Rynek PPP w Polsce 2009

2010-02-16 19:35
Yatenga Muzeum Centrum Kultur
Autor: materiały Muzeum Miejskiego w Żorach

41 ogłoszeń o koncesji i partnerstwie publiczno-prywatnym ukazało się w 2009 r., wynika z raportu Investment Support, podsumowującego pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wśród 41 ogłoszeń dotyczących projektów publiczno-prywatnych, jakie ukazały się w 2009 r., są 32 koncesje (na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi), 1 koncesja według starych zasad (na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych)  oraz 8 projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Niektóre przedsięwzięcia były kilkukrotnie przedmiotem ogłoszenia, dlatego rzeczywista liczba projektów koncesji i PPP jest mniejsza niż ogłoszeń i wynosi 34.

Z analizy ogłoszeń wynika, że nowe ustawy najczęściej były stosowane przez urzędy miasta i gminy (22 z 41 ogłoszeń). Sektorem cieszącym się największym zainteresowaniem był sport i rekreacja (15 ogłoszeń), następnie infrastruktura komunalna (7), ochrona zdrowia i infrastruktura teleinformacyjna (po 6), sektor wodno-kanalizacyjny (4) i edukacja (3).

Spośród 41 projektów, 16 postępowań zostało unieważnionych, 21 jest w trakcie negocjacji z zainteresowanymi partnerami, a w przypadku 2 przedsięwzięć podpisano umowę  z partnerem prywatnym. W toku negocjacji znajduje się 7 koncesji na roboty budowlane,  8 koncesji na usługi oraz 6 projektów PPP. W sumie do ogłoszonych w 2009 r. postępowań zgłosiło się 46 inwestorów.

Celem Raportu przygotowanego przez Investment Support było podsumowanie, w jaki sposób podmioty publiczne wykorzystały nowe formuły realizacji inwestycji publiczno-prywatnych przewidziane ustawą o partnerstwie publiczno - prywatnym i ustawą o koncesji. W raporcie znajdują się statystyki rynkowe, analiza warunków realizacji planowanych przedsięwzięć, opis zastosowanych procedur wyboru partnera prywatnego, a także analiza biznesowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć. Raport przygotowano na podstawie ogłoszeń o koncesji i o zamówieniach, które ukazały się w 2009 r. i zawiera dane aktualne na dzień 15 stycznia 2010 r. Raport został objęty patronatem przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

POBIERZ RAPORT TUTAJ


Kontakt w sprawie informacji:
Joanna Gogolińska
Menedżer ds. PR i Promocji Inwestycji
Investment Support
email: gogolinska@inves.pl

Zobacz koniecznie przykład jednego ze zwycięskich projektów PPP:

Zobacz więcej informacji o projekcie Yatenga: TUTAJ

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej