Zarobki architekta. Wynagrodzenia brutto. Jak liczyć honorarium architekta

2019-07-05 13:13
projekt budowlany
Autor: http://thinkstockphotos.com/ Warunki jakie musi wypełniać projekt budowlany określa art. 34 Ustawy Prawo budowlane

Są zawody, o których krążą legendy, ile się w nich zarabia. Należą do nich również zarobki architekta. Z danych, które zebraliśmy wynika, że lepiej od architekta zarabia np. projektant konstrukcji budowlanych. Jednak istnieją również zasady obliczania honorarium architekta, które pokazują, że może być ono rzeczywiście wysokie.

Średnie zarobki architekta

Z informacji, które pozyskaliśmy wynika, że w marcu 2017, co drugi architekt przepytany przez analityków firmy Sedlak & Sedlak na potrzeby raportu płacowego, wykazywał wynagrodzenie brutto w przedziale 3334- 6510 zł. Mediana przy takich zarobkach architekta została wyliczona na 4516 zł. Na zarobki powyżej 6510 zł brutto może liczyć grupa 25% architektów z tych najlepiej opłacanych.

W biurach projektów mamy też do czynienia ze stanowiskiem asystent architekta, a w tej roli są to często młodzi architekci, którzy zdobywają praktykę zawodową potrzebną do zdobycia uprawnień w pracy samodzielnej.
Asystent architekta zarabia (oficjalnie) o wiele mniej – średnie wynagrodzenie brutto 2950 zł, przy widełkach płacowych 2361-3726 zł. Przy czym co drugi z grupy zarabiających najmniej miał wynagrodzenie poniżej 2361 zł, i tyle w grupie wyższych zarobków otrzymywało pensję powyżej 3726 zł.

Zarobki projektantów. Konstruktorzy na szczycie

Wiadomo, że architekt posiłkuje się szczegółowymi projektami sporządzanymi przez fachowców w swoich dziedzinach, co jest widoczne w zarobkach projektantów.

Najlepiej zarabia projektant konstrukcji budowlanych – średnio brutto 5210 zł przy widełkach płacowych od 3910-7294 zł. I jak podaje Sedlak & Sedlak, część konstruktorów mogła liczyć na wynagrodzenia o wiele wyższe lub niższe niż to wynika z dolnej i górnej granicy widełek.

Projektant konstrukcji stalowych mógł liczyć na zarobki od 3500-6500 zł – średnie wynagrodzenie brutto to 4572 zł.

W przypadku projektantów instalacji sanitarnych ich średnie zarobki brutto wyliczono na poziomie 4387 zł, przy widełkach 3230-6322 zł.  Na zarobki powyżej 6322 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych projektantów instalacji sanitarnych.

W naszym zestawieniu zarobków projektantów, najniższe średnie wynagrodzenie osiąga projektant instalacji centralnego ogrzewania – 3410 zł. Co drugi projektant instalacji c.o. otrzymuje pensję od 2390 -4500 zł, przy czym część z nich (25% w grupie o wyższych zarobkach) zarobi więcej.

Zarobki w budownictwie – podsumowanie roku 2018

Jak podaje firma Sedlak & Sedlak, w 2018 roku mediana płacy w budownictwie wyniosła 4684 zł brutto. Powyżej 7000 zł zarabia 25% badanej grupy (próba badania to ponad 9 tys. pracujących w budownictwie), tyle samo ma wynagrodzenie poniżej 3500 zł. Najwyższe zarobki w budownictwie notowane są w  woj. mazowieckim – średnia 5789 zł i dolnośląskim – 5000 zł. Najniższe płace w budownictwie są w woj. podkarpackim i lubelskim, gdzie nie przekraczają progu 4000 zł.

Liczymy honorarium architekta

Można domniemywać, że przedstawione wyżej zarobki architekta i projektanta dotyczą osób zatrudnionych w biurach czy pracowniach. W przypadku architektów mamy też do czynienia z indywidualnym wynagrodzeniem dotyczącym określonego projektu. Prawdopodobnie intencją utworzenia przez Izbę Architektów RP regulaminów dotyczących ustalania honorariów była ochrona klienta przed zbyt wygórowanymi stawkami, ale również zabezpieczenie praw autorskich architekta i zarobki, które pozwolą mu godnie wykonać zlecenie. Nie jest to łatwe...

Do ustalania zarobków architekta służą wzory.

W = H + Hna + Wni
|gdzie:
W – wynagrodzenie architekta
H – honorarium za usługę projektową odpowiadające wartości Hp (wyliczonej ze wzoru podanego niżej)
Hna – honorarium za nadzór autorski
Wni – wynagrodzenie architekta za nadzór inwestorski

Honorarium architekta za usługę projektową ustalane jest jako procent od spodziewanego kosztu inwestycji wg wzoru:

Hp = K x W x Ms
gdzie:
Hp – honorarium architekta za usługę
K – spodziewany koszt inwestycji
W – wskaźnik procentowy ustalany w zależności od powierzchni użytkowej i kategorii obiektu
Ms – mnożnik, ustalony pomiędzy zamawiającym i architektem

Jeżeli zamawiający będzie chciał powierzyć architektowi pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (technicznego dozoru budowy), to zgodnie z regulaminem IARP, wynagrodzenie architekta za tę usługę wynosi, w zależności od stopnia skomplikowania obiektu i szczegółowego zakresu nadzoru, 25–50% wartości honorarium za usługę projektową. Zainteresowanych szczegółową analizą regulaminów ustalania zarobków architekta, a ściślej – honorarium za projekt, odsyłamy na stronę Izby Architektów RP

Regulamin HONORARIUM ARCHITEKTA >>
Regulamin HONORARIUM ARCHITEKTA obiekty i zespoły zabudowy >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej