Zdążyć przed zimą

2008-10-30 16:02

Nadmiernemu obciążeniu dachów przez śnieg ma zapobiec kontrola, która potrwa do 30 listopada 2007 roku. Obowiązek sprawdzania stanu technicznego obiektów spoczywa na ich właścicielach i zarządcach obiektów. Czasu zostało jednak mniej niż się wydaje.

W wyniku nowelizacji prawa budowlanego, obowiązującej od 20 czerwca 2007 roku, właściciele i zarządcy mają obowiązek przeprowadzenia dodatkowych kontroli budynków: w terminie do 30 listopada 2007 roku. Kontrola obejmuje obiekty o powierzchni zabudowy, przekraczającej 2000 mkw. oraz budowle o powierzchni dachów co najmniej 1000 mkw. Przepisy dotyczą osób zarządzających magazynami, halami produkcyjnymi oraz targowymi, sklepami, biurowcami, a także niektórymi budynkami wielorodzinnymi, oraz obiektami użyteczności publicznej, takimi jak szpitale, przychodnie, ośrodki wypoczynkowe.
Kontrolę na zlecenie właściciela bądź zarządcy musi przeprowadzić osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Kontrola taka będzie obejmować następujące elementy:
- budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujące podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Okazuje się, że największym problemem wielu właścicieli i zarządców jest brak pewności, czy rzeczywiście muszą przeprowadzić kontrolę czy nie. Brak bowiem obecnie przepisów, które wyjaśniałyby, jak liczy się powierzchnię dachu. Podobnie rzecz się ma w wypadku zespołu budynków - tu też nie wiadomo, czy liczy się ich powierzchnię razem czy osobno.
Zgodnie z pisemną interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dotyczącą kontroli, powierzchnię zabudowy oblicza się na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 - "właściwości użytkowe w budownictwie". Jednak GUNB nie wspomina, jak obliczyć powierzchnię dachów oraz powierzchnię kompleksów budynków.

Oczywiście za niewykonanie kontroli grozi kara grzywny, którą może nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego albo sąd. Ma ona formę mandatu. W pierwszym przypadku wynosi maksymalnie 500 zł, w drugim - może być wyższa.

Od pewnego czasu powiatowi oraz wojewódzcy inspektorzy przypominają właścicielom i zarządcom o obowiązku dodatkowych kontroli oraz przygotowują rejestr obiektów nimi objętych. Gdy minie 30 listopada, a właściciel lub zarządca nie zleci przeprowadzenia kontroli lub kontrolujący nie prześle informacji do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ten będzie mógł podjąć działania kontrolne w stosunku do obiektów.

Jak rozwiązać problem? W przypadku zespołu budynków ważne jest, czy mają one jedną książkę obiektu budowlanego czy też każdy budynek swoją własną. W pierwszej sytuacji powierzchnia kilku budynków będzie liczona razem, w drugiej - każdy obiekt można potraktować osobno. Opinie ekspertów są jednak podzielone. Część z nich uważa, że powierzchnię dachu powinno się liczyć jako powierzchnię jego rzutu na płaszczyznę poziomą. Ten pogląd znajduje uzasadnienie, bowiem kontrole mają zapobiec m.in. nadmiernemu obciążeniu dachów przez śnieg. Natomiast w przypadku kompleksu budynków nie sumuje się ich powierzchni zabudowy, ale powierzchnię każdego z obiektów rozpatruje oddzielnie - dodają eksperci.

Warto dodać, że kontrole, wynikające z ostatniej nowelizacji prawa, nie zwalniają właścicieli i zarządców z przeprowadzania kontroli rocznych i pięcioletnich. Może się więc zdarzyć, że w jednym roku będą wielokrotnie sprawdzać stan techniczny swoich obiektów.

listopad 2007 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej