Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2002 - raport GUS

2007-05-28 18:17

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu.

Najbardziej obniżono ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,8%). Spadły również ceny przygotowania terenu pod budowę (o 0,3%) oraz wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 0,2%). W okresie styczeń-wrzesień br. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,7%. We wrześniu br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wyniósł 0,9%. Najbardziej podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 2,8%), a najmniej - przygotowania terenu pod budowę (o 0,1%). Spadły natomiast ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,4%).

 

Wyszczególnienie VIII 2002 IX 2002 I-IX 2002
VII 2002 = 100 analogiczny okres 2001 = 100 VIII 2002 = 100 XII 2001 = 100 I-IX 2001 = 100
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU
OGÓŁEM 100,4 101,3 101,0 100,2 102,5 100,7
Górnictwo i kopalnictwo 100,2* 101,7* 100,6 100,1 100,8 103,1
Przetwórstwo przemysłowe 100,3* 100,3 100,0 100,2 102,0 99,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. 100,7* 107,1* 107,0 100,1 106,6 107,1
WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
OGÓŁEM 100,0 101,1 100,9 99,9 100,7 101,4

* Dane uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikownych

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej