Atlas bez biznesu na Słowacji

2009-11-04 10:01

Atlas Estates Limited zbył na rzecz Pottertry Limited z siedzibą na Cyprze, całość swojego portfela inwestycji długoterminowych na Słowacji ("Słowackie Portfolio"), obejmującego 50% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture z jego lokalnym partnerem ("Słowackie JV") składającego się trzech projektów deweloperskich o zróżnicowanym przeznaczaniu. 

Przed zbyciem (umowa została podpisana - 3 listopada 2009 r. ), Atlas miał udział w wysokości 50% w Słowackim Portfolio dający mu 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Sprzedaż wszystkich udziałów to dla Atlasa przychód w wysokości 8 mln euro, który trafi do Grupy w terminie najbliższych 75 dni.
Wpływ zaprzestania konsolidacji Słowackiego JV jako jednostki obciążonej zadłużeniem oraz otrzymanie ceny jej zbycia, zmniejszy całkowite zadłużenie Grupy o około 20,5 mln euro do czasu ponownego zainwestowania uzyskanych środków.
Rada Dyrektorów zamierza wykorzystać przychody ze sprzedaży Słowackiego Portfolio na dofinansowanie rozwoju pozostałych aktywów Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów znajdujących się w Warszawie, gdzie są możliwości zrealizowania zysków ze swojej działalności deweloperskiej w ciągu 2 do 3 lat.

Altas Estates Limited ma jeszcze w centralnej i wschodniej Europie szereg nieruchomości, będących własnością jej spółek zależnych oraz joint ventures. Portfolio Grupy składa się obecnie z 23 nieruchomości, w tym 12 nieruchomości inwestycyjnych (z których 8 generuje dochód, a 4 utrzymywane są w związku z wzrostem ich wartości), 2 hoteli oraz 9 nieruchomości deweloperskich.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej