Rynek cementu w Polsce

2007-05-29 17:25

W 2004 zużycie cementu w naszym kraju wyniosło około 11 mln 500 tys. ton. W porównaniu z 2003 rokiem wzrosło o około 3 proc. Był to pierwszy wzrost zużycia cementu po trzech latach spadków. Wciąż jednak wyniki nie są zadowalające; rok 2004 był pod tym względem aż o 25 proc. gorszy od roku 2000.

Stowarzyszenie Producentów Cementu prognozuje, że w kolejnych latach zużycie cementu będzie rosło. Ma na to wpłynąć zarówno wysokie tempo rozwoju gospodarczego kraju, jak i powolny, ale systematyczny wzrost nakładów na inwestycje.
Te optymistyczne prognozy ma jednak skorygować rok 2005 - pierwszy pełny rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po jego upływie okaże się m.in., jaki wpływ na rynek cementu miała podwyżka stawki VAT.
Będzie można także ocenić, jak na rozwój tego rynku wpłynęły fundusze unijne.

Wyniki przemysłu cementowego w latach 2002 - 2004

Polski przemysł cementowy sprzedał w 2004 r. na rynku krajowym 11 061,7 tys. ton cementu, tj. o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Porównanie zużycia krajowego ze sprzedażą wskazuje, że około 475 tys. ton cementu sprzedawanego w Polsce pochodzi z importu. Jest to poważna konkurencja dla producentów cementu w kraju. Pomimo to branża w ubiegłym roku wyeksportowała 361,7 tys. ton cementu, czyli o 31 proc. więcej niż w roku 2003.
Charakterystyczną cechą krajowego rynku cementu jest sprzedaż dużych ilości cementu workowanego. W ogólnej wielkości sprzedaży udział cementu w workach wynosi 36,8 proc. Mimo tendencji malejącej, zmniejszanie się udziału cementu w workach (w roku 2003 - 38,8 proc.) w sprzedaży cementu ogółem przebiega bardzo wolno. Pod tym względem polski rynek znacznie różni się od rynków innych krajów europejskich, cement workowany stanowi zaledwie kilkanaście procent sprzedawanego cementu.

Udział grup cementowych w krajowym rynku sprzedaży cementu w roku 2003

Produkcja cementu w roku 2004 wyniosła 11 413,1 tys. ton i była wyższa o 3,6 proc. niż rok wcześniej. W porównaniu z 2003 rokiem o 10 proc. wzrosła także produkcja klinkieru cementowego (9354,9 tys. ton w 2004 roku).
Wzrost produkcji cementu był proporcjonalny do wzrostu jego sprzedaży.
Przemysł cementowy może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie rynku w okresie najbliższych kilku lat, nawet przy znacznym jego wzroście. W 2004 roku zdolności produkcyjne tego przemysłu były wykorzystane tylko w ok. 70 proc. Na rynek dostarczono ponad 30 rodzajów cementu.
W całkowitej masie wyprodukowanego cementu 43,5 proc. stanowiły cementy portlandzkie, 48,6 proc. cementy z dodatkami, 8 proc. cementy hutnicze i 0,1 proc. cementy pucolanowe i inne.

Zużycie cementu na jednego mieszkańca


Produkcja i sprzedaż cementu w 2005 roku
Wyniki przemysłu cementowego styczeń - marzec 2005

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej