Rynek PPP w Polsce w I połowie 2010 r. Raport Investment Support

2010-08-16 18:23
Yatenga Muzeum Centrum Kultur
Autor: materiały Muzeum Miejskiego w Żorach

W 2010 r. rynek PPP i koncesji znacząco przyspieszył. Prawie 40 ogłoszeń o koncesji i partnerstwie publiczno-prywatnym ukazało się w I połowie 2010 r. wynika z raportu Investment Support, podsumowującego pierwszą połowę drugiego roku obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ogłoszono zatem niemal tyle inwestycji co w całym 2009 r.

Raport jest kontynuacją wydanego w zeszłym roku raportu podsumowującego, w jaki sposób podmioty publiczne wykorzystały nowe formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych przewidziane ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawą o koncesji.

W raporcie znajdują się statystyki rynkowe, analiza warunków realizacji planowanych przedsięwzięć, opis zastosowanych procedur wyboru partnera prywatnego, a także analiza biznesowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć. Raport przygotowano na podstawie ogłoszeń o koncesji i o zamówieniach, które ukazały się od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. i zawiera dane aktualne na dzień 5 sierpnia 2010 r.

Wśród 38 projektów publiczno-prywatnych, jakie ukazały się w I połowie 2010 r. są 22 koncesje na roboty budowlane, 2 koncesje na usługi, 9 projektów PPP w trybie koncesji (tj. partner prywatny wybierany był w trybie koncesji) i 5 projektów PPP w trybie PZP.

Ze względu na kilkakrotne ogłaszanie kilku projektów, rzeczywista liczba przedsięwzięć w I połowie 2010 r. wyniosła 35 i przekroczyła liczbę projektów w całym 2009 r. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z 34 projektami i 41 ogłoszeniami.

Z raportu wynika, że pod względem stosowania formuł publiczno-prywatnych w I połowie 2010 r. przodowało województwo małopolskie – aż 9 ogłoszeń pochodzi z tego województwa, które skoczyło z miejsca drugiego w 2009 r. Na drugim miejscu plasuje się województwo mazowieckie z 6 ogłoszonymi przedsięwzięciami. Wyróżnić należy również województwo warmińsko-mazurskie, w których ogłoszono 5 inwestycji, jak również województwa łódzkie, podkarpackie i opolskie, które pierwszy raz pojawiły się w statystykach.

W I połowie 2010 r. największym zainteresowaniem cieszą projekty z sektora sportowo-rekreacyjnego (16 ogłoszeń), infrastruktury parkingowej (5 ogłoszeń) oraz opieki zdrowotnej, drogowym oraz wodno-kanalizacyjnym (ogłoszono po 3 projekty). W tym roku pojawiły się projekty z nowych sektorów jak kultura, rewitalizacja, infrastruktura publiczna, sektor energetyczny i paliwowy.

Spośród analizowanych ogłoszeń o przedsięwzięciach planowanych do realizacji w PPP lub koncesji, o których uzyskano informacje na dzień 5 sierpnia 2010 r., 18 zostało unieważnionych najczęściej z powodu braku złożonych wniosków, a 14 doszło do skutku i znajduje się na różnych etapach realizacji. W przypadku dwóch przedsięwzięć udało się doprowadzić negocjacje do końca i z sukcesem podpisać umowę, tj. Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie” planowany do realizacji w koncesji na roboty budowlane oraz Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie planowana do realizacji w PPP w trybie koncesji.

DO POBRANIA: Rynek PPP w Polsce w I połowie 2010 r. Raport Investment Support

Kontakt w sprawie raportu:
Katarzyna Wawrzak, Project Manager Investment Support
tel. 22 627 47 15, 603 130 056.
e-mail: wawrzak@inves.pl
www.inves.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej