Trzy lata wzrostów w budownictwie

2015-10-02 17:34
Budowa drogi w podpoznańskim Czerwonaku
Autor: Passion PR Budowa drogi w podpoznańskim Czerwonaku

Trzy lata nieprzerwanych wzrostów wieszczy branży budowlanej firma badawczo-konsultingowa PMR. Jak na razie jednak gwałtowanej poprawy nastrojów wśród firm budowlanych nie widać, bo koniunktura w budownictwie szacowana przez GUS nie wyszła ponad zero, we wrześniu spadła nawet do minus 5, na koniec roku będzie jeszcze niżej...

Chociaż weszliśmy w kolejny okres unijnego finansowania, budownictwo nie wystrzeliło w górę, jak to odnotowaliśmy w poprzednim. Wzrost jest niewielki, nastroje raczej pesymistyczne. Prześledźmy tym razem na jakich przesłankach PMR oparł swoje prognozy. Na potrzeby tego badania firma przeprowadziła wywiad wśród największych polskich firm budowlanych, a materiały z tych badań są wykorzystywane do cyklicznych raportów o sektorze budowlanym, tworzony jest również Indeks Koniunktury Budowlanej PMR – sumaryczny wskaźnik obrazujący poziom koniunktury w polskiej branży budowlanej, który powstaje w oparciu o trzy pytania dotyczące ogólnej sytuacji w branży, a także na podstawie ocen firm dotyczących własnej kondycji finansowej i portfela zamówień. Ostatni taki wskaźnik PMR wartość 19,9 pkt., co oznacza wzrost wartości indeksu o 5,8 pkt. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Analitycy twierdzą zatem, że mamy do czynienia z utrzymaniem się korzystnej tendencji, które pojawiły się po trudnych dla budownictwa latach 2012-2013.  Jak podaje PMR, wartość indeksu już drugi raz z rzędu osiągnęła wartości dodatnie, ponadto firmy spodziewają się dalszych wzrostów. Przypomnijmy, że koniunktura według GUS pozostaje od ponad trzech lat poniżej zera.

Jak szacują eksperci, tempo rozwoju budownictwa w 2015 będzie tylko trochę wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniesie około 6%. Jak przyznał PMR, ten wynik jest niższy o 3 punkty, od tego, jaki był prognozowany na początku roku.
Przewidywania na rok 2016 są bardziej optymistyczne – wzrost może wynieść 8%, a wartość produkcji sięgnie ok. 101 mld zł. Natomiast dzięki wzrostowi w 2017, wartość produkcji budowlanej firm zatrudniających powyżej 9 pracowników powinna przekroczyć wreszcie poziom z roku 2011, na co największy wpływ będą miały duże kontrakty drogowe (jeszcze niedawno mówiło się, że takim kołem zamachowym będą inwestycje kolejowe). PMR uważa, że niewielki wzrost budownictwo odnotuje jeszcze w roku 2018 r. Potem trzeba się już liczyć z wejściem w okres dekoniunktury.
Przy okazji warto zaznaczyć, że dla budownictwa trzy lata to nie jest długi okres i na razie nie ma pomysłu na tę branżę, gdy zabraknie pomocy z UE.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej