Spadek produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2004

2007-05-29 18:59

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że produkcja budowlano-montażowa w lipcu 2004 roku była o 14,3 proc. mniejsza niż przed rokiem i o 8,5 proc. wyższa niż w czerwcu br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 12,9 proc. niższym niż w lipcu ubiegłego roku i o 0,5 proc. mniejszym w porównaniu z czerwcem br.

Wzrost poziomu produkcji (w porównaniu z czerwcem br.) wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 43,6 proc. i wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - o 10,6 proc.

 

Wyszczególnienie

VI

VII

VI

VII

I - VII

VI

VII

Miesiąc poprzedni = 100

Analogiczny okres ub. roku = 100

Przeciętna miesięczna 2000 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

114,6

108,5

85,6

85,7

93,7

70,5

76,5

 


Spadek odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 26,1 proc. i wykonywaniem instalacji budowlanych - o 7,1 proc.
W stosunku do lipca ubiegłego roku poziom zrealizowanych robót był niższy we wszystkich grupach przedsiębiorstw poza jednostkami wykonującymi roboty budowlane wykończeniowe. Spadek produkcji wyniósł: w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - 49,0 proc., wykonywaniem instalacji budowlanych - 20,9 proc. a wznoszeniem obiektów budowlanych; inżynierią lądową i wodną - 13,4 proc.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie od stycznia do lipca br. był o 6,3 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2004 były o 0,5 proc.wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny wznoszenia obiektów budowlanych; inżynierii lądowej i wodnej (0,5 proc.), wykonywania instalacji budowlanych (0,4 proc.), wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (0,3 proc.), przygotowania terenu pod budowę (0,2 proc.) oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (0,1 proc.).
Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu bieżącego roku w stosunku do grudnia ubiegłego roku wzrosły o 3,9 proc., natomiast w porównaniu z lipcem ubiegłego roku - o 3,4 proc.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej