Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2002 - raport GUS

2007-05-28 18:09

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w 2002 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 1,2% (wobec 3,8% w 2001 r.). Podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych o 3,3%, a robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę - o 1,7%.

Mniej niż przeciętna dynamika cen produkcji budowlano-montażowej wzrosły ceny wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 1,0%), a także wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,8%). Spadły natomiast ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 2,1%).

W okresie styczeń-grudzień ceny w budownictwie wzrosły o 0,4% (wobec 2,3% w analogicznym okresie 2001 r.). Najbardziej, chociaż znacznie mniej niż przed rokiem, podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 3,0%, wobec 5,1%). Obniżono natomiast ceny wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%, wobec ich wzrostu przed rokiem o 1,8%), a także wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 0,7%).

 

Wyszczególnienie XI 2002 XII 2002

I-XII
2002

X 2002 = 100 analogiczny okres 2001 = 100 XI
2002 = 100
XII 2001 = 100 I-XII 2001 = 100
WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU
Ogółem 99,5* 101,7* 102,2* 101,1 101,0 101,0
Górnictwo i kopalnictwo 101,6* 103,2* 103,4 100,7 103,0 103,0
Przetwórstwo przemysłowe 99,2* 100,7* 101,4 100,1 99,9 99,9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100,2 106,9 106,8 100,0 107,0 107,1
WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ
Ogółem 99,8 100,6* 100,4 99,8 101,2 101,3

* Dane uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej