Tempo wzrostu osłabło - raport SEKOCENBUDU

2007-08-24 13:49

Z najnowszych danych systemu SEKOCENBUD wynika, że stawki robocizny kosztorysowej wykazują w III kwartale br. tendencję wzrostową. Jednak tempo tego wzrostu jest nieco niższe niż w poprzednim kwartale.

Kształtowanie się średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej netto i brutto w III kwartale 2007 oraz skalę ich zmian wcześniej pokazują tabele 1 i 2.

Tabela 1. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej NETTO w zł/r-godz.

rodzaj robótIV kw. 2006I kw. 2007zmiana%
I kw.'07
IV kw.'06
II kw. 2007zmiana%
IIkw.'07
I kw.'07
III kw. 2007zmiana%
III kw.'07
II kw.'06
zmiana%
III kw.'07
IV kw.'06
ogólnobudowlane roboty
inwestycyjne
8,36 9,01 + 7,8 10,15 +12,7 11,11 + 9,5 + 32,9
ogólnobudowlane roboty remontowe 8,17 8,76 + 7,2 9,78 +11,6 10,61 + 8,5 + 29,9
roboty instalacji sanitarnych 8,08 8,60 + 6,4 9,44 +9,8 10,29 + 9,0 + 27,4
roboty instalacji elektrycznych 8,12 8,66 + 6,7 9,48 +9,5 10,33 + 9,0 + 27,2
roboty inżynieryjne 8,14 8,71 + 7,0 9,50 +9,1 10,34 + 8,8 + 27,0
roboty wykończeniowe
o wysokim standardzie
9,55 10,33 + 8,2 11,34 +9,8 12,61 + 11,2 + 32,0


Tabela 2. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej BRUTTO w zł/r-godz.

rodzaj robót IV kw. 2006I kw. 2007 zmiana%
I kw.'07
IV kw.'06
II kw. 2007zmiana%
II kw.'07
I kw.'07
III kw. 2007zmiana%
III kw.'07
II kw.'07 
zmiana%
III kw.'07
IV kw.'06
ogólnobudowlane roboty
inwestycyjne
16,19 17,48 + 8,0  19,45  +11,3  20,86  +7,2 + 28,8
ogólnobudowlane roboty remontowe 15,99 17,17 + 7,4 18,72 +9,0 20,05 +7,1 + 25,4
roboty instalacji sanitarnych 15,85 16,89 + 6,6 18,16 +7,5 19,48 +7,3 + 22,9
roboty instalcji elektrycznych 15,77 16,87 + 7,0 18,11 +7,4 19,43 +7,3 + 23,2
roboty inżynieryjne 15,79 16,91 + 7,1 18,27 +8,0 19,41 +6,2 + 22,9
roboty wykończeniowe
o wysokim standardzie
18,41 19,74 + 7,2  21,38  +8,3  23,49  +9,9 + 27,6

Z danych wynika, że najwyższe tempo zmian średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2007 (w granicach 30-33%) wystąpiło w robotach ogólnobudowlanych-inwestycyjnych i remontowych oraz w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie. W tym okresie stawki robocizny kosztorysowej netto w robotach instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz w robotach inżynieryjnych zwiększyły się o ok. 27%. Natomiast tempo zmian średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej brutto było w tym okresie o ok. 4-4,5% niższe niż stawek robocizny netto. Zachowane przy tym zostało wyprzedzające tempo wzrostu tych stawek w robotach budowlanych nad tempem ich wzrostu w robotach instalacyjnych i inżynieryjnych.

Tabela 3. Średnie regionalne stawki NETTO robocizny kosztorysowej w zł/r-godz.  

  ogólnobudowlane roboty inwestycyjneroboty instalacji sanitarnych
województwo / miastoIV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
IV
kw.2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
dolnośląskie  8,86  12,93  + 45,9  8,71  11,31  + 29,9
kujawsko-pomorskie  7,97  10,57  + 32,6  7,86  10,83  + 37,8
lubelskie  7,71  10,07  + 30,6  7,76  10,79  + 39,0
lubuskie  8,54  10,59  + 24,0  8,23  10,30  + 25,2
łódzkie  8,03  10,43  + 29,9  7,43  9,27  + 24,8
małopolskie  8,33  11,76  + 41,2  8,00  9,73  + 21,6
mazowieckie  8,87  10,88  + 22,7  8,72  10,15  + 16,4
opolskie  8,80  10,11  + 14,9  8,70  9,59  + 10,2
podkarpackie  7,70  10,07  + 30,8  7,23  8,77  + 21,3
podlaskie  7,59  10,09  + 32,9  7,40  9,71 + 31,2
pomorskie  8,35  12,77  + 52,9  7,89  11,69  + 48,2
świętokrzyskie  7,23  9,19  + 27,1  7,00  8,26  + 18,0
śląskie  8,21  10,53  + 28,3  7,99  9,67  + 21,0
warmińsko-mazurskie  7,59  9,50  + 25,2  7,57  9,57  + 26,4
wielkopolskie  9,25  12,31  + 33,1  8,56  10,81  + 26,3
zachodnio-pomorskie  8,77  11,74  + 33,9  8,30  11,34  + 36,6
WARSZAWA  10,26  15,33  + 49,4 10,04  13,13  + 30,8


Tabela 3a. Średnie regionalne stawki BRUTTO robocizny kosztorysowej w zł/r-godz.

  ogólnobudowlane roboty inwestycyjneroboty instalacji sanitarnych
województwo / miastoIV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
IV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
dolnośląskie  17,97  25,49  + 41,8  17,71  21,51  + 21,5
kujawsko-pomorskie  15,10  21,01  + 39,1  14,93  20,40  + 36,6
lubelskie  14,94  19,93  + 33,4  15,97  21,16  + 32,5
lubuskie  16,44  20,23  + 23,1  15,99  19,70  + 23,2
łódzkie  15,73  19,90  + 26,5  14,49  17,84  + 23,1
małopolskie  15,82  21,90  + 37,8  15,79  18,26  + 15,6
mazowieckie  17,07  20,76  + 21,6  16,88  20,06  + 18,8
opolskie  16,84  18,56  + 10,2  17,09  17,86  +  4,5
podkarpackie  14,64  18,51  + 26,4  13,87  16,57  + 19,5
podlaskie  14,47  19,21  + 32,8  14,17  18,21  + 28,5
pomorskie  16,66  23,34  + 40,1  15,47  21,26  + 37,4
świętokrzyskie  13,94  16,93  + 21,4  13,57  15,66  + 15,4
śląskie  16,13  19,44  + 20,5  15,53  18,40  + 18,5
warmińsko-mazurskie  14,44  18,20  + 26,0  14,36  18,49  + 28,8
wielkopolskie  17,69  22,50  + 27,2  17,38  20,31  + 16,9
zachodnio-pomorskie  17,36  22,43  + 29,2  16,50  22,00  + 33,3
WARSZAWA  20,06  26,38  + 31,5  19,74  23,50  + 19,0

Skala zmian stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych regionach jest zróżnicowana (tabela 3 i 3a). Dla zilustrowania tego zjawiska, stawki robocizny kosztorysowej netto i brutto zaprezentowane zostały w układzie regionalnym, z uwzględnieniem zmian, jakie zachodziły w poszczególnych trzech kwartałach 2007 dla ogólnobudowlanych robót inwestycyjnych oraz dla robót instalacji sanitarnych.

Z zestawień wynika, że:
- najwyższy poziom stawek robocizny kosztorysowej występuje w Warszawie oraz w województwach dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim;
- ich najniższy poziom odnotowuje się dla województwa świętokrzyskiego;
- najwyższa dynamika wzrostu stawek robocizny kosztorysowej w ciągu trzech kwartałów 2007 r. wystąpiła w województwach: pomorskim i dolnośląskim oraz w Warszawie;
- najniższą dynamikę wzrostu w tym okresie zarejestrowano w województwie opolskim.

Tabela 4. Kalkulacyjne wskaźniki narzutów / średnie krajowe w %

rodzaje robótwskaźniki
narzutu kosztów zakupu
wskaźniki
narzutu kosztów pośrednich
wskaźniki
narzutu zysku
IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica
ogólnobudowlane roboty inwestycyjne 6,9 7,0 7,2 7,3 + 0,4 65,2 66,2 67,4 67,7 + 2,5 12,6 12,9 12,9 12,8 + 0,2
ogólnobudowlane roboty remontowe 7,4 7,7 8,1 8,6 + 1,2 66,0 66,8 68,0 68,2 + 2,2 12,5 12,9 13,0 13,2 + 0,7
roboty instalacji sanitarnych 6,9 7,2 7,6 7,7 + 0,8 64,6 65,3 66,5 66,8 + 2,2 12,3 12,4 12,7 12,8 + 0,5
roboty instalacji elektrycznych 6,4 6,5 6,8 6,8 + 0,4 65,1 66,1 67,0 67,1 + 2,0 12,1 12,4 12,7 12,6 + 0,5
roboty inżynieryjne 8,0 8,2 8,6 9,1 + 1,1 63,9 64,6 65,8 65,8 + 1,9 12,4 12,5 12,4 12,6 + 0,2

Kalkulacyjne wskaźniki narzutów wg systemu SEKOCENBUD wykazują w okresie trzech kwartałów 2007 r. niewielką tendencję wzrostową. Ilustrują to średnie krajowe wskaźniki narzutów: kosztów zakupu Wkz, kosztów pośrednich Wkp i zysku Wz, zawarte w tabeli 4.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej