Tempo wzrostu osłabło - raport SEKOCENBUDU

2007-08-24 13:49

Z najnowszych danych systemu SEKOCENBUD wynika, że stawki robocizny kosztorysowej wykazują w III kwartale br. tendencję wzrostową. Jednak tempo tego wzrostu jest nieco niższe niż w poprzednim kwartale.

Kształtowanie się średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej netto i brutto w III kwartale 2007 oraz skalę ich zmian wcześniej pokazują tabele 1 i 2.

Tabela 1. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej NETTO w zł/r-godz.

rodzaj robótIV kw. 2006I kw. 2007zmiana%
I kw.'07
IV kw.'06
II kw. 2007zmiana%
IIkw.'07
I kw.'07
III kw. 2007zmiana%
III kw.'07
II kw.'06
zmiana%
III kw.'07
IV kw.'06
ogólnobudowlane roboty
inwestycyjne
8,36 9,01 + 7,8 10,15 +12,7 11,11 + 9,5 + 32,9
ogólnobudowlane roboty remontowe 8,17 8,76 + 7,2 9,78 +11,6 10,61 + 8,5 + 29,9
roboty instalacji sanitarnych 8,08 8,60 + 6,4 9,44 +9,8 10,29 + 9,0 + 27,4
roboty instalacji elektrycznych 8,12 8,66 + 6,7 9,48 +9,5 10,33 + 9,0 + 27,2
roboty inżynieryjne 8,14 8,71 + 7,0 9,50 +9,1 10,34 + 8,8 + 27,0
roboty wykończeniowe
o wysokim standardzie
9,55 10,33 + 8,2 11,34 +9,8 12,61 + 11,2 + 32,0


Tabela 2. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej BRUTTO w zł/r-godz.

rodzaj robót IV kw. 2006I kw. 2007 zmiana%
I kw.'07
IV kw.'06
II kw. 2007zmiana%
II kw.'07
I kw.'07
III kw. 2007zmiana%
III kw.'07
II kw.'07 
zmiana%
III kw.'07
IV kw.'06
ogólnobudowlane roboty
inwestycyjne
16,19 17,48 + 8,0  19,45  +11,3  20,86  +7,2 + 28,8
ogólnobudowlane roboty remontowe 15,99 17,17 + 7,4 18,72 +9,0 20,05 +7,1 + 25,4
roboty instalacji sanitarnych 15,85 16,89 + 6,6 18,16 +7,5 19,48 +7,3 + 22,9
roboty instalcji elektrycznych 15,77 16,87 + 7,0 18,11 +7,4 19,43 +7,3 + 23,2
roboty inżynieryjne 15,79 16,91 + 7,1 18,27 +8,0 19,41 +6,2 + 22,9
roboty wykończeniowe
o wysokim standardzie
18,41 19,74 + 7,2  21,38  +8,3  23,49  +9,9 + 27,6

Z danych wynika, że najwyższe tempo zmian średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2007 (w granicach 30-33%) wystąpiło w robotach ogólnobudowlanych-inwestycyjnych i remontowych oraz w robotach wykończeniowych o wysokim standardzie. W tym okresie stawki robocizny kosztorysowej netto w robotach instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz w robotach inżynieryjnych zwiększyły się o ok. 27%. Natomiast tempo zmian średnich krajowych stawek robocizny kosztorysowej brutto było w tym okresie o ok. 4-4,5% niższe niż stawek robocizny netto. Zachowane przy tym zostało wyprzedzające tempo wzrostu tych stawek w robotach budowlanych nad tempem ich wzrostu w robotach instalacyjnych i inżynieryjnych.

Tabela 3. Średnie regionalne stawki NETTO robocizny kosztorysowej w zł/r-godz.  

  ogólnobudowlane roboty inwestycyjneroboty instalacji sanitarnych
województwo / miastoIV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
IV
kw.2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
dolnośląskie  8,86  12,93  + 45,9  8,71  11,31  + 29,9
kujawsko-pomorskie  7,97  10,57  + 32,6  7,86  10,83  + 37,8
lubelskie  7,71  10,07  + 30,6  7,76  10,79  + 39,0
lubuskie  8,54  10,59  + 24,0  8,23  10,30  + 25,2
łódzkie  8,03  10,43  + 29,9  7,43  9,27  + 24,8
małopolskie  8,33  11,76  + 41,2  8,00  9,73  + 21,6
mazowieckie  8,87  10,88  + 22,7  8,72  10,15  + 16,4
opolskie  8,80  10,11  + 14,9  8,70  9,59  + 10,2
podkarpackie  7,70  10,07  + 30,8  7,23  8,77  + 21,3
podlaskie  7,59  10,09  + 32,9  7,40  9,71 + 31,2
pomorskie  8,35  12,77  + 52,9  7,89  11,69  + 48,2
świętokrzyskie  7,23  9,19  + 27,1  7,00  8,26  + 18,0
śląskie  8,21  10,53  + 28,3  7,99  9,67  + 21,0
warmińsko-mazurskie  7,59  9,50  + 25,2  7,57  9,57  + 26,4
wielkopolskie  9,25  12,31  + 33,1  8,56  10,81  + 26,3
zachodnio-pomorskie  8,77  11,74  + 33,9  8,30  11,34  + 36,6
WARSZAWA  10,26  15,33  + 49,4 10,04  13,13  + 30,8


Tabela 3a. Średnie regionalne stawki BRUTTO robocizny kosztorysowej w zł/r-godz.

  ogólnobudowlane roboty inwestycyjneroboty instalacji sanitarnych
województwo / miastoIV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
IV
kw. 2006
III
kw. 2007
zmiana %
III kw.'07
IV kw.'06
dolnośląskie  17,97  25,49  + 41,8  17,71  21,51  + 21,5
kujawsko-pomorskie  15,10  21,01  + 39,1  14,93  20,40  + 36,6
lubelskie  14,94  19,93  + 33,4  15,97  21,16  + 32,5
lubuskie  16,44  20,23  + 23,1  15,99  19,70  + 23,2
łódzkie  15,73  19,90  + 26,5  14,49  17,84  + 23,1
małopolskie  15,82  21,90  + 37,8  15,79  18,26  + 15,6
mazowieckie  17,07  20,76  + 21,6  16,88  20,06  + 18,8
opolskie  16,84  18,56  + 10,2  17,09  17,86  +  4,5
podkarpackie  14,64  18,51  + 26,4  13,87  16,57  + 19,5
podlaskie  14,47  19,21  + 32,8  14,17  18,21  + 28,5
pomorskie  16,66  23,34  + 40,1  15,47  21,26  + 37,4
świętokrzyskie  13,94  16,93  + 21,4  13,57  15,66  + 15,4
śląskie  16,13  19,44  + 20,5  15,53  18,40  + 18,5
warmińsko-mazurskie  14,44  18,20  + 26,0  14,36  18,49  + 28,8
wielkopolskie  17,69  22,50  + 27,2  17,38  20,31  + 16,9
zachodnio-pomorskie  17,36  22,43  + 29,2  16,50  22,00  + 33,3
WARSZAWA  20,06  26,38  + 31,5  19,74  23,50  + 19,0

Skala zmian stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych regionach jest zróżnicowana (tabela 3 i 3a). Dla zilustrowania tego zjawiska, stawki robocizny kosztorysowej netto i brutto zaprezentowane zostały w układzie regionalnym, z uwzględnieniem zmian, jakie zachodziły w poszczególnych trzech kwartałach 2007 dla ogólnobudowlanych robót inwestycyjnych oraz dla robót instalacji sanitarnych.

Z zestawień wynika, że:
- najwyższy poziom stawek robocizny kosztorysowej występuje w Warszawie oraz w województwach dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim;
- ich najniższy poziom odnotowuje się dla województwa świętokrzyskiego;
- najwyższa dynamika wzrostu stawek robocizny kosztorysowej w ciągu trzech kwartałów 2007 r. wystąpiła w województwach: pomorskim i dolnośląskim oraz w Warszawie;
- najniższą dynamikę wzrostu w tym okresie zarejestrowano w województwie opolskim.

Tabela 4. Kalkulacyjne wskaźniki narzutów / średnie krajowe w %

rodzaje robótwskaźniki
narzutu kosztów zakupu
wskaźniki
narzutu kosztów pośrednich
wskaźniki
narzutu zysku
IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica IV kw.'06 I kw.'07 II kw.'07 III kw.'07 różnica
ogólnobudowlane roboty inwestycyjne 6,9 7,0 7,2 7,3 + 0,4 65,2 66,2 67,4 67,7 + 2,5 12,6 12,9 12,9 12,8 + 0,2
ogólnobudowlane roboty remontowe 7,4 7,7 8,1 8,6 + 1,2 66,0 66,8 68,0 68,2 + 2,2 12,5 12,9 13,0 13,2 + 0,7
roboty instalacji sanitarnych 6,9 7,2 7,6 7,7 + 0,8 64,6 65,3 66,5 66,8 + 2,2 12,3 12,4 12,7 12,8 + 0,5
roboty instalacji elektrycznych 6,4 6,5 6,8 6,8 + 0,4 65,1 66,1 67,0 67,1 + 2,0 12,1 12,4 12,7 12,6 + 0,5
roboty inżynieryjne 8,0 8,2 8,6 9,1 + 1,1 63,9 64,6 65,8 65,8 + 1,9 12,4 12,5 12,4 12,6 + 0,2

Kalkulacyjne wskaźniki narzutów wg systemu SEKOCENBUD wykazują w okresie trzech kwartałów 2007 r. niewielką tendencję wzrostową. Ilustrują to średnie krajowe wskaźniki narzutów: kosztów zakupu Wkz, kosztów pośrednich Wkp i zysku Wz, zawarte w tabeli 4.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej