Bezpieczeństwo pracy. Drogi mają być bezpieczne, ale czy bezpiecznie się je buduje?

2012-05-21 17:49
W budowie: 34 odcinki autostrad, 36 odcinków dróg ekspresowych oraz 13 obwodnic
Autor: GDDKiA

Wyjątkowo duży front inwestycji drogowych, na których prace przybrały tempa w ubiegłym roku, sprawił, że Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wzięła te budowy pod lupę pod względem bezpieczeństwa pracy. Budownictwo drogowe i mostowe charakteryzuje się bowiem wysokim stopniem ryzyka wypadków na budowie ze względu na specyfikę stosowanych technologii, warunki atmosferyczne, zmienność frontu robót oraz wykonywanie prac na terenie otwartym, pozbawionym infrastruktury technicznej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy inspektorzy PIP przeprowadzili ponad tysiąc kontroli na 538 budowach i remontach mostów, wiaduktów i dróg (w tym szybkiego ruchu i autostrad). Ponieważ kontrolowano przede wszystkich mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób) oraz małe firmy budowlane (od 10-49 osób), uzbierała się z tego duża grupa wziętych pod lupę pracodawców - 920, którzy w sumie zatrudniali ponad 26,2 tys. pracowników, w tym 4,4 tys. kobiet i 432 młodocianych.

Z bhp na bakier

Inspektorzy pracy szczególnie byli zaniepokojeni brakiem zabezpieczeń oraz oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, między innymi w pobliżu pracujących specjalistycznych maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, co stwierdzono na ponad połowie budów (56%). Taka sytuacja nie tylko nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy, ale również jest niezbezpieczna dla osób postronnych. Prawie na co szóstej kontrolowanej budowie robót liniowych stwierdzano brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Problem dotyczył zwłaszcza budów realizowanych na długim, rozciągniętym terenie, do których pracownicy dowożeni byli z siedzib firm.

Przeczytaj, w jaki sposób duze firmy zawarły pakt w sprawie bezpieczeństwa pracy

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót BHP nie otrzymało 2472 pracowników kontrolowanych budów, co oczywiście generowało niewłaściwy sposób wykonywania prac, w tym również prac szczególnie niebezpiecznych. Aż 272 pracowników obsługujących maszyny i urządzenia budowlane nie miało wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich obsługi. Tu już się kłania nieprofesjonalny sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami, co jest przyczyną wielu wypadków  na budowie w każdym segmencie budownictwa. Brak nadzoru przyczynia się dodatkowo do lekceważenia zagrożeń przez pracowników. Na mostach i wiaduktach, wykonując prace na wysokości bez zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowało ponad 2000 osób. Wielu pracodawców nie ma w zwyczaju dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą. Wśród osób nadzorujących budowy brakuje kultury bezpieczeństwa pracy, czyli same nie mając wyrobionych nawyków, dają innym zły przykład i niepisaną akceptację na nieprzestrzeganie bezpiecznych zachowań.

Podobnie jak na innych budowach, pod względem zapewnienia prawidłowych warunków pracy lepiej wypadają duże firmy budowlane, z właściwą organizacją pracy, często z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem BHP, w których pracuje się nowoczesnymi maszynami budowlanymi do prac ziemnych i drogowych i stosuje się nowe technologie.

Za duże wymagania dotyczące bhp, kary też duże

Kontrolowani pracodawcy skarżyli się inspektorom PIP, że spoczywa na nich zbyt dużo wymogów formalnych, które muszą być spełnione, w tym. m.in. sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi prostych maszyn i urządzeń budowlanych. Wykryte nieprawidłowości są tłumaczone zbyt dużą intensywnością prowadzonych robót, krótkimi terminami narzuconymi przez inwestorów, trudnościami finansowymi i oddalonymi od siebie odcinkami robót, co uniemożliwia skuteczny nadzór. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze duża rotacja pracowników, co zwiększa koszty działalności firm przez dużą liczbę profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w zakresie bhp, uprawnień kwalifikacyjnych, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie. A zazwyczaj na budowie szuka się oszczędności na materiałach i na bezpieczeństwie pracy...

Inspektorzy PIP, trzymając się litery prawa, tłumaczenia przyjęli, ale nie miało to wpływu na kary i upomnienia - wydali w sumie prawie 6000 decyzji. W 302 przypadkach wstrzymali prace, wysłali do innych prac 509 pracowników. Nałożyli mandaty karne na kwotę 371 000 zł, do sądu skierowali 15 wniosków, 4 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poszły do prokuratury.

PIP

nadal kontroluje budowy

Dynamika realizowanych inwestycji drogowych spada, ale wciąż jest to w Polsce największy plac budowy. PIP zapowiada, że nadal obejmować będzie stałym nadzorem duże inwestycje, gdzie prace wykonuje wielu wykonawców i tam o wypadki na budowie nietrudno. Inspektorzy pracy zwracać będą uwagę przede wszystkim na prace ziemne i w wykopach oraz na wysokości (w tym z wykorzystaniem rusztowań), dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych. Kontrolować będą również przygotowanie pracowników do wykonywania pracy, zwłaszcza u pracodawców, którzy uporczywie naruszają przepisy bezpieczeństwa i u których już doszło do zdarzeń wypadkowych.
Dodatkowo będą zwracać szczególną uwagę, czy wyposażono pracowników obsługujących maszyny budowlane w rękawice antywibracyjne i ochronniki słuchu w przypadku, gdy w instrukcji jej użytkowania producent nakazał ich stosowanie.

PIP dużą wagę przykłada również do działań prewencyjno - szkoleniowych BHP, bo zaczynają one powoli przynosić efekty. Przypominamy też o „Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, które zawarły największe firmy budowlane i chcą wśród swoich podwykonawców wymuszać określone standardy bezpiecznej pracy...

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej