Darowizny dla poszkodowanych przez nawałnice bez VAT. PSB też pomagają

2017-09-06 18:27
Budynek zniszczony przez nawałnicę
Autor: A. T. Papliński

Jest zgoda na stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych na rzecz poszkodowanych w wyniku sierpniowych nawałnic. Podpisane przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego rozporządzenie, zakreśla ramy czasowe dla takiej pomocy od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 i pod kilkoma warunkami. Natomiast Grupa Polskie Składy Budowlane (PSB), nie czekając na żadne zwolnienia z VAT, przekazała już spore darowizny w formie pieniężnej i materiałów budowlanych.

Domy jednorodzinne zniszczone przez nawałnicę
Autor: A. T. Papliński Stan techniczny budynków uszkodzonych przez nawałnicę musi być zbadany przez nadzór budowlany

Kiedy materiały budowlane bez VAT

Rozporządzenie, które zezwala na stosowanie 0 proc. stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, zostało podpisane 4 września 2017.

Zastosowanie 0% stawki VAT może być zastosowane, jeżeli materiały budowlane zostały przekazane na rzecz poszkodowanych tj.:

  • osób fizycznych,
  • podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów,
  • dysponujących nieruchomością, w której powstała szkoda.

Taką darowizną nie można wspomóc każdego poszkodowanego przez sierpniowe nawałnice, a tylko z tych terenów, które zostały wymienione w specjalnych rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów:
- z 17 sierpnia 2017 w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547 i 1584) oraz
- z 24 sierpnia 2017 w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1583).

Stawkę 0% VAT będzie zgodna z prawem pod warunkiem, że zostanie zawarta pisemna umowa darowizny między podatnikiem, który dokonuje darowiznę, a poszkodowanym (w okresie od 12,08.2017 do dnia wejścia w życie rozporządzenia wystarczy pisemne potwierdzenie przez poszkodowanego faktu otrzymania darowizny materiałów budowlanych).
Drugim warunkiem jest, że poszkodowany dostarczy podatnikowi, który przekazuje darowiznę, dokument potwierdzający powstanie szkody w nieruchomości, tj.:
- w przypadku osób fizycznych – kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpowiedniej części kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego będzie wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku sierpniowych nawałnic,
- w przypadku podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów – zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu szkody w nieruchomości, w której podmiot prowadzi ww. działalność.

Pomoc Grupy PSB dla poszkodowanym w nawłanicach

Firmy z Grupy PSB na Pomorzu natychmiast zaczęły pomagać poszkodowanym. Była to pomoc finansowa i materialna, jak również specjalne rabaty na niezbędne materiały - to obecnie już pomoc rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Formy pomocy PSP były i są różne. Na przykład jedna z firm posiadająca składy budowlane na Kaszubach, przekazała w formie pieniężnej 100 000 zł oraz materiały budowlane także o wartości 100 000 zł. Inna przekazała sprzęt do usuwania skutków nawałnicy i prowiant, a pracownicy tej firmy osobiście pomagali oczyszczaniu dróg, a przecież niektórzy byli „odcięci” od świata. Kolejna firma dowoziła od dystrybutora w obniżonej cenie agregaty prądotwórcze, a jeszcze inna przekazała poszkodowanym w Tuchowoli narzędzia, rękawice, folie, plandeki itp.

Również centrala Grupy PSB przekazała folie dachowe, siatki ogrodzeniowe i inne materiały budowlane pierwszej potrzeby za kilkanaście tysięcy złotych. To przykłady już udzielonej pomocy, a gdy pojawią się rzeczywiste dane o niezbędnych materiałach do odbudowy zniszczeń takich jak ściany, dachy, ocieplenia, fasady czy ogrodzenia, wówczas Grupa PSB deklaruje chęć pomocy, czeka jednak na działania władz samorządowych i rządowych w tym zakresie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej