Zrównoważony wg BREEAM

2010-02-01 16:19

Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane w raporcie "Our Common Future" wydanym w 1987 r. przez World Commission on Environment and Development (WCED) pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Rozwój zrównoważony został określony jako "spełnianie potrzeb obecnego pokolenia bez uniemożliwiania przyszłym pokoleniom spełniania ich własnych potrzeb".

Termin ten z ang. sustainability lub sustainable development jest używany coraz częściej także w Polsce. Obowiązującą definicję można odnaleźć w art. 3 ust. 50, Prawa ochrony środowiska – Dz.U.2001.62.627: „Rozwój zrównoważony to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

Zrównoważony rozwój często określany jest mianem „potrójnej linii przewodniej”, którą tworzą trzy wskaźniki: wyniki ekonomiczne, wpływ na otoczenie (społeczeństwo) oraz wpływ na środowisko naturalne. Ma on prowadzić do synergii tych czynników.

Zrównoważony rozwój ekonomiczny – poprawia rentowność poprzez efektywniejsze wykorzystanie takich zasobów, jak kadra pracownicza, surowce, wytworzone komponenty, energia (we wszystkich jej formach), woda oraz odpady.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska – poprawia zarządzanie zasobami naturalnymi, tak aby nigdy się nie wyczerpały oraz redukuje wpływ emisji gazów, ścieków i odpadów na środowisko.

Zrównoważony rozwój społeczny – poprawia relacje pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt przez cały okres jego realizacji, od rozpoczęcia do prac rozbiórkowych (pracownicy, dostawcy oraz społeczność lokalna, której bezpośrednio dotyczy dany projekt) . Wspólne działanie na rzecz interesów każdej ze stron zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia projektu.

Zrównoważony rozwój w budownictwie jest w coraz większym stopniu doceniany. Świadczą o tym nominacje do prestiżowych nagród, takich jak: Sustainability Award przyznawanej przez RIBA (Królewski Instytut Brytyjskich Architektów), Civic Trust Sustainability Award, Nagroda dla Budynku Roku oraz Budynku Użyteczności Publicznej Roku przyznawanych przez RICS (Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych), a także do innych.

Należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób możemy zdefiniować inwestycje odpowiedzialne społecznie (z ang. SRIs) oraz zmierzyć ich pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo? Według badań przeprowadzonych przez dr Sarah Sayce i jej zespół z Uniwersytetu w Kingston zrównoważony rozwój w budownictwie oparty jest na zasadzie sześciu L:

  • Longevity (trwałość)
  • Loosefit (elastyczność) 
  • Low Energy (energooszczędność) 
  • Location Sensitive (uwzględnienie lokalizacji)
  • Likeability (pozytywne wrażenia estetyczne – interesariusze wewnętrzni)
  • Loveability (bardzo pozytywne wrażenia estetyczne – interesariusze zewnętrzni).

Badania pozwoliły, między innymi, na zdefiniowanie poszczególnych elementów mających pozytywny wpływ na wydłużony cykl życia budynku.

BREEAM to metoda oceny wpływu budownictwa na środowisko, wyznaczająca standardy dla zrównoważonego projektowania. Tym sposobem zostało już ocenionych prawie 100 000 budynków (otrzymały stosowne certyfikaty) a ponad pół miliona zarejestrowano. Metodę tę można dostosować do oceny każdego rodzaju budynku w dowolnym miejscu na świecie. Systemem BREEAM zarządza BRE Global Ltd., wchodząca w skład grupy BRE i będąca spółką zależną BRE Trust

Jak działa system BREEAM ?

Budynek poddawany jest ocenie punktowej w ośmiu kategoriach: (management, health and wellbeing, energy, transport, water, materials, land use and ecology, pollution). Liczba punktów w każdej kategorii daje wynik na podstawie którego dokonuje się oceny projektu lub budynku (jeśli ocenę przeprowadza się po jego wybudowaniu). Następnie punkty, z każdej kategorii są sumowane i dają łączny wynik mieszczący się w następującej skali: DOSTATECZNY, DOBRY, BARDZO DOBRY, DOSKONAŁY. Wszystkie wersje BREEAM są na bieżąco aktualizowane w celu dopasowania ich do zmieniających się przepisów prawa. Metodę BREEAM modyfikuje się tak, by była odpowiednia do przeprowadzania oceny w danym kraju lub na konkretnym obszarze. W tym celu wykorzystuje się system BREEAM International. Takie dopasowanie może być konieczne w przypadku oceny pojedynczej struktury lub stanowić element wersji BREEAM przewidzianej dla danego państwa lub regionu. Metoda może być wykorzystywana przez klientów indywidualnych lub zespoły projektowe, które chcą przedstawić planistom i klientom dane uwierzytelniające wpływ budynków na środowisko, oraz przez wielonarodowe spółki, chcące korzystać z tej samej metody oceny budynków, niezależnie od ich lokalizacji. Wśród wielu zalet tej metody można wymienić m.in. możliwość dostosowania jej do warunków lokalnych, uwzględnienie głównych problemów ochrony środowiska, prosty i przejrzysty system obliczeniowy, ustanawianie standardów technicznych, usprawnianie przepływu informacji dzięki szkoleniom. Szczególnie ważne dla branży budowlanej jest także to, że pozwala ona zachować równowagę między spełnianiem rygorystycznych wymogów technicznych a zapewnieniem atrakcyjności komercyjnej obiektu.

Raport przygotowany we współpracy z firmą Watermann International został opublikowany w katalogu Inwestycje Budowlane-murator, edycja 2008. Całość dostępna jest tu.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej