Stabilizacja rynku, czyli ceny materiałów w III kwartale 2007

2007-09-27 14:38

Po kilku miesiącach wysokich wzrostów cen materiałów i niestabilnego rynku, na którym popyt na podstawowe wyroby budowlane przewyższał możliwości producentów, pojawiły się pierwsze symptomy stabilizacji cen i dostaw materiałów.

Z analizy najnowszych badań SEKOCENBUD wynika, że tempo wzrostu cen wszystkich rodzajów materiałów zostało znacznie wyhamowane. Średnie krajowe ceny materiałów zużywanych w budownictwie ogółem w III kw. 2007, w porównaniu z II kw., wzrosły tylko o 4,7%, czyli znacznie mniej niż w poprzednim miesiącach. Natomiast od początku roku wzrost ten wynosił 17,3%. Zmiany cen poszczególnych rodzajów materiałów przedstawiamy w tabeli.

Zmiany cen materiałów ogółem i wg rodzajów
rodzaje materiałów zmiany cen w %
3 kw.07r.
4 kw.06r.
3 kw.07r.
2 kw.07 r.
 materiały budowlane ogółem  19,7  5,2
 matyeriały instalacyjne ogółem  6,7  2,1
 materiały elektryczne ogółem  10,3  4,4
 materiały ogółem  17,3  4,7

Materiały budowlane
Notowania dotyczące cen materiałów budowlanych przez wszystkie kwartały tego roku wykazywały najwyższe wzrosty na tle innych rodzajów materiałów. Rekordy biły wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe, które od stycznia 2007 podrożały o 87,7%. W tej grupie znalazły się materiały, dla których zanotowano w pierwszej połowie roku trzycyfrowe wzrosty: np. pustaki ceramiczne MAX w zależności od klasy podrożały aż o 100-120%, a cegły kratówki - 70-150%.
Jednak po raz pierwszy od wielu miesięcy odnotowuje się wyhamowanie dalszych wzrostów cen w tej grupie, skrócenie czasu oczekiwania na dostawy materiałów, a w efekcie - zrównoważenie podaży z popytem. Jednym z czynników, które wpłynęły na ten stan, stał się znaczny import ceramiki budowlanej. 

W ciągu trzech kwartałów br. najbardziej podrożały:

 • materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe - o 87,7%,
 • elementy i wyroby betonowe - o 32,0%,
 • szkło budowlane i techniczne - o 28,5%,
 • elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego - o 23,6%,
 • materiały izolacyjne, ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy - o 19,9%.
  Charakterystyczne, że w grupach, w których do połowy roku notowano największe wzrosty, można zauważyć spowolnienie tempa zmian, a nawet minimalne spadki cen (dotyczy to np. wyrobów hutnictwa żelaza, które staniały o 2,0%).

  Materiały elektryczne i instalacyjne
  Notowania wskazują na niewielkie wzrosty cen materiałów elektrycznych, jak również instalacyjnych.
  Wśród materiałów elektrycznych najbardziej podrożały:
 • przewody elektroenergetyczne - o 6,6% (od początku roku - o 15,4%),
 • kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne - o 6,4% (od początku roku - o 13,2%);
  natomiast wśród materiałów instalacyjnych:
 • kształtki żeliwne - o 5,0% (od początku roku - o 11,8%),
 • rury i kształtki oraz elementy kamionkowe i ceramiczne - o 4,5% (od początku roku - o 8,1%),
 • rury i kształtki oraz elementy instalacyjne z metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych - o 2,8% (od początku roku - o 10,01%).

Czy to już koniec gwałtownych wzrostów cen? Czy słabsza dynamika zmian cen w III kwartale br. jest zwiastunem dłuższej stabilizacji? Dzisiaj trudno to ocenić. Nie ulega jednak wątpliwości, że najnowsze badania systemu SEKOCENBUD wskazują na umiarkowaną stabilizację rynku i zahamowanie wzrostu cen, które osiągnęły w niektórych segmentach rynku tak wysoki poziom, że nieraz staje się to barierą w sprzedaży.

Szczegółowe dane dot. dynamiki zmian cen w III kwartale br. w porównaniu z II kwartałem br. oraz z IV kwartałem 2006 r., w poszczególnych grupach materiałów zostały zawarte w tabelach. Zostały one opracowane na podstawie najnowszego wydawnictwa SEKOCENBUD "Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW" II półrocze 2007 r. (III kwartał).

Zmiany cen materiałów budowlancyh  wg grup
       nazwa grupy                 zmiany cen w %
  3 kw.07r. : 4 kw.06.  3 kw.07 r. : 2 kw.07 r.
 wyroby hutnictwa żelaza  12,8 -2 
 wyroby metalowe  13,1  3,2
 produkty i wyroby chemiczne  5,2 2,7
 surowce mineralne, kruszywa oraz materiały i elementy kamienne  11,7 5,2 
 materiały wiązace oraz wapeine i gipsowe  16,1  9,4
 materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe i wapienno-żużlowe  87,7 12,7 
 elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego  23,6 7,2
 elementy żelbetowe budownictwa niekubaturowego  8,4 2,7 
 elementy i wyroby betonowe  32 12,9 
 materiały izolacyjne, ogniotrwałe  oraz betony, zaprawy i wyprawy  19,9 6,2 
 szkło budowlane i techniczne  28,5 10 
 wyroby z ceramiki szlachetnej  13,1  3,4
 materiały drzewne tarte, półfabrykaty oraz płyty i sklejki   7,4  3
 stolarka budowelana  3,6  9,3
 materiały, produkty i wyroby różne  7,7  2,3
 materiały budowlane ogółem  19,7  5,2

Zmiany cen materiałów elektrycznych wg grup
       nazwa grupy                 zmiany cen w %
  3 kw.07r. : 4 kw.06.  3 kw.07 r. : 2 kw.07 r.
 aparatura elektrotechniczna niskliego napięcia 8,8  3,5
 osprzęt sygnalizacyjny 3,5 1,2
 osprzęt oświetleniowy, klosze, wysięgniki 5,8 1,5
 izolatory oraz osprzęt 3 3,8
 osprzęt instalacji elektrotechnicznych 5 1,9
 przewody elektroenergetyczne 15,4 6,6
 kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne 13,2 6,4
 słupy, szczudła, fundamenty i kanały kablowe 7,8 4,2
 osprzęt różny 11,4 3,9
 materiały różne 3,8 2,3 
 materiały elektryczne ogółem 10,3 4,4

Zmiany cen materiałów instalacyjnych  wg grup
       nazwa grupy                 zmiany cen w %
  3 kw.07r. : 4 kw.06.  3 kw.07 r. : 2 kw.07 r.
 rury stalowe, stalowe preizolowane 6 1,4 
 łączniki i kształtki do rur stalowych 6,2 2
 rury żeliwne 5,6 0,5
 kształtki żeliwne  11,8 5,1 
 rury cementow, betonowe oraz elementy betonowe prefabrykowane 6,7 3
 rury i kształtki oraz elementy kamionokowe i ceramiczne  8,1 4,5
 rury i kształtki oraz elementy inst. z metali nieżelaznych i tw. sztucznych 10,1 2,8
 armatura sieci domowej 5,5 1,5 
 armatura metalowa przemysłowa 4,7 1,7
grzejniki i osprzęt  4,6 1,6 
 elementy i urządzenia instalacji ogrzewczych 3,4 0,6
 elementy inst. wodociągowych, gazowych - wewnętrznych   6,2 1,3
 przewody i kształtki wentylacyjne 3,9  1,1
 konstrukcje wsporcze do rur 6,5 1
 materiały do izolacji termicznej 6,4  2,7
 materiały pomocnicze  4,7  2,5
materiały instalacyjne ogółem  19,7  5,2

W ramach systemu SEKOCENBUD stale monitorowany jest rynek inwestycyjno-budowlany na terenie całego kraju. Bieżące informacje o zmianach cen wybranych czynników produkcji (w tym podstawowych materiałów) oraz wskaźniki waloryzacyjne i prognozy zmian cen obiektów modelowych można uzyskać w comiesięcznej publikacji BŁYSKAWICA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej