SSE - pomoc regionalna dla przedsiębiorców

2010-06-25 16:49

Informacja o pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SSE na podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r.

Udzielana jest na podstawie:

1. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity):
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz.1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238);

3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367 i Nr 225, poz. 1673 oraz 2008 r. Nr 97, poz. 623)

4. Rozporządzenia Rady Ministrów

 • z dnia 16 października 2006 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.191.1416 i Dz.U.07.17.98,
 • z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.236.1705, Dz.U.07.17.99 i Dz.U.07.55.362,
 • z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.211.1555 i Dz.U.07.26.166
 • z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.228.1667 i Dz.U.07.26.168
 • z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.202.1485 i Dz.U.07.26.171
 • z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.200.1473 i Dz.U.07.26.172,
 • z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.215.1581 i Dz.U.07.26.173
 • z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.06.236.1704 i Dz.U.07.26.167
 • z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.17.97
 • z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.26.163
 • z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.26.164
 • z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.26.165
 • z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.26.169,
 • z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.07.26.170,
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1549,
 •  z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1550
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1551
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1552
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1553,
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1553
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1555,
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1556
 • dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1557
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1558
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1559,
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1560,
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1561
 • z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Dz.U.08.232.1562
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej