Dlaczego warto inwestować w SSE?

2008-05-16 17:28

Nie można zarabiać bez inwestowania. A kto wie o tym więcej niż Specjalne Strefy Ekonomiczne? Do czego są potrzebne Polsce oraz jak długo trwa inwestowanie w SSE? Co robią, żeby przyciągnąć inwestorów? Nie pominiemy również tematu dotyczącego infrastruktury drogowej - którędy prowadzi droga do Strefy. Warto wiedzieć, że na wejście do SSE zdecydowało się już ponad tysiąc firm, które do końca 2007 r. wydały w tam 45,9 mld zł, stworzyły 140 tys. miejsc pracy i utrzymały 40 tys. istniejących etatów. Konferencję poświęconą inwestowaniu w SSE, zorganizowali - 14 maja 2008 roku -  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Puls Biznesu.

Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych w kształtowaniu inwestycyjnego obrazu Polski, warunki inwestycji, pomoc publiczna dla przedsięwzięć innowacyjnych w SSE oraz plany rozwoju i prognozy inwestycyjne poszczególnych Stref - to główne tematy konferencji "Specjalne Strefy Ekonomiczne - dlaczego warto inwestować?".

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pomorskiej, Łódzkiej SSE i Krakowskiego Parku Technologicznego, firma doradcza KPMG oraz PM Group Polska, konferencję prowadził Paweł Wojciechowski, prezes zarządu PAIiIZ SA.

Dlaczego Polska?

Nasz kraj oferuje wyjątkowe szanse biznesowe i inwestycyjne. Polska to największy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który jest równocześnie członkiem Unii Europejskiej. Polska rozwija się w tempie dwukrotnie szybszym niż zachodnie Europa. Wzrost polskiego PKB zawdzięczamy wzrostowi eksportu, produkcji przemysłowej i inwestycjom. Stabilny i szybki wzrost gospodarczy (PKB w mld dolarów) oraz niska inflacja to podstawowe czynniki wpływające mobilizująco na inwestorów zagranicznych chętnych do pomnażania swojego kapitału w Polsce.

Stabilny i szybki wzrost gospodarczy (PKB w mld USD)

% społeczeństwa studiującego w grupie 20-29 lat
Źródło: EIU, Eurostat
Co jednak przychodzi na myśl przedstawicielom biznesu, gdy usłyszą słowo Polska? Dynamicznie rozwijający się kraj, doskonała lokalizacja potencjalnych inwestycji lub rozszerzenia projektów w Europie, rynek pełen dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy są głodni sukcesu. Obecnie Polska oferuje 20 milionów wykształconych, władających wieloma językami, młodych ludzi;
- 87% studentów włada językami obcymi,
- 50% społeczeństwa poniżej 35 roku życia a 35% poniżej 25 lat,
- ogólnopolska sieć 448 uniwersytetów i politechnik

Liczba studentów w wybranych krajach w 2006/2007(w tys.)
Źródło: EIU, Eurostat

Jak czytamy w raporcie Ernst&Young "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy" (2007), Polska znajduje się wśród liderów dzięki doskonałym wskaźnikom produktywności i elastycznym regulacjom zatrudnienia. Według raportu prezesi największych korporacji umieścili Polskę na 7. miejscu w świecie pod względem najlepszych krajów regionu dla inwestycji.

Polska na 7 miejscu na świecie pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów
Źródło: Ernst&Young

Według rankingu ocen państw (2007) Europejskiej Federacji Pracodawców (FedEE) jesteśmy na +6. Wyprzedziliśmy Danię, Słowenię, Szwajcarię i Wielką Brytanię - które zostały ocenione na +2. Ponadto - wg Ernst & Young - Polska jednym z najlepszych krajów do lokalizacji projektów produkcyjnych.

Napływ bezpośrednich Inwestycji zagranicznych do Polski (2002-2008)
Źródło: Narodowy Bank Polski

Wartość projektów zakończonych w 2007 roku wzrosła o 18,2%, natomiast zatrudnienie o 14,2% w porównaniu z 2006 rokiem. W 2007 roku PAIiIZ zrealizował 57 projektów (1,3 mld euro). Ponad połowa z nich (29) zostało ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 11 projektów zakończonych w 2007 roku uzyskało wsparcie w formie wieloletnich programów wsparcia finansowego (7 projektów uzyskało jednocześnie dwie formy wsparcia w postaci Specjalnej Strefy Ekonomicznej i programu wieloletniego).

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne - rola i zadania

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Obecnie w Polsce jest ich 14.

SEE zostały stworzone w celu przyśpieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi 100 tysięcy euro.

Główne korzyści z działania w SSE to przede wszystkim: zwolnienie podatkowe (CIT), działka w pełni przygotowana pod inwestycje w konkurencyjnej cenie, darmowa pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Pomoc regionalna w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Zasady udzielania pomocy regionalnej:
- różne rodzaje pomocy mogą być łączone, o ile ich łączne rozmiary nie przekroczą maksymalnej dopuszczalnej intensywności
- trwałość efektów pomocy: 5 lat (3 lata MŚP)
- maksymalna intensywność wynikająca z mapy pomocy regionalnej jest powiększana o: 20 pkt. proc. dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz 10 pkt. proc. dla średnich przedsiębiorstw.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną mogą być: koszty nowej inwestycji lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależy od: lokalizacji inwestycji, wysokości nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a także wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.
Maksymalny pułap pomocy regionalnej dla dużych inwestycji - liczony jest zgodnie z formułą: Rx (50 MEUR + 0.5B + 0.34C), gdzie:
R = maksymalna intensywność pomocy dla regionu
B = wielkość nakładów z przedziału od 50 do 100 MEUR
C = wielkość nakładów przekraczająca 100 MEUR
Pomoc de minimis - głównie szkolenia - 200 tys. euro w ciągu 3 lat

Liczba poniesionych nakładów inwestycyjnych w SSE (2005-2007)
Liczba wydanych zezwoleńw SSE (2005-2007)
Źródło : Ministerstwo Gospodarki

Dlaczego warto inwestować w SSE?

Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) - forma regionalnej pomocy publicznej, działka przygotowana pod inwestycję(uregulowany stan prawny, dostęp do infrastruktury technicznej i transportowej) - z reguły dostępna w konkurencyjnej cenie, jeden właściciel gruntu(SSE, gmina, Agencja Nieruchomości Rolnych), doświadczenie SSE w obsłudze projektów inwestycyjnych oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości (dostępne w wybranych SSE, w zależności od decyzji władz lokalnych) - to główne magnesy przyciągające inwestorów zagranicznych do SSE.

Obecnie rząd planuje istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany do ustawy o SSE. Najważniejsze z nich to zwiększenie łącznego limitu obszaru Stref na terenie Polski do 20 tys. hektarów,  wprowadzenie obowiązku określania w zezwoleniu maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych (kosztów inwestycji i dwuletnich kosztów pracy) oraz dopuszczenie, przy zmianie zezwolenia, możliwości obniżenia poziomu zatrudnienia (nie więcej niż o 20%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej