Ruch budowlany w I półroczu 2003 roku. Część 1 - pozwolenia na budowę i obiekty budowlane oddane do użytkowania

2007-05-30 14:32

W pierwszym półroczu 2003 roku zatrzymana została utrzymująca się od paru lat tendencja spadku liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Znacznie zwiększyła się również ilość obiektów przekazywanych do użytkowania. Największy udział miały w tym budynki jednorodzinne, gdzie wzrost wyniósł aż 126%.

Pozwolenia na budowę
W I półroczu 2003 roku zatrzymana została utrzymująca się od paru lat tendencja spadku liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Wystąpił niewielki 5 procentowy wzrost, zarówno decyzji administracyjnych (81 603 pozwoleń w stosunku do 77 741 w I półroczu roku 2002), jak i obiektów budowlanych, na które wydane zostały pozwolenia (83 618 obiektów przy 81 144 w roku ubiegłym).

Największe zmiany ilościowe w strukturze obiektów budowlanych, występują w obszarze budownictwa mieszkaniowego, stanowiącego od kilku lat ok. 30% wszystkich pozwoleń na budowę (budynki jedno i wielorodzinne).

Ilość pozwoleń na budowę wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 37,6% w kategorii budynków jednorodzinnych (z 17 218 obiektów w I półroczu 2002, do 23 696 obiektów w roku bieżącym), o 35,1% w przypadku budynków wielorodzinnych (z 766 do 1035), oraz o 11,2% w kategorii obiektów zamieszkania zbiorowego.

W pozostałych kategoriach obiektów budowlanych wystąpił spadek liczby pozwoleń:

  • budynki gospodarczo-inwentarskie - spadek o 13%,
  • budynki przemysłowe i magazynowe - spadek o 13,2%,
  • budynki użyteczności publicznej - spadek o 7,2%,
  • obiekty pozostałe - spadek o 4,4%.

Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę, w odniesieniu do roku 2002, wystąpił w 9 województwach. Największy, bo 30-proc. w województwie pomorskim. W pozostałych województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrasta od kilku do kilkunastu procent.
W proporcji do liczby ludności zamieszkującej dane województwo - przy średniej krajowej wynoszącej 2,1 pozwolenia na 1 tysiąc mieszkańców - tylko w pięciu województwach wskaźnik ten jest wyższy.
Są to województwa: wielkopolskie (3,7), łódzkie (2,6), mazowieckie (2,6), lubelskie (2,3) oraz kujawsko-pomorskie (2,2). Najniższe wskaźniki zanotowano natomiast w województwach: opolskim (1,1), śląskim (1,3), dolnośląskim (1,5), oraz świętokrzyskim (1,6).
Największy spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę wystąpił w województwach podlaskim, śląskim i kujawsko-pomorskim.

Obiekty budowlane oddane do użytkowania
Informacje o liczbie wydawanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, pozwalają na określenie realnego przyrostu, bądź zmniejszenia nowych zasobów budowlanych, skali realizowanych robót i pośrednio długości trwania procesu budowlanego. Cykl inwestycyjny, od wydania pozwolenia na budowę do "zasiedlenia" - tj. zgłoszenia zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu lub uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, trwa przeciętnie od 1,5 roku do 3 lat. Zatem liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania jest funkcją między innymi ilości pozwoleń na budowę wydawanych w latach poprzednich. Podział na obiekty oddawane do użytkowania na podstawie zawiadomienia lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obrazuje poprawność przebiegu procesu budowlanego, a także skalę stosowania określonych w prawie budowlanym wymaganych procedur związanych z przekazywaniem obiektów budowlanych do użytkowania. W latach ubiegłych, począwszy od roku 1995, pomimo nieznacznych różnic, ilość obiektów przekazanych do użytkowania generalnie wzrastała, aż do roku 2002.
W 2002 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ilość obiektów przekazywanych do użytkowania wzrosła aż o 20%.

W I półroczu bieżącego roku nastąpił dalszy znaczący wzrost - liczba obiektów oddanych do użytkowania zwiększyła się o 70,5 %. Największy udział mają w tym budynki jednorodzinne, gdzie wzrost wynosi aż 126 % w porównaniu do I półrocza 2002 r.

Na tak znaczący wzrost złożył się szereg czynników. W budownictwie indywidualnym, w tym jednorodzinnym, stanowiącym prawie połowę wszystkich oddawanych do użytku obiektów budowlanych, część inwestorów zgłosiła wcześniej zasiedlone budynki, nie rejestrowane uprzednio w celu wydłużenia okresu korzystania z ulgi podatkowej. Inni obawiali się zmian wprowadzanych nowelizacją Prawa budowlanego, m.in. obowiązku poddania się kontroli zgodności wybudowanego obiektu z projektem zatwierdzonym w wydanym pozwoleniu na budowę, oraz kar nakładanych w przypadkach niezgodności. Uzyskany efekt statystyczny, w postaci znaczącego przyrostu obiektów oddawanych do użytkowania, nie musi oznaczać jednak tak znacznego, realnego zwiększenia zasobów budowlanych.

W poszczególnych kategoriach obiektów oddanych do użytkowania w I półroczu 2003 nastąpił znaczny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002:

  • budynki jednorodzinne - wzrost o 126%,
  • budynki gospodarczo - inwentarskie - wzrost o 53,4%,
  • budynki zamieszkania zbiorowego - wzrost o 42%,
  • budynki przemysłowe i magazynowe - wzrost o 22%,
  • budynki użyteczności publicznej - wzrost o 13,2%,
  • budynki wielorodzinne - wzrost o 9,6%.

Liczba obiektów oddanych do użytkowania wzrosła we wszystkich województwach. Największy wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego, nastąpił w województwie: małopolskim - o 154%, podkarpackim - o 127%, oraz pomorskim i świętokrzyskim - o 123%. W pozostałych województwach wzrosty były też znaczne, kilkudziesięcio procentowe.
Średnio w kraju oddawane są do użytku 2 obiekty na 1 tysiąc mieszkańców. Taką średnią ma województwo łódzkie. W pięciu województwach średnia ta jest wyższa, a mianowicie w małopolskim 2,9 obiektów, podkarpackim 2,8, wielkopolskim 2,5 oraz w pomorskim i lubuskim - 2,2.Opracowanie wykonano w Departamencie Wyrobów Budowlanych i Statystyki GUNB.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej