Budimex pozwany

2011-01-11 12:13

Spółka cywilna Cerrys z siedzibą w Wykrotach pozwała Budimex S.A. o zapłatę kary umownej za zwłokę w usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji. Chodzi o wybudowany przez Budimex w 2003 r. za 4,2 mln zł zakład betonów.

Wartość przedmiotu sporu: 90 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami (licząc od 19 października 2006 r. do dnia zapłaty).

- Kara dotyczy nieterminowego usuwania usterek, a w niektórych przypadkach nieusuwania ich w ogóle w okresie gwarancji. Były dwie próby ugody - wyjaśnia Przemsław Przepióra, pełnomocnik Cerrysa.

W ocenie Budimeksu roszczenie objęte przedmiotowym sporem jest bezzasadne i brak jest podstaw do jego uwzględnienia zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym (upływ terminu na dochodzenie przedmiotowych roszczeń, nie uwzględnienie limitu kar w wysokości 15 % wartości kontraktu, nieistotny charakter usterek).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej