Autostradami na EURO

2009-11-23 15:06
Panel Przyspieszenie budowy dróg i autostrad (20 listopada2009, Warszawa)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

"Inwestycje w infrastrukturę są inwestycjami w przyszłość polskiej gospodarki" - podkreślił Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, a 20 listopada 2009 r. gospodarz panelu "Przyspieszenie budowy dróg i autostrad", zorganizowanego w ramach dwudniowej konferencji "Od transformacji do modernizacji", podsumowującej dwa lata rządu PO – PSL.

Od września 2008 r. obowiązuje nowa specustawa drogowa. Ustawa zlikwidowała dwie decyzje (o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę), zastępując ją jedną (o zezwoleniu na realizację inwestycji). Nowe przepisy wprowadziły zachęty dla właścicieli do wcześniejszego wydania nieruchomości. Jeśli właściciel opuści nieruchomość w terminie 30 dni, odszkodowanie, które otrzymuje, zwiększy się o 5%. Dodatkowo właściciele nieruchomości z zabudową otrzymują po 10 tys. zł na pokrycie dodatkowych wydatków, np. związanych z przeprowadzką. Ustawa wprowadziła także sankcje dla organu, który zwleka z podjęciem decyzji.

 

Rząd wprowadził także zmiany w prawie zamówień publicznych. Od 24 października 2008 r. obowiązują przepisy, które umożliwiają m.in. dokonywanie korekt w treści ogłoszenia. Dzięki temu niemożliwe jest już zaskarżanie korzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie. W przeszłości blokowało ono wiele inwestycji, opóźniając rozpoczęcie budowy nawet o kilkanaście lat.

 

Kolejną zmorą drogowców były bariery związane z ochroną środowiska. Rząd przyjął nowe przepisy, dzięki którym wszystkie inwestycje infrastrukturalne spełniają wymagania środowiskowe UE. Gdyby nowe prawo, które weszło w życie 15 listopada 2008 r. nie zostało przyjęte, Polska mogłaby stracić miliardy euro funduszy unijnych. Dodatkowo rząd opracował kompleksową prognozę oddziaływania na środowisko dla wszystkich inwestycji drogowych do 2012 r., godząc interesy ekologów i drogowców.

 

Gabinet PO – PSL zaproponował także nowy model finansowania inwestycji oparty na Krajowym Funduszu Drogowym (obowiązuje od 8 czerwca 2009 r.).

 

Dzięki uproszczeniu i uporządkowaniu przepisów rząd PO – PSL jest liderem w liczbie podpisanych umów na budowę dróg i autostrad. Dotychczas podpisano umowy na budowę 1264 km dróg krajowych, w tym na ponad 601 km autostrad oraz prawie 663 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Obecnie w budowie i przebudowie jest prawie 780 km dróg; budowanych jest 13 odcinków autostrad, 23 odcinki dróg ekspresowych oraz 14 obwodnic. Od momentu powołania rządu oddano do ruchu 500 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg. Zostały już ogłoszone wszystkie przetargi na odcinki autostrad zawarte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012, które mają być gotowe na EURO 2012.

W dyskusji, m.in. na temat czynników wpływających na tempo rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, uczestniczyli Radosław Stępień – podsekretarz stanu w MI, Lech Witecki - generalny dyrektor GDDKiA, Tomasz Siemioniak – sekretarz stanu w MSWiA, Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Maciej Grelowski z BCC oraz Agnieszka Stefańska z Rzeczpospolitej. Moderatorem był wiceprezes PriceWaterhouseCoopers, Jacek Socha.

- Zmieniamy Polskę od 20 lat. Musimy zadać sobie pytanie, czy w wystarczającym tempie zmieniamy również polską infrastrukturę, głównie drogi. Mamy teraz o około 10 mln użytkowników dróg więcej, a w ciągu minionych 20 lat nie przybyło dużo dróg – zauważył minister Cezary Grabarczyk. - Podstawową barierą modernizacji polskiej infrastruktury był przez lata brak środków finansowych. Dziś tej bariery już nie ma. W 1990 r. na inwestycje w infrastrukturę rząd wydał 300 mln zł. W ubiegłym roku wydaliśmy na drogi prawie 14 mld zł, a w tym roku chcemy się zbliżyć do 20 mld zł.

Istniejący przez kilkanaście lat polskiej transformacji system prawny nie ułatwiał budowy nowych dróg. Obecne ożywienie stało się możliwe po przeprowadzeniu odpowiednich działań legislacyjnych. Zmieniono specustawę drogową, prawo zamówień publicznych oraz prawo środowiskowe. Działania te zaowocowały skróceniem procesu uzyskiwania decyzji, przez co nieruchomości pod budowę nowych dróg są pozyskiwane sprawniej.

Za istotny czynnik, który przyczynił się do jakościowego zwrotu w budowie dróg szef resortu infrastruktury uznał efektywne wykorzystanie środków unijnych. Polska stała się atrakcyjnym obszarem inwestycji drogowych, a działające obecnie mechanizmy sprawiają, że do przetargów staje pięciokrotnie więcej firm niż dotychczas.

- Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu 500 km dróg krajowych, w tym 166 km autostrad oraz 344 km dróg ekspresowych, obwodnic i dróg po przebudowie. W budowie znajduje się prawie 780 km dróg – poinformował Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Udało się nam podpisać umowy na 1264 km nowych dróg, w tym 601 km autostrad i 663 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów.

Uczestniczący w panelu Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że w październiku 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaznaczył, że co roku na ten cel rząd przeznacza 1 mld zł, drugie tyle przeznaczają samorządy. Dzięki tym działaniom zostanie zmodernizowanych ponad 2,7 tys. km dróg lokalnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej