Co łączy, a co dzieli

2006-10-07 17:53

W budownictwie potrzebna jest lepsza wymiana informacji i doświadczeń z zakresu regulacji krajowych - takie m.in. wnioski wyciągnięto podczas trzynastego, bynajmniej niepechowego, posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej (Joint Working Group) Europejskiej Unii ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie, które miało miejsce 6 października 2006 roku.

W skład wspólnej grupy roboczej wchodzą kierownictwa Europejskiej Unii ds. Aprobat Technicznych w Budownictwie UEAtc i Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA. W trzynastym posiedzeniu uczestniczyli:

  • przewodniczący Hans Joachim Seyfert z DIBt (Deutsches Instytut für Bautechnik),
  • przewodniczący Komitetu Technicznego Yannick Lemoigne z CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),
  • urzędujący w siedzibie EOTA w Brukseli jej stały sekretarz generalny Paul Caluwaerts.

UEAtc reprezentowali: przewodniczący Stanisław M. Wierzbicki z ITB i sekretarz generalny William Blaisdale z BBA (British Board of Agrément). W posiedzeniu brała też udział kierownik Zespołu ds. Współpracy z Unią Europejską w ITB Jadwiga Tworek. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor ITB Stanisław M. Wierzbicki.

Podczas spotkania zwrócono uwagę nie tylko na to, co łączy, ale także na to, co dzieli, a w szczególności na odmienność rodzaju dokumentów wydawanych przez UEAtc i EOTA. Uczestnicy spotkania omówili też możliwości wykorzystywania przez EOTA prekursorskich prac UEAtc na rzecz harmonizacji europejskiej prowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat i uzyskanych w tym czasie doświadczeń. Za priorytet natomiast uznano wspólne seminaria i wymianę doświadczeń z zakresu regulacji krajowych.

Ciekawostką było sprawozdanie omawiające zastąpienie prowadzonych dotychczas badań obliczeniami, technikami symulacji oraz analizami z wirtualnego laboratorium. Na spotkaniu przedstawiono również  raport budowlany na temat wpływu wyrobów budowlanych na środowisko przy użyciu metody LCA - Life Cycle Assessment.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej