Wskaźniki cen produkcji budowlano - montażowej w grudniu 2003 r.

2007-05-30 14:25

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego ceny produkcji budowlano-montażowej w 2003 r. w stosunku do poprzedniego roku spadły o 1,1 proc. (wobec wzrostu o 1,2 proc. w 2002 r.).

O 2,7 proc. obniżono ceny przygotowania terenu pod budowę oraz wznoszenia obiektów budowlanych inżynierii lądowej i wodnej (o 1,7 proc.). Wzrosły natomiast ceny wykonywania wykończeniowych robót budowlanych  (o 0,6 proc.), wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,2 proc.), a także wykonywania instalacji budowlanych (o 2,4 proc.).
W okresie styczeń-grudzień 2003 r. zanotowano spadek cen w budownictwie (1,5 proc. wobec wzrostu o 0,4 proc. w analogicznym okresie 2002 r.). Obniżono ceny przygotowania terenu pod budowę (o 2,5 proc.) oraz wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 1,7proc.). Podniesiono natomiast ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 1 proc.), wykonywania instalacji budowlanych (o 1,5 proc.) oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,4 proc.).

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ 

Wyszczególnienie

XI 2003

XII 2003

I - XII 2003

X 2003 = 100

Analogiczny okres 2002 = 100

XI 2003 = 100

I - XII 2002 = 100

Ogółem

99,8

98,6

98,5

99,8

98,9

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej