Śląskie, mazowieckie i małopolskie najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie

2006-05-05 13:09

Raport z dn.19.12.2005 r. przedstawia zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw oraz - po raz pierwszy - podregionów. Została ona oceniona w trzech kategoriach: dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Raport przygotował Instytut Badań nad Gospodarką (IBnGR) we współpracy z PAIiIZ.    

Raport pt.: "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005" jest rozszerzoną kontynuacją badań IBnGR sprzed pięciu lat. "Atrakcyjność inwestycyjna jest to zdolność skłonienia inwestorów do wyboru danego regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji," wyjaśnił jeden z autorów raportu, dr Tomasz Kalinowski, IbnGR.
Główną nowością opracowania jest ocena atrakcyjności podregionów Polski w trzech wymienionych kategoriach, a także uwzględnienie w nim oceny województw dokonanej przez najważniejsze kraje, z których pochodzi kapitał zagraniczny lokowany w Polsce w formie inwestycji bezpośrednich. Oceny sformułowano na podstawie szczegółowej ankiety, przeprowadzonej przez IBnGR w wydziałach ekonomiczno - handlowych polskich ambasad. Przy ocenie województw posłużono się również informacjami z bazy danych PAIiIZ o dostępnych terenach pod inwestycje.
Województwa Polski zostały podzielone na pięć klas atrakcyjności inwestycyjnej - od A (najbardziej atrakcyjne) do E (najmniej atrakcyjne). Pod uwagę wzięto kilkadziesiąt wskaźników cząstkowych, które następnie tworzyły grupy czynników atrakcyjności, takie jak:

  •  dostępność transportowa,
  •  zasoby i koszty pracy,
  •  rynek zbytu,
  •  infrastruktura gospodarcza,
  •  infrastruktura społeczna,
  •  poziom bezpieczeństwa powszechnego,
  •  aktywność województw wobec inwestorów.

Do trzech najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie polskich województw IBnGR zalicza: śląskie, mazowieckie i małopolskie (klasa A). W klasie B znalazły się województwa: dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie. W klasie C: pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie i lubuskie. W klasie D: podkarpackie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W ostatniej klasie E znalazły się województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.
Szczegółowe oceny atrakcyjności inwestycyjnej polskich podregionów umożliwiły wyróżnienie dziesięciu najlepszych z nich, w trzech badanych kategoriach. Oceny te zawarte są w wersji podstawowej raportu. W wersji rozszerzonej zaprezentowane są oceny wszystkich polskich podregionów. IBnGR we współpracy z PAIiIZ zamierza w kolejnych latach kontynuować badania atrakcyjności inwestycyjnej Polski w ujęciu regionalnym. Planuje się przygotowanie kolejnych raportów w latach 2006 i 2007, każdorazowo pod koniec roku. Możliwe będzie wówczas porównanie zmian na regionalnej mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej