Zamówienia publiczne w marcu 2005

2007-05-29 17:44

Zwykle na początku roku przeprowadza się niewiele przetargów; właśnie dlatego marzec wypada najlepiej na tle pierwszego kwartału. W marcu ogłoszono łącznie 29 tys. 428 przetargów krajowych, co w porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza wzrost o 19,51 proc.

Najwięcej przetargów (16,38 proc.) ogłoszono w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie, a na trzecim - małopolskie. Najsłabiej wypadły województwa: świętokrzyskie, lubuskie i opolskie.
Biorąc pod uwagę poszczególne branże, najwięcej - bo aż 37,13 proc. przetargów - dotyczyło budownictwa. Najczęściej były to zamówienia na budowy oraz remonty lokali i budynków (19,64 proc.). "Infrastruktura drogowa" uplasowała się na drugim miejscu (18,41 proc.), a na trzecim "kanalizacja, instalacje sanitarne i wodne" (12,53 proc.). Najmniej przetargów dotyczyło rozbiórek i wyburzeń (2,53 proc.).
Poza budownictwem dużą grupę stanowiły przetargi dotyczące nieruchomości. W marcu odnotowano 4 tys.173 przetargi z tej branży, co stanowi 16,15 proc. całości. Ogólnie budownictwo i nieruchomości stanowiły 53,28 proc. wszystkich przetargów ogłoszonych w omawianym miesiącu.

Przetargi krajowe w poszczególnych województwach w marcu 2005


Przetargi w Unii Europejskiej
Spośród 12 702 przetargów unijnych ogłoszonych w marcu 2005 najwięcej pochodziło z Francji (27 proc.), Niemiec (13 proc.) i Wielkiej Brytanii (9 proc.). Polska uplasowała się na czwartym miejscu z liczbą 1036 przetargów (8 proc.).
W marcu ogłoszono w UE o 5,9 proc. przetargów więcej niż w poprzednim miesiącu.

Przetargi w UE  

KRAJ

PRZETARGI OGŁOSZONE W MARCU 2005

UDZIAŁ PROCENTOWY

Francja

3430

27,00

Niemcy

1616

12,72

Wielka Brytania

1142

8,99

Polska

1036

8,16

Włochy

990

7,79

Hiszpania

764

6,01

Czechy

652

5,13

Belgia

458

3,61

Szwecja

351

2,76

Austria

343

2,70

Holandia

278

2,19

Grecja

272

2,14

Węgry

227

1,79

Irlandia

187

1,47

Litwa

164

1,29

Finlandia

155

1,22

Portugalia

148

1,17

Dania

130

1,02

Luksemburg

102

0,80

Słowenia

82

0,65

Łotwa

59

0,46

Słowacja

57

0,45

Cypr

37

0,29

Estonia

13

0,10

Malta

9

0,07

Razem

12702

100

 

Prognozy na następny miesiąc
Według prognoz firmy Mikrotech SA - OWG.PL w kwietniu liczba przetargów wzrośnie o około 30 proc. w stosunku do marca. Wpłynie na to dalszy wzrost liczby przetargów w branży budowlanej oraz systematyczny wzrost zamówień na remonty i budowy budynków oraz lokali. Trend wzrostowy w tej podkategorii budownictwa ma się utrzymać do wakacji. Ilość przetargów dotyczących remontów dróg, chodników, placów i parkingów w ciągu kilku najbliższych tygodni powinna utrzymać sięna poziomie zbliżonym do obecnego; tego typu zamówienia charakteryzują się sezonowością i mają ścisły związek z pozimowymi remontami.

Województwo

Liczba przetargów

Udział procentowy

MAZOWIECKIE

4819

16,38

ŚLĄSKIE

3725

12,66

MAŁOPOLSKIE

2481

8,43

DOLNOŚLĄSKIE

2381

8,09

WIELKOPOLSKIE

2237

7,60

POMORSKIE

1800

6,12

ŁÓDZKIE

1496

5,08

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1456

4,95

PODKARPACKIE

1447

4,92

LUBELSKIE

1446

4,91

ZACHODNIOPOMORSKIE

1341

4,56

KUJAWSKO-POMORSKIE

1246

4,24

PODLASKIE

1030

3,50

OPOLSKIE

900

3,06

LUBUSKIE

850

2,89

ŚWIĘTOKRZYSKIE

770

2,62

RAZEM

29428

100

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej