Sprzedaż niższa, ale rentowność wysoka

2008-09-19 13:58

GUS opublikował dane o rentowności w branżach przemysłu materiałów budowlanych w pierwszym półroczu 2008. Według wcześniejszych prognoz spodziewano się w drugim kwartale spadku rentowności wobec malejącego tempa wzrostu cen i coraz niższych wskaźników produkcji sprzedanej. Rzeczywistość okazała się inna - w pierwszym półroczu 2008 rentowność całego działu jest wysoka, a w drugim kwartale wyższa niż w pierwszym.

Przemysł materiałów budowlanych należał zawsze do rentownych. W 2007 średni wskaźnik rentowności netto w zakładach powyżej 49 osób wynosił 13,5% (w przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ten wynosił 5,5%). Wpływ na tak wysokie wskaźniki wywierały w większym stopniu rosnące ceny sprzedawanych materiałów niż racjonalizacja kosztów. W ostatnich miesiącach 2007 roku wzrost cen materiałów dla budownictwa wyhamował. W połowie roku 2007 średnie ceny budowlanych materiałów mineralnych wzrastały 10-12% miesięcznie, to w czerwcu 2008 wskaźnik ten wynosił 1,2%.

W pierwszym kwartale 2008 r. rentowność netto przemysłu wytwarzającego materiały i wyroby z surowców mineralnych wynosiła 11,9%, w drugim kwartale była jeszcze wyższa i w skali całego półrocza 2008 ukształtowała się na poziomie 13,6%.
Wskaźnik ten był zbliżony do osiągniętego w pierwszym półroczu 2007, kiedy ceny na materiały budowlane "lawinowo" wzrastały. Jest to najwyższy wskaźnik rentowności wśród wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego.

Wszystkie branże mineralnych materiałów budowlanych były w pierwszym półroczu 2008 rentowne, chociaż nie na jednakowym poziomie. Najniższą (ale relatywnie wysoką) rentowność - 6,7% wykazują producenci szkła i wyrobów ze szkła, co wynika ze zmniejszającego się eksportu i niekorzystnych dla eksporterów relacji złotówki do euro i dolara. Najwyższymi wskaźnikami rentowności charakteryzują się producenci cementu, wapna i gipsu (25,8%) oraz producenci ceramiki budowlanej (21,1%).

Należy zwrócić uwagę na relacje wskaźników wzrostu/spadku produkcji sprzedanej i rentowności. W pierwszym półroczu 2008 produkcja sprzedana mineralnych materiałów budowlanych w zakładach zatrudniających powyżej 49 osób wzrosła o 4,7%, a rentowność o 13,6%. W niektórych branżach relacje były zaskakujące: producenci ceramiki budowlanej zmniejszyli produkcję o 8,4%, a rentowność wynosiła 21,1%, producenci cementu, wapna i gipsu przy wzroście produkcji o 1,6% osiągali rentowność 25,8%. Wprawdzie zakłady obniżają koszty produkcji, ale nadal poziom cen materiałów budowlanych (mimo zmniejszania) zapewnia jeszcze wysoka rentowność.

Wskaźniki wzrostu produkcji sprzedanej i rentowność netto w branżach mineralnych materiałów budowlanych w zakładach > 49 osób w I półroczu 2008

 wyszczególnienie  produkcja I-VI.08
 rok poprzedni = 100
rentowność netto
I-VI.08  w %
 produkcja szkła i wyrobów ze szkła  102,6   6,7
 produkcja ceramiki szlachetnej i materiałów ogniotrwałych  110,0  10,8
 produkcja płytek ceramicznych  116,4  13,3
 produkcja ceramiki budowlanej    91,6  21,1
 produkcja cementu, wapna i gipsu  101,6  25,8
 produkcja wyrobów betonowych i gipsowych  106,2  12,6
 cięcie, formowanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa  135,8   5,2
 pozostałe wyroby    97,3   4,0
 ogółem dział  104,7  13,6
Źródło: GUS Nakłady i Wyniki Przemysłu I-VI.2008

Analiza rentowności w przemyśle mineralnych materiałów budowlanych (wg danych publikowanych raz w roku) wskazuje, że w latach 2006 - 2007 najwyższą rentowność osiągały zakłady największe, zatrudniające powyżej 249 osób. Jest prawdopodobne, że podobne relacje utrzymały się również w pierwszym półroczu 2008.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej