Dlaczego warto inwestować w SSE?

2008-05-16 17:28

Nie można zarabiać bez inwestowania. A kto wie o tym więcej niż Specjalne Strefy Ekonomiczne? Do czego są potrzebne Polsce oraz jak długo trwa inwestowanie w SSE? Co robią, żeby przyciągnąć inwestorów? Nie pominiemy również tematu dotyczącego infrastruktury drogowej - którędy prowadzi droga do Strefy. Warto wiedzieć, że na wejście do SSE zdecydowało się już ponad tysiąc firm, które do końca 2007 r. wydały w tam 45,9 mld zł, stworzyły 140 tys. miejsc pracy i utrzymały 40 tys. istniejących etatów. Konferencję poświęconą inwestowaniu w SSE, zorganizowali - 14 maja 2008 roku -  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Puls Biznesu.

Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych w kształtowaniu inwestycyjnego obrazu Polski, warunki inwestycji, pomoc publiczna dla przedsięwzięć innowacyjnych w SSE oraz plany rozwoju i prognozy inwestycyjne poszczególnych Stref - to główne tematy konferencji "Specjalne Strefy Ekonomiczne - dlaczego warto inwestować?".

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pomorskiej, Łódzkiej SSE i Krakowskiego Parku Technologicznego, firma doradcza KPMG oraz PM Group Polska, konferencję prowadził Paweł Wojciechowski, prezes zarządu PAIiIZ SA.

Dlaczego Polska?

Nasz kraj oferuje wyjątkowe szanse biznesowe i inwestycyjne. Polska to największy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który jest równocześnie członkiem Unii Europejskiej. Polska rozwija się w tempie dwukrotnie szybszym niż zachodnie Europa. Wzrost polskiego PKB zawdzięczamy wzrostowi eksportu, produkcji przemysłowej i inwestycjom. Stabilny i szybki wzrost gospodarczy (PKB w mld dolarów) oraz niska inflacja to podstawowe czynniki wpływające mobilizująco na inwestorów zagranicznych chętnych do pomnażania swojego kapitału w Polsce.

Stabilny i szybki wzrost gospodarczy (PKB w mld USD)

% społeczeństwa studiującego w grupie 20-29 lat
Źródło: EIU, Eurostat
Co jednak przychodzi na myśl przedstawicielom biznesu, gdy usłyszą słowo Polska? Dynamicznie rozwijający się kraj, doskonała lokalizacja potencjalnych inwestycji lub rozszerzenia projektów w Europie, rynek pełen dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy są głodni sukcesu. Obecnie Polska oferuje 20 milionów wykształconych, władających wieloma językami, młodych ludzi;
- 87% studentów włada językami obcymi,
- 50% społeczeństwa poniżej 35 roku życia a 35% poniżej 25 lat,
- ogólnopolska sieć 448 uniwersytetów i politechnik

Liczba studentów w wybranych krajach w 2006/2007(w tys.)
Źródło: EIU, Eurostat

Jak czytamy w raporcie Ernst&Young "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy" (2007), Polska znajduje się wśród liderów dzięki doskonałym wskaźnikom produktywności i elastycznym regulacjom zatrudnienia. Według raportu prezesi największych korporacji umieścili Polskę na 7. miejscu w świecie pod względem najlepszych krajów regionu dla inwestycji.

Polska na 7 miejscu na świecie pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów
Źródło: Ernst&Young

Według rankingu ocen państw (2007) Europejskiej Federacji Pracodawców (FedEE) jesteśmy na +6. Wyprzedziliśmy Danię, Słowenię, Szwajcarię i Wielką Brytanię - które zostały ocenione na +2. Ponadto - wg Ernst & Young - Polska jednym z najlepszych krajów do lokalizacji projektów produkcyjnych.

Napływ bezpośrednich Inwestycji zagranicznych do Polski (2002-2008)
Źródło: Narodowy Bank Polski

Wartość projektów zakończonych w 2007 roku wzrosła o 18,2%, natomiast zatrudnienie o 14,2% w porównaniu z 2006 rokiem. W 2007 roku PAIiIZ zrealizował 57 projektów (1,3 mld euro). Ponad połowa z nich (29) zostało ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 11 projektów zakończonych w 2007 roku uzyskało wsparcie w formie wieloletnich programów wsparcia finansowego (7 projektów uzyskało jednocześnie dwie formy wsparcia w postaci Specjalnej Strefy Ekonomicznej i programu wieloletniego).

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne - rola i zadania

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Obecnie w Polsce jest ich 14.

SEE zostały stworzone w celu przyśpieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej, zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi 100 tysięcy euro.

Główne korzyści z działania w SSE to przede wszystkim: zwolnienie podatkowe (CIT), działka w pełni przygotowana pod inwestycje w konkurencyjnej cenie, darmowa pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Pomoc regionalna w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Zasady udzielania pomocy regionalnej:
- różne rodzaje pomocy mogą być łączone, o ile ich łączne rozmiary nie przekroczą maksymalnej dopuszczalnej intensywności
- trwałość efektów pomocy: 5 lat (3 lata MŚP)
- maksymalna intensywność wynikająca z mapy pomocy regionalnej jest powiększana o: 20 pkt. proc. dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw oraz 10 pkt. proc. dla średnich przedsiębiorstw.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną mogą być: koszty nowej inwestycji lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależy od: lokalizacji inwestycji, wysokości nakładów inwestycyjnych lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a także wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.
Maksymalny pułap pomocy regionalnej dla dużych inwestycji - liczony jest zgodnie z formułą: Rx (50 MEUR + 0.5B + 0.34C), gdzie:
R = maksymalna intensywność pomocy dla regionu
B = wielkość nakładów z przedziału od 50 do 100 MEUR
C = wielkość nakładów przekraczająca 100 MEUR
Pomoc de minimis - głównie szkolenia - 200 tys. euro w ciągu 3 lat

Liczba poniesionych nakładów inwestycyjnych w SSE (2005-2007)
Liczba wydanych zezwoleńw SSE (2005-2007)
Źródło : Ministerstwo Gospodarki

Dlaczego warto inwestować w SSE?

Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) - forma regionalnej pomocy publicznej, działka przygotowana pod inwestycję(uregulowany stan prawny, dostęp do infrastruktury technicznej i transportowej) - z reguły dostępna w konkurencyjnej cenie, jeden właściciel gruntu(SSE, gmina, Agencja Nieruchomości Rolnych), doświadczenie SSE w obsłudze projektów inwestycyjnych oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości (dostępne w wybranych SSE, w zależności od decyzji władz lokalnych) - to główne magnesy przyciągające inwestorów zagranicznych do SSE.

Obecnie rząd planuje istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany do ustawy o SSE. Najważniejsze z nich to zwiększenie łącznego limitu obszaru Stref na terenie Polski do 20 tys. hektarów,  wprowadzenie obowiązku określania w zezwoleniu maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych (kosztów inwestycji i dwuletnich kosztów pracy) oraz dopuszczenie, przy zmianie zezwolenia, możliwości obniżenia poziomu zatrudnienia (nie więcej niż o 20%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej