Stagnacja w budownictwie europejskim w 2003 roku

2007-05-30 14:36

Na ostatniej, 56. konferencji stowarzyszenia dziewiętnastu instytutów budownictwa EUROCONSTRUCT, która odbyła się w dniach 27-29 listopada 2003 roku na Maderze, przedstawiono ocenę stanu europejskiego rynku budowlanego.

Niestety, wyniki tegorocznych badań nie są zadowalające. Wskazują na ogólne pogorszenie koniunktury budowlanej w Europie, głównie w wyniku dalszego osłabienia sytuacji gospodarczej, już nie tylko w Niemczech, ale również we Francji i Włoszech.

Według wstępnych ocen, wartość produkcji budowlanej zrealizowanej w 2003 roku w 15 krajach Europy Zachodniej, zrzeszonych w EUROCONSTRUCT, obniży się o 0,2% w stosunku do 2002 roku i wyniesie 980 mld euro, tj. o 1,6 mld euro mniej niż w roku poprzednim. Natomiast w 4 stowarzyszonych krajach Europy Środkowej regres będzie jeszcze głębszy i produkcja obniży się o 0,6% - głównie w następstwie kryzysu w budownictwie polskim (patrz rys. 1).

W latach 2002-2003 nastąpiło nasilenie tendencji recesyjnych w budownictwie w dziewięciu spośród 15 krajów Europy Zachodniej, zrzeszonych w EUROCONSTRUCT. W Niemczech rok 2003 był już piątym, natomiast w pięciu innych krajach, tj. Belgii, Francji, Holandii, Portugalii i Szwecji, drugim z kolei rokiem, w którym zanotowano spadek produkcji.
Znaczące obniżenie rocznego tempa wzrostu produkcji budowlanej w 2003 roku (poniżej 2%) zanotowano również w Irlandii, która w drugiej połowie lat 90. notowała stale dwucyfrowy wzrost produkcji.
Wzrost produkcji budowlanej w 2003 roku wystąpił tylko w 6 krajach, największy zanotowano w Wielkiej Brytanii (o 4,4%) oraz w Hiszpanii (o 4%) (patrz rys. 2).

W okresie ostatnich trzech lat szczególnie dotkliwe załamanie rynku budowlanego miało miejsce w Niemczech. Jego rozmiary w ujęciu wartościowym zmniejszyły się prawie o 15%, co w skali wspólnego rynku europejskiego zrekompensował wzrost rynków brytyjskiego o 17% i hiszpańskiego o 15%.
Szybkie tempo rozwoju budownictwa, jakie Irlandia osiągnęła w latach 90. pozwoliło temu krajowi - pomimo obserwowanej stagnacji w 2003 roku - na utrzymanie pierwszego miejsca w rankingu krajów europejskich pod względem zrealizowanej wartości produkcji budowlanej w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Wartość produkcji budowlanej wyniosła w Irlandii ponad 5610 euro na 1 mieszkańca. Na kolejnych miejscach znalazły się Norwegia - 4065 euro i Finlandia - 3705 euro. Wartości te są o tyle znaczące, że średnia dla tej grupy krajów wynosi - 2560 euro na 1 mieszkańca.
W Niemczech, które są największym krajem należącym do EUROCONSTRUCT, w wyniku trwającej od 5 lat recesji w budownictwie wskaźnik ten ukształtował się poniżej średniej i wyniósł tylko 2295 euro na 1 mieszkańca. Dla porównania wskaźnik wartości produkcji budowlanej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce był cztery razy mniejszy i wyniósł tylko 532 euro (patrz rys. 3).

EUROCONSTRUCT jest zrzeszeniem dziewiętnastu naukowo-badawczych instytutów ekonomiki i techniki budownictwa, reprezentujących 19 krajów europejskich.
Stowarzyszenie europejskich instytutów budownictwa już od 28 lat bada i analizuje wielkość i zmiany europejskiego rynku budowlanego. Oceny stanu budownictwa i prognozy jego rozwoju na następne trzy lata prezentowane są na organizowanych dwa razy w roku konferencjach EUROCONSTRUCT.
Polskim członkiem stowarzyszenia EUROCONSTRUCT jest PAB - Polska Agencja Badawcza Budownictwa:
www.pab.waw.pl, e-mail: pcrf@polishconstruction.waw.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej