Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2002 r.

2007-05-28 18:13

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku br. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu.

Spadły ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,3%), wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%) oraz wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 0,1%) oraz wykonywania instalacji budowlanych (o 0,2%). W okresie styczeń-październik br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,6% (przed rokiem 2,2%). W październiku br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku wyniósł 0,7%. Najbardziej podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 2,3%), a najmniej wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,4%). Obniżono natomiast ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,7%) oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,5%).

 

Wyszczególnienie IX 2002 X 2002 I-X 2002
VIII 2002 = 100 analogiczny okres 2001 = 100 IX 2002 = 100 XII 2001 = 100 I-X 2001 = 100
WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU
Ogółem 100,3* 101,1* 101,7* 100,0 102,6 100,9
Górnictwo i kopalnictwo 99,9* 100,4* 101,0 99,9 100,5 102,9
Przetwórstwo przemysłowe 100,3* 100,1* 100,8 100,0 102,1 99,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100,1 107,0 106,9 100,0 106,7 107,1
WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
Ogółem 99,9 100,8* 100,7 99,9 100,6 101,3

* Dane uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej