W sierpniu - jakby lepiej...

2009-08-24 14:35
Stadion Narodowy (21 sierpnia)
Autor: ew

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w sierpniu mniej pesymistyczne niż w lipcu, choć gorsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich 9 lat. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej oraz produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw utrzymują się na poziomie ujemnym, choć w przypadku sytuacji finansowej są one mniej pesymistyczne od przewidywań z poprzedniego miesiąca.

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 5 (w lipcu minus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22% (w lipcu odpowiednio 17% i 24%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorcy odnotowują mniejszy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe 3 miesiące są nadal pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w lipcu. Spośród badanych przedsiębiorstw 17% planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 23%). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym może być nieco mniejszy niż przewidywano w lipcu.

Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są nadal niekorzystne, choć lepsze od zgłaszanych w lipcu. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Planowane ograniczenie zatrudnienia może się utrzymywać na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Należy też oczekiwać dalszego spadku cen robót budowlano-montażowych.

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie
Autor: GUS

Obserwuje się znaczne różnice w sytuacji przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości. W podmiotach małych ogólny klimat koniunktury jest oceniany negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Przedsiębiorstwa średnie i duże zgłaszają korzystne oceny w tym zakresie, lepsze niż w lipcu. Oceny portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej zgłaszane przez jednostki wszystkich klas wielkości są negatywne, choć lepsze niż w ubiegłym miesiącu, przy czym dla jednostek średnich i dużych są one znacznie mniej pesymistyczne niż dla jednostek małych (a w przypadku portfela zamówień jednostki duże zgłaszają jego wzrost). Przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości odnotowują opóźnienia płatności, co powoduje, że ich sytuacja finansowa jest oceniana negatywnie, najgorzej w przedsiębiorstwach małych. Prognozy na najbliższe miesiące dotyczące jednostek małych w zakresie portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są negatywne i zbliżone do zgłaszanych w lipcu. Przedsiębiorstwa średnie i duże przewidują zwiększenie portfela zamówień i produkcji. Mimo to prognozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw średnich są nadal negatywne, przy korzystnych przewidywaniach jednostek dużych w tym zakresie.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 5,1% (4,7% w lipcu br. i 5,9% w sierpniu 2008 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm 63% badanych przedsiębiorstw w sierpniu, 61% w lipcu br. wobec 49% w sierpniu 2008 r.) oraz kosztami zatrudnienia (51% w sierpniu, 50% w lipcu br. wobec 60% przed rokiem). W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem (z 21% do 46% przy 48% w lipcu br.), trudnościami z uzyskaniem kredytów (z 7% do 15% przy 16% w lipcu br.) oraz konkurencją ze strony innych firm, natomiast zmalało – barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 52% do 21% przy 20% w lipcu br.) oraz kosztami materiałów (z 39% do 26% w sierpniu i lipcu br.).

W sierpniu (podobnie jak w ubiegłym miesiącu) 14% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień, 77% jako wystarczające, a 9% jako zbyt małe. W porównaniu z sierpniem 2008 r. zmniejsza się udział jednostek oceniających swoje zdolności produkcyjne jako zbyt małe, wzrasta – przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt duże.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych z 86% do 78% (w lipcu br. – 77%).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej