W maju wzrosła liczba przetargów budowlanych

2007-05-28 16:41

Sezon budowlany w pełni - tak można by podsumować kolejny raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Sp. z o.o., w którym przeanalizowane zostały przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy dotyczące branży budowlanej ogłoszone w Polsce, w maju 2006 r.

W tym miesiącu w branży budowlanej ogłoszonych zostało ponad 16 000 przetargów, a w stosunku do kwietnia b.r. odnotowano wzrost o ponad 42 proc. Najwięcej przetargów w branży budowlanej pochodziło z województwa małopolskiego, a najmniej z województwa podlaskiego. Przetargi z województwa małopolskiego dotyczyły głównie branży elektroenergetycznej.

W maju b.r., w Polsce, ogłoszonych zostało 21 949 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży), z czego, około 75 proc., tj. 16 417 ogłoszeń dotyczyło szeroko pojętej branży budowlanej. Należy zauważyć, iż w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano ponad 42 proc. wzrost zainteresowania ogłoszeniodawców przetargami budowlanymi.

Ogłoszenia dotyczące branży budowlanej zamieszczone zostały głównie w Internecie (9 818 przetargów). Tak więc Internet, jako miejsce publikacji wybrało prawie 60 proc. ogłoszeniodawców. Pozostałe informacje przetargowe opublikowane zostały
w prasie (2 459 przetargów), Biuletynie Zamówień Publicznych i różnego rodzaju biuletynach regionalnych i branżowych (4 140 przetargów).

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w maju, dotyczyły głównie drogownictwa (25 proc. ogłoszeń), prac elektro-energetycznych (17 proc. ogłoszeń), wodno-kanalizacyjnych (14 proc. ogłoszeń) i wykończeniowych (14 proc. ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

Najwięcej przetargów pochodziło z województwa małopolskiego (2 337 ogłoszeń), mazowieckiego (2 255 ogłoszeń) i śląskiego (1 842 ogłoszenia), a najmniej z województwa podlaskiego (396 ogłoszeń). Należy podkreślić, iż piąty miesiąc z rzędu, w województwie małopolskim najwięcej przetargów z branży budowlanej dotyczyło prac elektro-energetycznych (947 ogłoszenia). Przetargi te stanowiły ponad 40% wszystkich ogłoszeń z województwa małopolskiego. Szczegółowe zestawienie tematyki przetargów z rozbiciem na poszczególne województwa znajduje się w tabeli poniżej.

Ponad 92% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych.

96% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

W prawie 54% ogłoszonych przetargów nie wymagano wnoszenia wadium. Natomiast najwyższego wadium, w wysokości 500 000,00 EUR zażądał Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu za udział w przetargu nieograniczonym na: "rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizację oczyszczalni ścieków w Jugowicach".

 Przetargi - okiem praktyka...

Jednym z ubiegłorocznych liderów zamówień publicznych była firma Budimex. Przychody uzyskane przez firmę w 2005 r. z kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych wyniosły około 1 mld zł. Jak ocenia Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura ds.Komunikacji w Budimeksie, podstawowe i w praktyce jedyne kryterium zdobycia kontraktu w zamówieniach publicznych to cena. - Ponadto w ofercie oprócz kosztorysu, czyli ostatecznej ceny, wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu podobnej inwestycji, potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia oraz możliwościami finansowymi i ubezpieczeniem (średnioroczny obrót np. 300 mln PLN , dostępność do kredytów np. 100 mln PLN i polisy ubezpieczeniowe od prowadzonej działalności nawet do kilkudziesięciu mln PLN). Aby wykazać się spełnieniem wszystkich tych warunków, należy do oferty oprócz kosztorysu załączyć formalne dokumenty, które powinny być przygotowane bezbłędnie, w przeciwnym razie inwestor może odrzucić ofertę z powodów formalnych, chociaż jest ona najlepsza cenowo.

 

W ramach zamówień publicznych Budimex realizuje obecnie wszystkie kontrakty drogowe, część kontraktów na obiekty kubaturowe i obiekty ochrony środowiska. Za najtrudniejsze firma uznaje realizowane inwestycje komunikacyjne: usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik, ulica Marynarki Polskiej w Gdańsku i Plac Grunwaldzki we Wrocławiu. Są to roboty drogowe sanitarne, kanalizacyjne, gazownicze, trakcja tramwajowa,w zabudowie miejskiej, historycznej. - Terminy wykonania skrócone są do minimum. Wszystkie w/w inwestycje finansowane są w znacznej części ze środków unijnych, a wykorzystanie tych środków jest ściśle ograniczone w czasie - komentuje Krzysztof Kozioł. - Ponadto procedury protestacyjno odwoławcze spowodowały wydłużenie czasu od ogłoszenia przetargu, złożenia oferty i podpisania kontraktu do 7-9 miesięcy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej