Edukacja - Zatrudnienie - Gospodarka: wzajemne korzyści

2010-02-04 10:14
Konferencja - V Forum Outsourcingu
Autor: Roadshow

19 stycznia w hotelu Hyatt w Warszawie odbyło się V forum Outsourcingu - V-th ANNUAL OUTSOURCING FORUM - POLAND AS EUROPEAN KNOWLEDGE PROCESS OUTSOURCING CENTER zorganizowane przez Roadshow Polska we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ernst & Young (partner merytoryczny), Forbes (główny patron medialny) oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Ministerstwo Gospodarki objęło konferencję honorowym patronatem. Uczestnictwo w tym wydarzeniu było okazją do zdobycia unikalnej wiedzy i kwalifikacji w elitarnym gronie międzynarodowych i polskich ekspertów w dziedzinie outsourcingu.

W ubiegłym roku Polska została uznana za najbardziej atrakcyjne miejsce inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobry klimat inwestycyjny, wysokie kwalifikacje polskich pracowników, oraz dynamiczny przyrost nowoczesnych powierzchni biurowych to główne atuty Polski wymieniane przez zagranicznych inwestorów z sektora usług” – powiedział podczas inauguracji Forum Rafał Baniak, Wiceminister Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki. Wśród najważniejszych czynników podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Polski Rafał Baniak wymienił wysokie kwalifikacje zawodowe Polaków. “W Polsce działa obecnie 10 dużych centrów akademickich, a liczba studentów przekracza dwa miliony. Daje to zagranicznym firmom usługowym możliwości swobodnego wyboru lokalizacji swojej inwestycji” – dodał.

„Rok temu na tym Forum zastanawialiśmy się, jak Polska poradzi sobie z globalnym kryzysem. Dzisiaj możemy już sobie szczerze powiedzieć, że Polska dziś wypiękniała… Dzięki kryzysowi, paradoksalnie… Na tle innych krajów rozwiniętych okazało się, że mamy do zaoferowania inwestorom zagranicznym produkt, którego brakuje w Europie 2009 roku. Ten produkt nazywa się stabilność ekonomiczna” – powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Jak wskazała PAIiIZ, analiza klimatu inwestycyjnego w roku 2009 charakteryzuje się umiarkowanie pozytywnym nastawieniem przedsiębiorców inwestujących w Polsce. „Dlaczego PAIiIZ uczestniczy w tym forum? Naszym zdaniem jest światowe kształtowanie mapy gospodarczej Polski. Cóż lepiej kształtuje tę mapę, jak nie nowoczesne usługi BPO. W krajach nowoczesnych nie przypadkiem, 20 – 25 % dochodu narodowego brutto jest tworzone przez usługi zaawansowane technologicznie. My bardzo byśmy chcieli zmierzać w tym kierunku. W tej chwili PAIiIZ pracuje nad 121 projektami inwestycyjnymi, z czego 25 to projekty BPO. Polska ma ogromny potencjał przede wszystkim ludzki, dlatego sądzę, że jeśli inwestorzy otrzymają większe wsparcie, niż w przeciągu ostatnich kilku lat, Polska ma szansę stać się rajem usługowym w Europie” – zauważał prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Podczas konferencji, po raz pierwszy odbyła się debata z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, uczelni i branży outsourcingowej o barierach rozwoju BPO (business process outsourcing) w Polsce. Jej celem była odpowiedź na pytanie czy Polska ma szansę zostać europejskim centrum usług, którą poprowadził redaktor naczelny Forbes- Kazimierz Krupa.

„Oprócz nadal niskich kosztów, Polska ma ogromny potencjał w ludziach, dlatego też sądzę, że jeśli inwestorzy otrzymają większe wsparcie, niż w przeciągu ostatnich kilku lat, Polska ma szansę stać się rajem usługowym w Europie. W inwestycjach coraz większą rolę będzie odgrywał Knowledge Process Outsourcing – i tu widzę szczególnie dużą szansę dla naszego kraju. Outsourcing ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, ponieważ w dużym stopniu wpływa na wzrost miejsc pracy, co w dobie zwiększonego bezrobocia ma niebagatelne znaczenie” – uważa Eva Krisztina Aboo – Prezes Roadshow Polska.

Według Marcina Kaszuby, eksperta Ernst & Young kryzys dla outsourcingu wydaje się być wręcz sprzymierzeńcem. „Przy korzystnym otoczeniu prawnym i wsparciu rządu w perspektywie kilku lat Polska ma szansę podwoić z 40 do 80 tysięcy liczbę pracowników w tym sektorze gospodarki. Jesteśmy więksi niż kraje regionu, mamy więcej ludności, a to się przekłada na nasz potencjał: silne ośrodki akademickie, dwa miliony studentów i rosnącą reputację polskiej kadry. Dlatego niezbędne jest przyciąganie i udoskonalanie nowych technologii, zwłaszcza zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Ważne jest wspieranie współpracy biznesu i nauki, rozwój edukacji, a szczególnie kierunków technicznych. To pozwoli zbudować konkurencyjność polskiej gospodarki na fundamentach wiedzy i zaawansowanej technologii. Jesteśmy skazani na rywalizację w tej dziedzinie, Unia będzie się przecież powiększać o nowe państwa, a rozwój Wspólnoty Europejskiej podnosi nam poprzeczkę”.

Zdaniem Konrada Pokutyckiego, prezesa BSH "Polska w ostatnim czasie zyskała na świecie dobrą opinię w odniesieniu do inwestycji BPO. O ile z strony administracyjnej nie ma szczególnych utrudnień, rozwój BPO może utrudniać brak ścisłej współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami". Przedsiębiorstwa chętnie skorzystałyby z takiej możliwości współpracy, jednak inicjatywa uczelni w tej dziedzinie jest bardzo słaba. Z pewnością dla obu stron docelowo utworzenie tzw. clustra przemysłowego byłoby niezwykle korzystne, szczególnie dla innowacyjności. Inicjatywa w tej dziedzinie powinna wypłynąć zarówno z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i samych uczelni”. „Wyczerpuje się rynek specjalistów znających biegle minimum 1-2 języki obce. Dobrym rozwiązaniem byłoby przyznawanie studentom lub uczelniom grantów za rozbudowany program nauki języków i częstsze wysyłanie studentów na praktyki lub studia zagraniczne. Z takich grantów mogłyby skorzystać również przedsiębiorstwa, które zainwestują w rozwój językowy studentów niższych lat, którzy później staną się pracownikami tej firmy."

Zdaniem Roberta Kos, członka zarządu Cursor SA, głównymi barierami rozwoju outsourcingu w Polsce z punktu widzenia Polskich firm, które potencjalnie mogą wdrażać te rozwiązania u siebie są : niska świadomość mechanizmów i korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązań outsourcingowych, spowodowana głównie relatywną nowością tego rodzaju rozwiązań na rynku, brak standaryzacji procesów biznesowych w firmach oraz słaby poziom rozwoju outsourcingu w krajach położonych blisko Polski (nearshoring), które oferowałyby rozwiązania jeszcze bardziej efektywne z punktu widzenia kosztów".

„Wiele polskich firm, zwłaszcza dużych koncernów traci szanse skorzystania z benefitów outsourcingu, bowiem ewentualne przekazanie procesów do zewnętrznego dostawcy jest blokowane przez Związki Zawodowe” – uważa Łukasz Gajewski, prezes Target BPO. Ponadto „ustawa o rachunkowości nie jest dostosowana do outsourcingu usług księgowych”.

Nowym i budzącym duże zainteresowanie tematem, okazał się Outsourcing funkcji Państwa, którego przykład zaprezentował gość specjalny konferencji Jim Costello, Prezes SouthWestern. J.Castello przedstawił model outsourcingu funkcji państwa na przykładzie Irlandii. Zdaniem prezesa SouthWestern w Polsce istnieje wiele możliwości współpracy prywatnych firm z sektorem publicznym. W samej Irlandii ok. 10 tys. osób zatrudnionych w firmach prywatnych świadczy usługi dla irlandzkiego rządu, podobnie w Irlandii Północnej. W Wielkiej Brytanii aż 70 tys. osób świadczy usługi w imieniu rządu. Obejmują one takie działania, jak wsparcie administracji poprzez świadczenie usług w obszarze zapytań od obywateli, pomocy prawnej, obsługi administracyjnej (prąd, woda, ścieki), rejestracji zwierząt (Departament Rolnictwa), windykacji podatków (VAT) oraz przetwarzania danych. Potencjał widzę też w branży call center.

Na ten temat wypowiedział się także gość honorowy Andrzej Olechowski. Według dr. Olechowskiego widoczny jest duzy postep w tej dziedzinie Państwa polskiego poprzez przekazanie w outsourcing edukacji zezwalając na prywatne szkoły, dalej duża część administracji tworząc samorządy, a nawet Państwo polskie oddało w outsourcing kontrolę granic co niedawno wydawało się niemozliwe. Rozważane są wiezienia jako usługa. A czy rezygnacja z przymusowego poboru do wojska to nie jest krok w strone powierzenia usług obronnych wyspecjalizowanej strukturze jaką jest zawodowa armia? ( informacja PAP).

 W drugiej części Forum zaprezentowany został potencjał polskich miast do lokowania inwestycji BPO. Jeśli chodzi o zachętę miast do ulokowania inwestycji BPO, „ filarami działań są systematyczność, wytrwałość w budowaniu rynkowej pozycji Miasta przy jednoczesnej wysokiej elastyczności i umiejętności adaptacji do zmian w otoczeniu” uważa Monika Piątkowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kraków. „Kluczową kwestią jest jednak dostępność i jakość kapitału ludzkiego. Wszelkie rankingi i tytuły cieszą, ale by outsourcing mógł się rozwijać potrzeba konkretnych działań i stałej obserwacji rynku. Dlatego Kraków postawił na bezpośrednie relacje z biznesem i budowanie platformy współpracy. Stawiamy na talenty, zachęcając młodych ludzi do związania swojej kariery zawodowej właśnie z branżą usługową. Od zawsze jesteśmy otwarci też na rzetelną dyskusję dlatego z końcem 2009 r. powołaliśmy w mieście Krakowskie Forum Liderów Biznesu BPO, IT i R&D, którego głównym obszarem działań jest wyrażanie opinii środowiska firm i ekspertów z dziedziny szeroko rozumianych usług dla biznesu oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, wykorzystujących potencjał gospodarczy Krakowa i służących ustawicznemu rozwojowi miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego centrum usługowego”.

Na zakończenie forum Kazimierz Krupa, redaktor naczelny miesięcznika Forbes wręczył inwestorom zagranicznym nagrody za: największą inwestycję BPO pod względem ilości zatrudnionych, innowacyjność, najdynamiczniejszy wzrost zatrudnienia oraz za decyzję o wyborze nieodkrytej” lokalizacji. Wśród zwycięzców znalezli się: Infosys, IBM, Atos Origin, State Street Services, Intrum Justitia.

Co zatem jest sukcesem V FORUM outsourcingu?

To wyliczenie przeszkód biurokratycznych, trudności w przepływie informacji, niezrozumienie roli usług przez te szczeble administracji, które wydaja rozmaite zezwolenia czy zatwierdzają plany. Szczególnie to jest widoczne w budownictwie. Ze strony wszystkich uczestników słyszałem wypowiedzi o celowosci takich narad gdzie wszyscy uczestnicy ringu mogą zabrac głos, wzajemnie sie wspierać i motywować. Ogromną role odegrało perfekcyjne przygotowanie wielonarodowej konferencji przez ROADSHOW POLSKA. Żelazna dyscyplina wystąpień, świetne materiały pomocnicze pomagajace zaplanować udział w dyskusji, doskonała strona techniczna gdzie wielkie ekrany pozwalały obserwować przebieg obrad nawet przy kawie w kuluarach, wszystko to tworzyło nastrój skupionej pracy prawie 200 osób. Brawo ! Pora by Polska stała sie najważniejszym usługodawcą w Europie.” ( Informacja PAP)Sponsorami / Partnerami wydarzenia prócz wyżej wymienionych byli: NEO BPO, Szczecin, Fraikin, OSG Records Management Group oraz Poznań, Kraków, Lublin, Gdańsk i BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

V Forum
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej