Spadek zatrudnienia i płac w budownictwie

2007-05-30 14:29

Ubiegły rok nie był najkorzystniejszy dla budownictwa. W porównaniu z rokiem 2002 spadło zatrudnienie (o 3,6 proc.) oraz płace (o 1,7 proc.). Sytuację w pozostałych gałęziach gospodarki prezentuje raport GUS "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2003 roku".

Według raportu GUS "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2003 roku" w końcu września ubiegłego roku liczba pracujących ogółem w gospodarce narodowej wyniosła ok. 14,8 mln osób i była nieco niższa niż w końcu 2002 roku.

Zatrudnienie
Ogólna liczba pracujących w gospodarce narodowej według stanu na 30 września 2003 roku wyniosła 7614,6 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 1,8 proc. Udział pracujących w sektorze prywatnym wyniósł 53,6 proc. (podobnie jak przed rokiem). Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów 2003 r. wyniosło 7341,6 tys. osób i było o 2,6 proc. niższe niż przed rokiem.
W okresie trzech kwartałów ub. r., w większym stopniu niż odpowiednio przed rokiem ograniczono w skali roku zatrudnienie w sekcjach: budownictwo (spadek o 16,4 proc. wobec 12,8 proc.), górnictwo i kopalnictwo (o 6,1 proc. wobec 5,8 proc.), a w mniejszym - w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 4,6 proc. wobec 7,2 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,6 proc. wobec 7,0 proc.). Spadło również zatrudnienie w hotelach i restauracjach (o 7,2 proc.), handlu i naprawach (o 3,5 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 2,8 proc.), podczas gdy odpowiednio przed rokiem notowano w tych sekcjach wzrost. Podobnie jak w analogicznym okresie w latach poprzednich, wzrost zatrudnienia wystąpił w obsłudze nieruchomości i firm oraz w administracji publicznej.
W końcu września ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 3073,3 tys. osób bezrobotnych (w tym 1612,8 tys. kobiet). Liczba bezrobotnych w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku zmalała o 39,3 tys. osób (o 1,3 proc.).

Wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów ukształtowało się w na poziomie 2176,41 zł tj. o 3,4 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 2383,60 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 4,1 proc., a w sektorze prywatnym 2033,44 zł (wzrost odpowiednio o 2,7 proc.).

W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku największy wzrost płac wystąpił w sekcjach:  rybołówstwo i rybactwo (o 18,9 proc.), edukacja (6,5 proc.), ochrona zdrowia i opieka społeczna (o 4,9 proc.), hotele i restauracje (o 3,5 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę i w pośrednictwie finansowym (o 2,9 proc.), a najmniejszy - w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 1,2 proc.), budownictwie oraz w górnictwie i kopalnictwie (o 1,7 proc.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej