Zatory płatnicze i bankructwa – to czeka firmy budowlane w 2014 roku?

2014-02-03 12:28
Bankructwa firm budowlanych
Autor: Euler Hermes Budownictwo pozostaje liderem wśród firm ogłąszających upadłość

Firmy budowlane już kolejny rok mają bardzo trudne warunki dla swojej działalności. Zmniejszyła się aktywność inwestorów, a rynek nękany jest zatorami płatniczymi i bankructwami. Podsumowanie roku 2013 w tych obszarach nie wygląda optymistycznie. Czy rok 2014 rzeczywiście przyniesie poprawę, jak zapowiadają to eksperci?      

Firmy budowlane nękane przez zatory płatnicze

Mechanizmy rządzące obecnie rynkiem budowlanym doprowadziły do tego, że wśród innych branż, budownictwo jest w najbardziej niekorzystnej sytuacji finansowej. W roku 2013 zatory płatnicze dotykały firmy budowlane niezależnie od ich wielkości, co jeszcze bardziej wpływało na stan finansów ze względu na wysokie koszty windykacji, jakie ponoszą dla odzyskania swoich należności. Jak wynika z danych gromadzonych przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w roku 2013 firmy budowlane były jedyną grupą przedsiębiorstw, w której powiększyła się grupa firm deklarujących pogorszenie swojej sytuacji finansowej. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w styczniu 2014 podskoczył o 7 punktów procentowych, ale już trzeci rok obiera wartości ujemne – w styczniu było to minus 20. Przedsiębiorcy oceniają swoją sytuację negatywnie, bo produkcja budowlano-montażowa w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się o około 30% i bez względu na zapowiedzi poprawy, pozostaje na bardzo niskim poziomie. Szefowie firm budowlanych skarżą się na niskie ceny, niską rentowność i wysokie koszty prowadzenia działalności, szczególnie koszty zatrudnienia. Do tego nakładają się zaległości w płatnościach za wykonane roboty budowlano-montażowe. Jak szacuje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, firmy budowlane mają średnio 30% niezapłaconych faktur. Za barierę uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie uznaje to obecnie prawie 70% przedsiębiorstw związanych z budownictwem. Zdarza się też, że jedna niezapłacona faktura ma wpływ na płynność finansową firmy. Firmy budowlane ponoszą też ogromne wydatki na obsługę zaległych zobowiązań. Koszty związane z opóźnieniami to prawie 10% ogółu wydatków firm z branży budowlanej.

W budownictwie wciąż dużo bankructw

Ewidentnym wskaźnikiem trudnej sytuacji finansowej firm budowlanych jest liczba notowanych bankructw. Po kilku latach koniunktury, od 3-4 lat obserwujemy zjawisko ogromnej fali upadłości firm związanych z budownictwem. Na początku były to firmy małe czy średnie, potem zaczęły bankrutować firmy duże, a nawet spółki akcyjne. W zależności od firm analizujących liczbę upadłości, dane nieco się różnią. Coface Poland, że w roku 2013 upadłość ogłosiło w sumie 883 podmioty (wg Euler Hermes było ich 926). W połowie roku 2013 eksperci prognozowali, że wzrostu bankructw w budownictwie już raczej nie będzie, bo sytuacja gospodarcza poprawia się. Na koniec roku Coface Poland odnotowało 213 takich przypadków, rok wcześniej było ich 218. W sumie jest to porównywalny poziom, ale czy to już świadczy, że od roku 2014 będzie już bardziej widoczna poprawa? Wszystko wskazuje na to, że dopóki zatory płatnicze będą nadal determinować finanse firm budowlanych, o dużej poprawie nie należy spekulować, niektórzy fachowcy wieszczą wręcz kolejne wzrosty.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej