Zaufać pracodawcy?

2007-05-28 14:34

Pracodawcy w Polsce nie potrafią rozmawiać ze swoimi pracownikami. Tylko ok. 1/3 aktywnych zawodowo Polaków deklaruje, że w pełni ufa swoim przełożonym, zarządowi firmy. Większość pracowników ma wątpliwości co do prawdziwości ich wypowiedzi lub wręcz neguje ich wiarygodność - wynika z raportu On Board PR i BPS DGA.

Relacje między pracownikami a pracodawcami bywają trudne. Zachodzące zmiany, pojawiające się kryzysy czy zwolnienia - wszystko to stwarza sytuacje, w których dialog zarządu i kierownictwa z pracownikami ma kluczowe znaczenie. Komunikacja wewnętrzna jest jak krwiobieg - drożny zapewnia dotlenienie całego organizmu, ale nawet drobny zator może skończyć się tragicznie. Tymczasem, jak się okazuje, pracodawcy chętniej szczerze informują pracowników o sukcesach niż np. o faktycznych przyczynach zwolnień. Według badania nieco ponad 37% aktywnych zawodowo Polaków jest przekonanych o szczerości swojego pracodawcy w mówieniu o sukcesach niż o przyczynach zmian. Wielu pracodawców nie traktuje też komunikacji z pracownikami jako istotnego zagadnienia, skupiając się głównie na komunikacji z klientami. Znacznie więcej aktywnych zawodowo Polaków jest przekonanych o uczciwości swoich pracodawców wobec klientów niż wobec pracowników. Uczciwość swojego pracodawcy wobec klientów potwierdziło 61,2% osób biorących udział w badaniu.

Po pierwsze - zaufanie Jednym z podstawowych zagadnień w komunikacji wewnętrznej jest zaufanie. Jeśli pracownicy nie ufają zarządowi, wygłaszane przez jego przedstawiciela obietnice czy wyjaśnienia będą wydawać im się niepoważne. Jeśli pracownicy od początku będą jednak widzieć w pracodawcy wiarygodnego partnera, firma może liczyć na ich zrozumienie i wsparcie. Badania zrealizowane przez PBS DGA dla On Board PR pokazują wyraźnie, że klimat komunikacji między pracownikami a pracodawcami w Polsce nie jest dobry. Ogółem, tylko ok. 1/3 pracowników w Polsce w pełni ufa swojemu pracodawcy. Problem nie dotyczy braku świadczeń, niewywiązywania się ze wzajemnych zobowiązań czy innych tego typu spraw. Dotyka natomiast miękkiego obszaru, który trudno regulować prawnie - prawdomówności i wzajemnego zrozumienia. Pozyskane w wyniku badań dane są wskaźnikiem jakości relacji i powinny wzbudzić zainteresowanie wszystkich, którzy zarządzają przedsiębiorstwami.

Wśród osób nieufnych więcej jest mężczyzn. Prawie dwukrotnie częściej deklarują, że "ufają rzadko" lub "nie ufają" informacjom przekazywanym im przez kierownictwo lub zarząd. Czy sytuacja w Polsce różni się od sytuacji zagranicą? Tak - według badań firmy Towers Perrin na podobne pytania pracownicy w USA znacznie częściej odpowiadają potwierdzając zaufanie. Ponad 50% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, iż uważa, że ich pracodawcy są szczerzy w komunikacji z zatrudnionymi osobami. Ich uczciwość zanegowało zaledwie 19% osób.

Uczciwość względem klientów

 
 Czy firma jest uczciwa w swoich zamiarach wobec klientów?
Problem z zaufaniem pracowników do pracodawców jest nie tylko wyzwaniem w sensie wdrażania zmian, zarządzania, ale też ogólniejszym - reputacji przedsiębiorstwa w jego otoczeniu. Pracownicy, którzy mają wątpliwości co do uczciwości pracodawcy w stosunku do nich, mogą też przenosić swoje obawy na inne obszary działania firmy.

Przeprowadzone badania wykazały, że ok. 30% aktywnych zawodowo Polaków miewa wątpliwości dotyczące uczciwości swoich pracodawców w stosunku do klientów. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie, w jaki o swoim miejscu pracy mówią w rozmowach z kontrahentami, przyjaciółmi, rodziną. To powoduje natomiast kształtowanie niekorzystnej percepcji przedsiębiorstwa i - w konsekwencji - może mieć długofalowy wpływ na rozwój biznesu.

Opinie o uczciwości firmy różnią się w różnych grupach. Na przykład osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych zdecydowanie częściej (9,3%) niż pracownicy firm państwowych (3,5%) deklarują jednoznacznie, że ich pracodawca jest nieuczciwy w stosunku do klientów. Ciekawe jest też na przykład, że podobne różnice dotyczą różnych grup wiekowych. Wśród osób najmłodszych (18-24 lat) jest zdecydowanie najwięcej pracowników wątpiących w rzetelność relacji firma-klient.

Komunikacja - wyzwania i korzyści

Może się wydawać, że zagadnienie komunikacji wewnętrznej jest istotne tylko z punktu widzenia dużych organizacji. O ile jednak w mniejszych strukturach przepływ informacji jest stosunkowo prosty, o tyle skala zagrożeń i popełnianych błędów jest równie duża we wszystkich przypadkach. Dlatego pracodawcy powinni pamiętać o podstawowych zasadach rządzących wewnętrznymi relacjami.

Planując działania z zakresu tzw. internal relations należy przede wszystkim określić potrzeby informacyjne poszczególnych grup pracowników i zagadnienia, które są dla nich szczególnie ważne. W dalszej kolejności trzeba określić zakres instrumentów, które można wykorzystać (np. e-mail, intranet, biuletyny firmowe, tablice informacyjne) oraz dokładnie zaplanować ich użycie, uwzględniając dodatkowe uwarunkowania. Informacja, która ma trafić do pracowników, musi być jednak prawdziwa oraz dostarczona w odpowiedniej formie i czasie. Nawet, jeśli spotka się z niezadowoleniem, powinna być szczera - to wymóg nie tylko etyczny, ale i praktyczny. Komunikacja nieprawdziwych faktów nie ma żadnego sensu. W dłuższej perspektywie zawsze obróci się to przeciwko pracodawcy.

Zobacz cały raport >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej