Tegoroczna zima - najlepsza od 13 lat!

2007-05-22 16:37

Pierwsze miesiące 2007 roku okazały się niezwykle korzystne dla firm budowlanych. Wskaźniki koniunktury pięły się systematycznie w górę i osiągnęły najwyższą wartość od 13 lat! Mimo że najlepiej oceniały sytuację zakłady z Mazowsza, to zróżnicowanie regionalne znacznie się zmniejszyło. Powodów do zadowolenia jest jednak więcej - według prognoz na następne półrocze, korzystne tendencje będą się utrzymywać.

Pełna wersja raportu za tydzień w newsletterze

1. Wskaźnik koniunktury

Wykres 1.1 Wskaźnik koniunktury w ujęciu ogółem

 

 

W I kwartale 2007 r. ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość większą niż w którymkolwiek I kwartale na przestrzeni analizowanych 13 lat. Ponadto, tak jak w IV kwartale 2006 r., obecny wskaźnik jest znacznie większy od zera, podczas gdy dotychczas w obydwóch zimowych kwartałach zawsze był ujemny. Również we wszystkich analizowanych grupach klasyfikacyjnych zakładów budowlanych - wskaźniki koniunktury są dodatnie. Obecny wskaźnik koniunktury w ujęciu ogółem jest znacznie wyższy niż w I kwartale minionych lat: o 18 punktów niż rok temu, o 27 punktów niż 2 lata temu, o 31 punktów niż 3 lata temu i o 56 punktów niż 4 lata temu.

Wśród analizowanych grup klasyfikacyjnych zakładów budowlanych najniższy wskaźnik koniunktury wykazuje grupa przedsiębiorstw publicznych zatrudniających do 100 pracowników, a najwyższy w grupie firm wynajmujących sprzęt budowlany.

Wykres 2. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym i publicznym

 

Tak jak w przypadku ogólnego wskaźnika koniunktury, również w obu sektorach własnościowych obecne wskaźniki koniunktury są bardzo wysokie. W sektorze prywatnym wskaźnik jest większy niż w dowolnym I kwartale od rozpoczęcia badania (t.j. od 13 lat -red.) i - zgodnie z wyznaczoną prognozą - nadal będzie się zwiększał. Jeśli chodzi o sektor publiczny, to tylko w I kwartale 1997 r. wskaźnik był wyższy niż obecnie. Do niedawna w sektorze publicznym pojawiła się tendencja rosnącej koniunktury, jednak obecnie prognozy wskazują na jej zahamowanie.

Wykres 3. Regionalne zróżnicowanie koniunktury

 

W I kwartale 2007 r. zdecydowanie najlepiej oceniły koniunkturę firmy budowlane z regionu stołecznego, gorzej zaś te z zachodnich i południowych części Polski. Jednak regionalne zróżnicowanie koniunktury znacznie się zmniejszyło. Rozpiętość pomiędzy najmniejszą i największą wartością regionalnego wskaźnika koniunktury niewiele przekracza 10 punktów.

2. Ceny usług budowlanych

Wykres 4. Ceny usług budowlanych

 

Ceny usług budowlanych znowu wzrosły i nie należy oczekiwać, że w najbliższej przyszłości ten  trend zmieni kierunek. Obecne saldo cen jest większe niż saldo z poprzedniego kwartału o ponad 6 punktów, a prognoza na nadchodzące półrocze oznacza, że kolejny wzrost salda może nawet przekroczyć 10 punktów.

 

Pełna wersja raportu za tydzień w newsletterze


 

1. Na wykresach 1, 2, 4 przedstawione są trendy odpowiednich wskaźników, oczyszczonych z wahań sezonowych i przypadkowych. Zastosowany do tego celu program DEMETRA został opracowany przez Eurostat.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej