Dodatek elektryczny a fotowoltaika - kto nie dostanie dofinansowania do prądu?

2022-12-02 15:20
Dodatek elektryczny a fotowoltaika
Autor: Getty Images Dodatek elektryczny a fotowoltaika - nie dostaniesz dodatku elektrycznego do prądu jeśli masz fotowoltaikę

Dodatek elektryczny a fotowoltaika - czy jeżeli mam pompę ciepła i fotowoltaikę, dostanę dodatek do prądu? To częste pytania na forach internetowych w związku z dodatkiem elektrycznym, o który można się już starać. Przyjmowanie wniosków ruszyło 1 grudnia. Czy osoby, które mają fotowoltaikę i ogrzewanie elektryczne, np. pompę ciepła mają szansę na dofinansowanie do prądu?

Spis treści

 1. Dodatek elektryczny - dla kogo?
 2. Dodatek elektryczny nie dla domów z fotowoltaiką!
 3. Kto dostanie dodatek elektryczny?
 4. Ile wynosi dodatek elektryczny?
 5. Kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
 6. Kiedy wypłata dodatku elektrycznego?
 7. Czy wniosek o dodatek elektryczny można złożyć przez internet?
 8. Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny - dla kogo?

Dopłaty do prądu w ramach dodatku elektrycznego przysługują osobom, które do ogrzewania wykorzystują prąd. Podstawą przyznania dopłaty jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przyjęta w Sejmie pod koniec września 2022.

Dopłaty do prądu otrzymają odbiorcy energii elektrycznej, którzy zgłosili lub zgłoszą np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Ważne są zgłoszenia albo wpisy w CEEB do 11 sierpnia 2022. Po tej dacie można wystąpić o dopłaty do prądu tylko, gdy główne źródło ogrzewania jest zgłaszane po raz pierwszy.

Czytaj więcej:

Dodatek elektryczny nie dla domów z fotowoltaiką!

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę i mają ogrzewanie elektryczne, w tym pompę ciepła nie otrzymają dodatku elektrycznego. W ustawie o dodatku elektrycznym w art. 26 ust. 2 widnieje następujący zapis:

„W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

Rząd uzasadnia pomysł tym, że osoby które mają mikroinstalacje i wytwarzają prąd nie ponoszą dużych kosztów ogrzewania domu prądem elektrycznym.

Kto dostanie dodatek elektryczny?

Dopłaty otrzyma jedno gospodarstwo domowe zamieszkujące pod adresem wskazanym we wniosku. Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ile wynosi dodatek elektryczny?

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

W ustawie czytamy: „W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł”.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Kiedy wypłata dodatku elektrycznego?

Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.

Czy wniosek o dodatek elektryczny można złożyć przez internet?

Tak, wniosek można złożyć przez poprzez ePUAP i Profil zaufany.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej