Wzrostowe rekordy

2007-11-09 13:30

Najnowsze dane dotyczące cen obiektów budowlanych w III kwartale 2007 r. pokazują niezwykłą skalę ich wzrostów. Od II półrocza 2006 r. wykazują one dynamikę po raz ostatni notowaną w naszym kraju na początku lat 90. ubiegłego stulecia.

Zebrane dane umożliwiły Sekocenbudowi dokonanie analizy i podsumowania zarówno poziomu cen obiektów budowlanych, jak i ich gwałtownych zmian w okresie od II półrocza 2006 r. do II półrocza i III kwartału 2007 r. 
Dane zawarte w tabelach nadal pokazują istotne zróżnicowanie zmian cen obiektów i ich stanów lub elementów konstrukcyjnych. Tak jak w I półroczu 2007 r. jest to konsekwencją zarówno skali wzrostów cen niektórych materiałów, przewidzianych do wbudowania w tych obiektach, jak i udziałów ich wartości w cenach obiektów ogółem. Z analizy zmian cen materiałów od początku tego roku wynika, że w ostatnim kwartale, tak jak również w ciągu trzech kwartałów br. najbardziej podrożały materiały budowlane w następujących grupach:
- elementy i wyroby betonowe - wzrost w III kwartale -12,9%;
- materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe - wzrost w III kwartale - 12,7%;
- szkło budowlane i techniczne - wzrost w III kwartale -10,0%.
W pozostałych grupach materiałów budowlanych wzrosty cen były znacznie niższe i osiągały poziom podobny do zmian cen materiałów elektrycznych (średni wzrost w III kwartale - 4,4%) bądź instalacyjnych (średni wzrost w III kwartale - 2,1%). Wyroby hutnictwa żelaza nawet potaniały średnio o 2%. W grupach materiałów budowlanych był to pierwszy od początku tego roku spadek cen w ujęciu kwartalnym.

Średnie krajowe ceny (w zł) wybranych obiektów kubaturowych w III kwartale 2007 r.

wyszczególnienie jedn.
miary
budynek mieszkalno-usługowy
wielorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny
5-cio kondygnacyjny
dom jednorodzinny
wolnostojący o podwyższonym
standardzie
III kw.
2007
zmiana cen % III kw.
2007
zmiana cen % III kw.
2007
zmiana cen %
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
II półr.06
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
stan zerowy m2 pz 762,28 11,8 28,5 1170,57 7,4 18,3 512,84 12,3 29,1
stan surowy m2 pu 1384,55 28,1 51,3 1066,02 22 40,1 1600,22 22,2 40,8
stan wykończeniowy wewnętrzny m2 pu 357,17 13,6 27,2 379,59 10,2 25,3 410,36 11 26
stan wykończeniowy zewnętrzny m2 pu 49,84 16,5 32,9 99,5 11,5 21,7 305,58 14,5 29,9
instalacje elektryczne m2 pu 63,51 9,5 22,4 56,08 9,4 22,3 80,4 11,6 24,3
instalacje sanitarne m2 pu 133,84 6,9 12,9 186,39 5,8 10,3 199,27 17,2 33,5
wentylacja mechaniczna m2 pu - - - 10,84 5,1 9,8 - - -
węzeł cieplny m2 pu - - - 12,55 8,5 16,2 - - -
ogółem obiekty m2 pu 2312,84 21,1 39,7 2166,39 14,8 28,8 2966,38 17,2 33,5

wyszczególnienie jedn.
miary
budynek biurowo-handlowy supermarket
III kw.
2007
zmiana cen % III kw.
2007
zmiana cen %
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
stan zerowy m2 pz 602,22 1,5 30,7 89,65 5,9 19,6
stan surowy m2 pu 1924,91 6,2 17,6 172,40* 6,2 19,1
stan wykończeniowy wewnętrzny m2 pu 350,52 9 23 87,31 13 27,9
stan wykończeniowy zewnętrzny m2 pu 19,33 11,3 28,6 6,75 12,9 28,5
instalcje elektryczne m2 pu 473,65 9 18,2 106,21 8,6 19
Iistalacje sanitarne m2 pu 271,87 3,2 6,2 207,48 7,5 17,3
wentylacja mechaniczna m2 pu 44,83 7,9 15,9 84,39 4,9 10
węzeł cieplny m2 pu - - - - - -
ogółem obiekty m2 pu 3713,53 5,8 19,3 1647,22 6,8 18,8
*cena za 1 m3 kubatury budynku
Źródło: "Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO", cz. I - obiekty kubaturowe, SEKOCENBUD, III kw. 2007 r.

Zróżnicowane tempo zmian cen materiałów przełożyło się na niejednolite wzrosty cen obiektów budowlanych, co potwierdzają dane zestawione w tabelach. W zbiorze analizowanych obiektów najbardziej podrożały zarówno w ostatnim okresie, jak i od początku roku:
- budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny;
- dom jednorodzinny wolnostojący o podwyższonym standardzie .
W budynkach tych rekordowe wzrosty cen w omawianych okresach osiągnął stan surowy. Przyczynę tak wysokich wzrostów uzasadniają opisy techniczne tych obiektów zamieszczone w BCO. Ich ściany nadziemia oraz ścianki działowe zaprojektowane są z elementów murowych ceramicznych. Jednocześnie przewidziane są okładziny zewnętrzne z cegły elewacyjnej lub klinkierowej, co tłumaczy stosunkowo wysoki wzrost cen stanu wykończeniowego zewnętrznego.
Na drugim biegunie zmian cen obiektów kubaturowych znalazły się:
- budynek biurowo-handlowy;
- supermarket.
To też można łatwo wytłumaczyć: że konstrukcja tych obiektów wykonana jest z elementów stalowych, stąd te stosunkowo niskie jak na bieżący rok wzrosty cen.

Obiekty inżynieryjne: mniejsze wzrosty

W obiektach inżynieryjnych zmiany cen w ostatnim kwartale 2007 r. a także od początku roku były mniej zróżnicowane. Jednocześnie w tych obiektach w III kwartale br. tempo wzrostu cen zauważalnie wyhamowało, a wśród analizowanych obiektów nie przekroczyło 5,8%. Wygląda na to, że są to pierwsze zwiastuny stabilizacji cen obiektów. Niestety, pomimo tego pozytywnego zjawiska, łączne wzrosty cen obiektów inżynieryjnych od początku tego roku są również bardzo wysokie, oscylują bowiem wokół 20%. Tak gwałtowne, jak w ostatnim kwartale oraz w skali roku, wzrosty cen obiektów kubaturowych i obiektów inżynieryjnych szczególnie szokują, gdyż wystąpiły po długim okresie stabilizacji cenowej na rynku, z którą mieliśmy do czynienia od początku tego stulecia do ubiegłego roku.

Średnie krajowe ceny (w zł) wybranych obiektów inżynieryjnych w III kwartale 2007 r.

wyszczególnienie jedn.
miary
rondo - skrzyżowanie dróg
ulica (droga) miejska powiatowa
III kw.
2007
zmiana cen % III kw.
2007
zmiana cen %
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
IIIkw.07
Ipółr.07
IIIkw.07
IIpółr.06
korpus drogowy m3 39,19 3,2 15,7 49,33 4,3 15,2
podbudowy m3 425 -1,0 18,6 316,83 -0,1 25
nawierzchnie m2 106,62 5,2 16,6 82,92 4,2 15,9
urządzenia bezpieczeństwa ruchu km 84853,03 5,4 26,5 13537,54 7,8 24,9
ogółem m2 321,87 2,6 17,3 241,31 2,2 19,8

wyszczególnienie jedn.
miary
 chodnik pieszo-rowerowy parking ogólnodostępny
III kw.
2007
Zmiana cen % III kw.
2007
Zmiana cen %
IIIKW.07
Ipółr.02
IIIkw.07
IIpółr.06
IIIkw.07
Ipółr.06
IIIkw.07
IIpółr.06
korpus drogowy m3 63,64 5,2 15,9 74,01 6,7 21,9
podbudowy m3 238,88 3,8 23,5 238,37 1,8 26,6
nawierzchnie m2 93,67 8,6 25,2 94,59 9 25,1
urządzenia bezpieczeństwa ruchu km  2280,13 8 25,2  16784,5 7,9 30,2
ogółem m2 156,36 6,9 23,2 283,1 5,8 25
Źródło: "Biuletyn cen obiektow budowlanych BCO", cz. II - obiekty inżynieryjne, SEKOCENBUD, III kw. 2007 r.

Ceny w regionach

Jaki wpływ na wzrosty średnich krajowych cen obiektów w ostatnim okresie miały zmiany cen w poszczególnych regionach? Prezentujemy to na przykładzie dwóch obiektów:
- budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego;
- ulicy (drogi) miejskiej powiatowej.
Ceny tych obiektów przedstawiamy w poniższej tabeli.

Regionalne zróżnicowanie cen wybranych obiektów budowlanych

województwo* / miasto budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny ulica (droga) miejska powiatowa
cena za 1 m2 p.u. zmiana cen
(%)
odchylenie
od średniej
ceny krajowej
(%)
cena za 1 m2 p.u. zmiana cen (%) odchylenie
od średniej
ceny krajowej
(%)
I półr.
2007
III kw.
2007
I półr.
2007
III kw.
2007
Warszawa 2148,57 2706,11 25,9 17 251,5 265,63 5,6 10
pomorskie 1993,37 2549,71 27,9 10,2 260,38 260,48 0 7,9
małopolskie 1941,59 2424,54 24,9 4,8 240,31 250,39 4,2 3,8
zachodnio-pomorskie 2003,67 2416,99 20,6 4,5 247,42 247,05 -0,1 2,4
wielkopolskie 1928,56 2410,85 25 4,2 234,17 252,6 7,9 4,7
mazowieckie 1959,17 2398,93 22,4 3,7 235,66 244,49 3,7 1,3
dolnośląskie 1998 2369,19 18,6 2,4 232,81 244,12 4,9 1,2
podlaskie 1809,18 2335,86 29,1 1 229,46 231,81 1 -3,9
śląskie 1922,52 2283,13 18,8 -1,3 245,74 246,95 0,5 2,3
kujawsko-pomorskie 1914,72 2281,87 19,2 -1,3 222,09 231,67 4,3 -4,0
warmińsko-mazurskie 1831,32 2264,92 23,7 -2,1 233,43 228,99 -1,9 -5,1
lubelskie 1891,27 2240,72 18,5 -3,1 250,72 248,65 -0,8 3
łódzkie 1912,6 2240,2 17,1 -3,1 247,81 255,39 3,1 5,8
podkarpackie 1800,12 2150,91 19,5 -7,0 225,93 234,64 3,9 -2,8
lubuskie 1921,32 2128,49 10,8 -8,0 230,98 225,23 -2,5 -6,7
opolskie 1918,65 2115,23 10,2 -8,5 228,01 218,71 -4,1 -9,4
świętokrzyskie 1699,12 2042,99 20,2 -11,7 208,84 220,6 5,6 -8,6
średnia cena krajowa 1910,53 2312,84 21,1 - 236,07 241,31 2,2 -

*kolejność regionów ustalona została na podstawie danych z kol. 4
Źródło: "Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR", SEKOCENBUD, III kw. 2007 r.

Z zawartych w powyższej tabeli danych wynika, że:
- tak jak w I półroczu br., najdroższym regionem pozostaje Warszawa, przy czym odchylenie cen warszawskich od średnich krajowych w III kwartale br. istotnie wzrosło;
- najtaniej nadal buduje się w województwie świętokrzyskim;
- największe wzrosty cen w III kwartale br. w stosunku do I półrocza br. wystąpiły w Warszawie oraz w województwach: podlaskim i pomorskim (w obiekcie kubaturowym), natomiast w drogowym - w regionach: pomorskim i łódzkim.

W niektórych województwach pojawiły się też spadki cen w stosunku do cen z I półrocza br. i dotyczy to obiektu drogowego, co potwierdza wcześniejsze stwierdzenie o pojawieniu się pierwszych oznak oczekiwanej przez inwestorów stabilizacji cenowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej