Efektywność energetyczna, oszczędzanie energii - Polska daleko...

2011-09-09 13:54
I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych zakończone
Autor: Wydz. Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakładamy, że specjaliści związani z branżą budowlaną wiedzą, co to jest efektywność energetyczna, a efektywność energetyczna budynku to już na pewno. Jednak, gdy na przykład przyjdzie architektowi porozmawiać o tym z klientem przy okazji wykonywanego dla niego projektu, mogą nie dogadać się. Jeśli chodzi o rzeczywiste oszczędzanie energii, to Polacy mają o tym niewielką wiedzę. A sprawa jest niezwykle poważna...

Ważne jest nie tylko oszczędzanie energii we własnym domu czy zakładzie pracy. Otóż, zwiększanie efektywności energetycznej na poziomie całego kraju jest jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz polskiej prezydencji w UE. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) wspólnie z TNS OBOP - prawie połowa Polaków błędnie rozumie pojęcie efektywności energetycznej, a co 4. respondent nie ma z nim żadnych skojarzeń. Jak podkreślają eksperci FREE, aby skutecznie rozwijać efektywność polskich gospodarstw, niezbędne jest w pierwszej kolejności zbudowanie świadomości społecznej na ten temat.

Polak twierdzi: odnawialne źródła energii (OZE)

Polacy, zapytani o najbardziej efektywne energetycznie rozwiązania technologiczne, na pierwszym miejscu wymieniają odnawialne źródła energii (OZE). Blisko połowa badanych (46%) wskazuje kolektory słoneczne, a zdaniem 42% pytanych za takie uważa wiatraki. Tylko co dziesiąty Polak (12%) poprawnie definiuje efektywność energetyczną, jako korzystny stosunek uzyskanej energii do ilości jej zużycia.

Polakom zadano pytanie - jakie rozwiązania technologiczne są najbardziej efektywne energetycznie? (dane w proc.)

Efektywność energetyczna_badanie wśród Polaków
Autor: brak danych

- Mimo że OZE są rozwiązaniami przyjaznymi środowisku, nie należą do najbardziej efektywnych źródeł energii. Kolektory słoneczne skutecznie zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne jedynie w najbardziej słonecznych miesiącach letnich. A efektywność wiatraków znacznie spada nawet w przypadku niewielkiego obniżenia średniej prędkości wiatru. Odnawialne źródła energii są zatem efektywne ekologicznie, ale nie efektywne energetycznie – wyjaśnia dr inż. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, ekspert FREE.

Większości z nas efektywność energetyczna kojarzy się z oszczędzaniem energii (38%) oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnej energii (28%). - Polacy trafnie kojarzą pojęcie efektywności energetycznej z ochroną środowiska naturalnego oraz oszczędnościami wydatków na energię – mają świadomość, że efektywne energetycznie są rozwiązania, dzięki którym przy mniejszym nakładzie energii otrzymują taki sam efekt użytkowy – mówi dr Filip Elżanowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kolejny ekspert FREE.

Jednak niemal co szósty Polak (15%) jest zdania, że to energia elektryczna jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł energii. Tymczasem proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wiąże się ze znacznymi jej stratami. Ponadto energia elektryczna najczęściej powstaje z silnie eksploatowanych nieodnawialnych źródeł, jakimi są paliwa kopalne.

- Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Polska wciąż pozostaje bowiem daleko za krajami Unii Europejskiej, a nasza efektywność energetyczna jest prawie trzykrotnie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich. Aby zwiększać efektywność energetyczną konieczna jest jednak praca nie tylko na szczeblu państwowym, ale także w zakresie budowania świadomości i wiedzy społecznej na ten temat – zapowiada dr Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP.

Oszczędzanie energii

Przyłączając się do tego nurtu budowania świadomości przytoczyć należy, że efektywność energetyczną można skutecznie zwiększyć tylko dzięki skoordynowanym działaniom na rzecz ograniczenia strat energii podczas jej wytwarzania i przesyłu oraz poprzez redukcję jej zużycia. Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań spełniających te warunki. Przykładem są takie rozwiązania, jak pompy ciepła, termomodernizacja budynków czy mikrokogeneracja ( wytwarzanie skojarzonej energii ciepła i elektrycznej).

Obok inwestowania w efektywne rozwiązania, ważna jest również redukcja zużycia energii przez każdego z nas, dlatego w codziennym życiu warto pamiętać o:

  • termomodernizacji budynków – dociepleniu ścian zewnętrznych,
  • wymianie nieszczelnych okien, modernizacji systemów grzewczych; 
  • wymianie świetlówek na energooszczędne; 
  • wymianie starych, energochłonnych urządzeń AGD na nowe; 
  • wyłączaniu z kontaktu urządzeń, takich jak ładowarki do telefonów i laptopów, które nieużywane, ale podłączone wciąż pobierają energię; 
  • gaszeniu oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju; 
  • dopasowaniu temperatury pomieszczeń do sposobu ich wykorzystywania.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii FREE (www.forumfree.pl) jest częścią europejskiej inicjatywy wpisującej się w politykę Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2, przejścia na gospodarkę niskowęglową i poprawy warunków dla rozwoju obszarów wiejskich. Celem działań FREE jest budowanie szerokiej koalicji społecznej oraz pobudzenie dyskusji wokół potrzeb energetycznych społeczności lokalnych. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej