Trójmiejski rynek nieruchomości magazynowych

2010-01-12 12:34

Polska gospodarka, w porównaniu z innymi krajami Europy, w najmniejszym stopniu odczuje negatywne skutki globalnej recesji. Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2009 roku wzrósł o 1,7% (licząc rok do roku), tym samym jesteśmy zdecydowanym liderem Unii Europejskiej. Równie pozytywnie kształtuje się sytuacja Polski na tle innych krajów, biorąc pod uwagę prognozy na kolejne lata. Zapraszamy do zapoznania się z raportem o powierzchniach magazynowych w Trójmieście.

Spadek popytu, handlu i inwestycji

Od pierwszego kwartału 2007 roku PKB Polski, w ujęciu kwartalnym, systematycznie spada. Z początkowej wartości 7,5% wskaźnik spadł do 0,8% w pierwszym kwartale 2009 roku. Kolejne trzy miesiące 2009 roku okazały się lepsze o 0,3 punktu procentowego. Ostatnie kwartały 2009 roku przypominają sytuację ekonomiczną Polski z 2001 roku. Popyt konsumpcyjny pod koniec 2001 roku spadł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2% (a w II kwartale 2009 roku o 2,1%).
Dynamika eksportu w połowie 2009 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadła o 1,9% (dla porównania na początku 2002 roku odnotowano spadek o 2,5%). Na uwagę zasługuje fakt, iż dynamika spadku eksportu była niższa od dynamiki spadku importu (różnica o 1 punkt procentowy na korzyść eksportu).

Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski
Autor: Centrum Obsługi Inwestora

Dwa ostatnie lata upłynęły pod znakiem znaczącego spadku napływu do Polski Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). W 2008 roku (w stosunku do 2007 roku) spadek BIZ wyniósł ponad 34%. Według szacunków Narodowego Banki Polskiego, w ujęciu dwunastomiesięcznym (XI 2008 - X 2009) napływ inwestycji zagranicznych wyniósł 7,2 mld EUR.
Spadek wartości podstawowych danych makroekonomicznych (mających wpływ na ogólny poziom PKB w Polsce) przekłada się na poszczególne województwa Polski. Jak zatem kształtuje się sytuacja w Pomorskiem?

Podstawowe dane makroekonomiczne za okres I kwartał 2001 – II kwartał 2009 roku
Autor: Centrum Obsługi Inwestora

Pomorskie na tle innych województw

Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw w połowie 2009 roku (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) przeciętnie spadły o 13%. Dla województwa pomorskiego spadek ten jest o 6 punktów procentowych większy od średniej dla całego kraju. Mimo to, województwo pomorskie w rankingu uwzględniającym wyniki przedsiębiorstw awansowało o jedną pozycję. W połowie 2009 roku, pod względem nakładów inwestycyjnych województwo pomorskie było zdecydowanym liderem. W porównaniu z połową 2008 roku, nakłady na inwestycje w Pomorskiem wzrosły o 95%. Pod tym względem region awansował z miejsca siódmego na czwarte. Przeciętny przyrost nakładów inwestycyjnych dla całej Polski w połowie 2009 roku (licząc rok do roku) kształtował się na poziomie minus 0,8%.
Analizując produkcję sprzedaną w budownictwie, można zauważyć równomierną tendencję wzrostową wartości wskaźnika. Co prawda, połowa województw nie zmieniła swojej pozycji w rankingu, jednak średni przyrost produkcji sprzedanej w budownictwie w analizowanym okresie wyniósł o 18%. Największy przyrost (59%) odnotowało województwo zachodniopomorskie, a najmniejszy (minus 1%) – województwo podlaskie. W połowie 2008, jak i w 2009 roku województwo pomorskie plasowało się na szóstej pozycji w porównaniu z innymi regionami kraju. Dane potwierdzają ogólną stagnację zarówno na rynku budowlanym, jak i konkretniej – na rynku powierzchni magazynowej.

ZESTAWIENIE : Województwo pomorskie na tle innych województw pod względem wybranych wskaźników makroekonomicznych znajdziesz TUTAJ

Rynek nieruchomości

W 2009 roku obserwowaliśmy znaczący spadek aktywności inwestycyjnej na pomorskim rynku nieruchomości komercyjnych. Pomorze nie było w tej kwestii odosobnionym regionem. Zjawisko spadku aktywności zanotowano w całej Polsce. Był to bezpośredni skutek globalnego kryzysu gospodarczego. Konsekwencją tego było wstrzymanie akcji kredytowej banków na całym świecie bądź wymuszenie na inwestorach zwiększenia wkładu własnego. Akumulacja kapitału na ten cel spowodowała, że deweloperzy nie mieli wystarczających środków na rozpoczynanie nowych projektów. Zmieniło się także ich podejście do ryzyka – zrezygnowano z inwestycji typowo spekulacyjnych, które są charakterystyczne dla rynku w czasach hossy.

Pobierz cały raport TUTAJ

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej