Utrzymuje się dobra koniunktura

2007-11-15 18:15

W ciągu ostatniego półrocza 2007 nastroje wśród firm budowlanych - najlepsze od wielu lat - jeszcze się poprawiły. Odsetek menedżerów największych polskich firm budowlanych pozytywnie oceniający obecną sytuację w branży przekroczył 80%.

Po chwilowym szoku z przełomu roku, trudności firm związane z zaopatrzeniem w materiały budowlane zmniejszyły się, jednak rosnące problemy z niedoborem siły roboczej oraz wysokie koszty pracy są nadal zagrożeniem, które może spowolnić tempo wzrostu rynku budowlanego w nadchodzących latach.

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym

W sektorze optymizm

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR [specjalizuje się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej] na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2007 - Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2007-2010" wskazuje, że bardzo dobra koniunktura na rynku budowlanym w Polsce utrzymuje się. Zdecydowana większość - ponad 80% - największych firm budowlanych ocenia bieżącą sytuację firmy na rynku jako pozytywną. Oznacza to dalszy wzrost tego odsetka w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w marcu 2007. Prognozy na przyszłość są również optymistyczne, choć nie tak pozytywne, jak na początku roku. Wprawdzie zmniejszył się odsetek firm przewidujący dalszą poprawę sytuacji na rynku budowlanym (do 39% obecnie), natomiast znacząco zwiększyła się grupa oczekujących utrzymania się koniunktury na niezmienionym poziomie (do 54% obecnie). Mniejszy odsetek spodziewających się poprawy sytuacji na polskim rynku budowlanym w przyszłości jest naturalną konsekwencją faktu, że wzrósł procent firm, które poprawę koniunktury dostrzegają już obecnie. Potwierdza to fakt, iż odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji na rynku budowlanym jest znikomy - zaledwie 7%.

PMR poprosił respondentów również o prognozy za cały 2007 rok, dotyczące następujących wskaźników sytuacji na rynku budowlanym:

  • sprzedaży produkcji budowlano-montażowej
  • produkcji cementu
  • liczby wydawanych pozwoleń na budowę
  • ceny materiałów budowlanych
  • poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych
  • poziomu wynagrodzeń w firmach budowlanych.

Respondenci przewidywali wzrosty wszystkich sześciu wskaźników. Największy odsetek badanych (94%) prognozował wzrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Jedynie nieznacznie mniejszy procent firm przewidywał wzrost produkcji budowlano-montażowej. Najmniejszy odsetek badanych przewidywał wzrost cen materiałów budowlanych (60%), co oznacza znaczący spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie praktycznie wszyscy respondenci oczekiwali wzrostu cen tych materiałów. Zmniejszył się także odsetek firm przewidujących wzrost produkcji cementu. Z kolei więcej firm prognozowało wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz wzrost poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych.

Trudności ze znalezieniem pracowników

Skomplikowane i często zmieniające się prawo jest przeszkodą dla niemal połowy badanych firm, co wskazuje na wzrost znaczenia tej bariery w porównaniu z badaniem z początku roku. Z kolei wyraźnie spadł odsetek firm mających trudności z zaopatrywaniem się w materiały budowlane. W badaniu PMR tę barierę wymieniło 29% firm, w porównaniu do 45% odnotowanych w marcu 2007. Systematycznie maleje także znaczenie zatorów płatniczych jako przeszkody w prowadzeniu działalności na rynku budowlanym, a także silnej konkurencji w sektorze.

Jak firma ocenia swoją obecną sytuacje finansową?

Coraz lepsza sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa największych firm budowlanych jest dobra - uważa tak 86% badanych firm, co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z początkiem roku. Co więcej, w ocenie niemal 70% badanych firm ta sytuacja jest lepsza niż w porównaniu z rokiem poprzednim. Gorszą sytuację finansową odczuło jedynie 9% ankietowanych firm. Ponad 70% badanych oczekuje także, iż ich sytuacja finansowa na koniec bieżącego roku będzie lepsza niż na koniec roku ubiegłego.

Oceny portfela zamówień prezentowane przez firmy w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie - niemal 90% firm dobrze oceniło obecną ilość zamówień, co oznacza wzrost w porównaniu z początkiem roku. Dodatkowo, ponad 60% ankietowanych firm spodziewa się, iż w ciągu najbliższych 12 miesięcy ilość ich zamówień jeszcze wzrośnie.

 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w działalności na rynku budowlanym wyraźnie wzrosło znaczenie bariery jaką jest niedobór siły roboczej. Odsetek firm cierpiących z tego powodu wzrósł do niemal 80%. Co ciekawe, pomimo wyraźnego wzrostu płac w sektorze budowlanym spadł odsetek firm dla których wysokie koszty pracy są barierą dla działalności. Niemniej jednak bariera ta była drugą najczęściej wymienianą w badaniu.
"Oznaczać to może, iż w świetle coraz większych problemów ze znalezieniem pracowników, firmy łatwiej godzą się na płacenie wyższych wynagrodzeń" - stwierdza Bartek Sosna, analityk rynku budowlanego PMR. W efekcie tych problemów firmy planują także zwiększać swoje moce przerobowe w inny sposób niż zwiększanie zatrudnienia -  plany takie zadeklarowało niemal trzy czwarte firm.


Bariery dla działalności na polskim rynku budowlanym według respondentów

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej