepisami prawa, 4 z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 4 z  zakresu  specjalności  uprawnień  budowlanych,  o  które kandydat się ubiega, 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych  albo  rozwiązaniu  zagadnienia  z  zakresu  prowadzenia budowy. Trzeba zdobyć minimum 34/50 możliwych

Ubiegający się o prawnienia bez ograniczeń ale odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi otrzyma 8 pytań odpowiednio j.w.: 1 - 3 - 3 - 1. Trzeba odpowiedziami uzyskac przynajmniej 27/40 punktów.
Podobny standard egzaminu mają kandydaci na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: 8 w tym: 1 - 3 - 3 - 1.  Do zdobycja również 27/40 punktów.

Egzamin ustny na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanym to 6 pytań, w tym:
1 z przepisów prawa; 2 z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej, 2 z  zakresu  specjalności  uprawnień  budowlanych, o  które kandydat się ubiega i 1 pytanie tzw. praktyczne (zadanie projektowe lub rozwiązanie  zagadnienia  z  zakresu  prowadzenia budowy). Egzamin trzeba zaliczyc na minimum 20 punktów na 30 możliwych.

Również 6 pytań o podobnym j.w. zakresie otrzymają na egzaminie kandydaci z tutułem mistrza, którzy zdobędą uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, gdy uzyskają minimum 20 punktów.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej