Wyniki działalności koncernu HeidelbergCement w 2003 roku

2007-05-30 13:14

W marcu br. koncern HeidelbergCement ogłosił wyniki działalności za rok 2003. Ogólnie wyniki uznano za stabilne. Przyczyniła się do tego nie tylko utrwalona pozycja rynkowa koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też osiągnięcia polskiej spółki - córki - Grupy Górażdże.

Słaby kurs dolara amerykańskiego, niekorzystne warunki rynkowe w Niemczech oraz dezinwestycje  firmy spowodowały spadek obrotów, dochodu z działalności operacyjnej i zysku.
Pomimo trudnych warunków ekonomicznych na świecie oraz niekorzystnych warunków rynkowych w niemieckiej branży cementowej, międzynarodowy producent materiałów budowlanych z siedzibą w Niemczech, HeidelbergCement - firma - matka polskiej Grupy Górażdże -  w 2003 roku odnotowała stabilne wyniki, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Po raz pierwszy Grupa HeidelbergCement  przekroczyła poziom sprzedaży w wysokości 50 milionów ton cementu i klinkieru. Poziom sprzedaży cementu i klinkieru wzrósł w całej Grupie w 2003 roku o 11,5 proc., do 51,1 mln ton (w roku poprzednim 45,8), z czego 4,7 mln ton pochodziło z nowych zakładów w Niemczech, Rumunii, Chinach, Polsce i Afryce.
Obrót firmy w wysokości 6.372 mln euro spadł o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek można przypisać głównie słabemu kursowi dolara amerykańskiego. Łączne zatrudnienie firmy wzrosło do 37 tys. 774 osób (w 2002 roku zatrudnienie wynosiło 36 tys.761 osób).
Dochód z działalności operacyjnej przed amortyzacją obniżył się o  11 proc. (do 1 mld 24 mln. euro), natomiast dochód z działalności operacyjnej zmniejszył się o 22 proc. (do 391 mln euro). Było to głównie efektem niezadowalającego poziomu zysków na rynku niemieckim.
Sytuacja poprawiła się dopiero w ostatnich kilku miesiącach; wpłynęły na to m. in. wahania kursów walutowych. Zysk przed opodatkowaniem spadł o 18 proc., do 280 mln euro. Wydatki podatkowe wyniosły 146 mln euro (w roku poprzednim: 80). Zysk w 2003 roku  wyniósł 133 mln euro i był o 49 proc. niższy niż w roku poprzednim.

Wśród najlepiej prosperujących regionów całej międzynarodowej sieci HeidelbergCement znalazł się region Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujący siedem krajów: Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Ukrainę, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę.
W 2003 roku zarówno sytuacja branży budowlanej, jak i ogólne warunki ekonomiczne były w tym regionie o wiele korzystniejsze niż w krajach Unii Europejskiej. Zużycie cementu kształtowało się inaczej w każdym z wymienionych krajów:

  • w Czechach i na Węgrzech zanotowano rosnące zużycie cementu,
  • w Polsce popyt na cement zmalał,
  • na Ukrainie nastąpił najwyższy wzrost,
  • w Rumunii zużycie cementu utrzymywało się na stałym poziomie,
  • w Bośni-Hercegowinie w 2003 roku odnotowano wyraźny spadek.

Łączna sprzedaż klinkieru i cementu HeidelbergCement w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2003 roku osiągnęła 9,7 miliona ton, co w porównaniu z 8,8 miliona w 2002 roku daje 11-proc. wzrost.
Wpłynęła na to integracja nowych firm w Grupie: zakładu Ekocem w Polsce i zakładu Romcif Fieni w Rumunii.
Poza znaczącymi osiągnięciami w sektorze cementowym, firma HeidelbergCement zanotowała także wysoki poziom sprzedaży betonu towarowego (3,8 mln metrów sześciennych) oraz kruszyw (14,5 mln ton), co odpowiednio stanowi wzrost 11 i 20- proc. w zestawieniu z 2002 rokiem.
Ogólnie Obroty w Europie Środkowo - wschodniej wyniosły 627 mln euro, czyli o 2,7 proc. więcej niż w roku poprzednim.
W omawianym regionie HeidelbergCement prowadzi ponad 200 zakładów, w których zatrudnia 10 tys. osób.

Plany na przyszłość
HeidelbergCement zakłada wzrost obrotów i wyników w 2004 roku. Będzie to efektem zmian  na lepsze po trzech latach recesji. Na poprawę pozycji firmy ma także wpłynąć wzrost przychodów, planowane  zmniejszenie kosztów i restrukturyzacja (w tym również zamknięcia zakładów i jednostek w poprzednich latach).
Działalność inwestycyjna będzie w nadal dużym stopniu ograniczona. Największy projekt firmy na rok bieżący to budowa nowej cementowni w Chinach. Zakład ma rozpocząć pracę w 2005 roku. Po udanej redukcji zadłużenia w 2003 roku, po raz kolejny firma wyznacza sobie ambitne plany dalszej redukcji zobowiązań w roku bieżącym.

HeidelbergCement w Polsce
Na całym świecie HeidelbergCement prowadzi swoją działalność wykorzystując siłę lokalnych marek.
W Polsce koncern jest obecny pod marką Górażdże, która obejmuje trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. W 2003 roku Grupa Górażdże sprzedała ogółem 2 570 tys. ton cementu, 3 617 tys. ton kruszyw i 863 tys. metrów sześciennych betonu towarowego. Wydatki na inwestycje kapitałowe i techniczne pochłonęły w ubiegłym roku 518 mln 227 tys. złotych.
Wartość obrotów  skonsolidowanych wyniosła - według wstępnych szacunków - 707 mln złotych. Spółki Grupy Górażdże zatrudniają aktualnie około 2000  pracowników.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej