DOM BEZ BARIER

2002-09-22 15:20

Fundacja DOM DOSTĘPNY, Wydawnictwo MURATOR oraz "Gazeta Wyborcza" rozpoczynają realizację programu społecznego DOM BEZ BARIER. Ma on przyczynić się do poprawy warunków życia i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych, doprowadzić do zmiany sposobu myślenia o niepełnosprawności.

Cztery lata temu Sejm uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Mimo to sytuacja osób niepełnosprawnych się nie zmieniła. Widzimy ich bezradność w miejscach publicznych. Wiemy, że ciężko znoszą niewygody w miejscach zamieszkania. Frustracja tej grupy obywateli wynika nie tylko ze złego stanu zdrowia, lecz także z poczucia beznadziejności i bezsilności. Tysiące ludzi z dysfunkcją ruchu i ludzi w podeszłym wieku z trudem funkcjonuje w swoich mieszkaniach, rzadko opuszcza domy, ma utrudniony dostęp do nauki, pracy, udziału w życiu społecznym i politycznym.

Fundacja DOM DOSTĘPNY, Wydawnictwo MURATOR oraz "Gazeta Wyborcza" rozpoczynają realizację programu społecznego DOM BEZ BARIER.
Ma on przyczynić się do poprawy warunków życia i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych, doprowadzić do zmiany sposobu myślenia o niepełnosprawności.

Podstawą Programu będzie szczegółowa identyfikacja barier prawnych, finansowych, organizacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych. Zadaniem organizatorów będzie popularyzacja rzetelnej, fachowej wiedzy jak te bariery likwidować.

Organizatorzy kierują swoje działania do:
. osób niepełnosprawnych, aby wiedziały, co i jak mogą usprawnić w otaczającej je przestrzeni,
. projektantów, aby przypominać im o potrzebach osób niepełnosprawnych w projektowanych obiektach,
. urzędników zatwierdzających projekty, decydujących o finansach na adaptacje mieszkań,
. opinii publicznej.

Jednym z celów Programu jest doprowadzenie do współpracy różnych grup społecznych i zawodowych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Stworzenie lobby, które wesprze inicjatywy ustawodawcze zmierzające do realizacji w Polsce standardów europejskich w tej dziedzinie. Najważniejsze jest jednak współuczestnictwo i włączenie się do Programu samych osób niepełnosprawnych. Tylko wspólne działania pozwolą na skuteczne rozwiązywanie kolejnych problemów.

Nie ma aktualnych danych, które określają skalę problemu. Zależnie od przyjętych definicji liczbę osób niepełnosprawnych określa się od 5 do 10 milionów. Ponad połowa niepełnosprawnych to osoby z dysfunkcja ruchu, dlatego w pierwszym etapie organizatorzy Programu DOM BEZ BARIER skierują swoje działania do osób niepełnosprawnych ruchowo. To co najmniej 2,5 miliona obywateli.
Podjęte zadania obejmą popularyzację profesjonalnej informacji o przepisach, projektowaniu, adaptacji domów i mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przygotowane zostaną kolejno aranżacje poszczególnych pomieszczeń w domach oraz mieszkaniach w typowych polskich blokach, dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się.

Materiały z sesji fotograficznych, wraz z projektami wnętrz i profesjonalnym komentarzem o warunkach wykonania i wyposażenia, będą ukazywać się na łamach miesięczników Wydawnictwa MURATOR, w programie telewizyjnym "DOM muratora", na stronach Internetowych Programu oraz w "Gazecie Dom" środowym dodatku "Gazety Wyborczej". Podsumowaniem pierwszego etapu będzie wydanie poradnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w którym znajdą się prezentacje i informacje m.in. na temat zasad projektowania, firm oferujących specjalistyczne sprzęty i urządzenia oraz możliwości dofinansowywania remontów i adaptacji.

W ramach Programu DOM BEZ BARIER prowadzony będzie stały monitoring problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych. Została przygotowana obszerna ankieta skierowana do osób z dysfunkcją ruchu. Będzie ona publikowana kilkakrotnie w "Gazecie Dom" środowym dodatku "Gazety Wyborczej" oraz kolportowana bezpośrednio wśród adresatów. Dzięki niej lepiej uda się zidentyfikować trudności, ustalić kolejność i hierarchię koniecznych działań. Równocześnie "Gazeta Wyborcza" nie tylko będzie popularyzować wzorowe przykłady likwidacji barier architektonicznych w środowisku miejskim, w przestrzeni publicznej, lecz także opisywać bezduszność urzędników i rażące przykłady łamania przepisów. W swoich raportach spróbuje określić, kto naprawdę działa na rzecz osób niepełnosprawnych, czy i w jakim stopniu dostępne jest finansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Nie wszystko uda się zrobić od razu. Skuteczność, zasięg i sukces Programu DOM BEZ BARIER zależą od współpracy z organizacjami i instytucjami, które wspierają jego realizację oraz od partnerów, których uda się pozyskać. Dalsze etapy Programu będą adresowane do innych grup osób niepełnosprawnych, w kolejności zależnej od skali problemów i możliwości organizacyjnych.
Gwarancją powodzenia Programu DOM BEZ BARIER będzie powstanie spójnego systemu trwałych i niezmiennych procedur prawnych, planistycznych i wykonawczych tak, aby raz na zawsze wprowadzić do świadomości i mentalności osób odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i budowanie, że polska przestrzeń musi być dostępna dla wszystkich.

Czekamy na opinie i informacje. Powodzenie Programu w bardzo dużym stopniu zależy od siły przekazu w mediach, zachęcamy do podjęcia tej tematyki. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym problemy osób niepełnosprawnych nie są obojętne.

Fundacja DOM DOSTĘPNY zwraca się z prośbą o pomoc w finansowaniu działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Wysokość zebranych funduszy będzie miała istotny wpływ na to, jakie przedsięwzięcia i na jaką skalę zostaną zrealizowane. Wpłat można dokonywać na konto:

BPH S.A. V O/Warszawa - Filia nr 4
10601073-330000201717
.


Organizator
Fundacja DOM DOSTĘPNY

Współorganizatorzy
Wydawnictwo MURATOR
Gazeta Wyborcza

Patronat honorowy
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski

Patronat merytoryczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

Patronat medialny
Telewizja Polska S.A., Program I

Organizacje wspierające
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Dodatkowe informacje:
Fundacja DOM DOSTĘPNY,
tel.(0 22) 813 30 99; fax (0 22) 813 31 00;
e-mail:dd@murator.com.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej