Ruch budowlany w I połowie 2009 r.

2009-08-30 11:00
Ruch budowlany w I połowie 2009
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Znajnowszych danych GUNB wynika, że w I półroczu 2009 r. wydano 95 373 decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy w I połowie 2008 r. wydano ich 105 443. Oznacza to spadek o 10% w porównaniu z I półr. 2008. Największe spadki odnotowano dla budynków wielorodzinnych o 20% oraz jednorodzinnych o 12%. Ogółem dla budynków mieszkalnych nastąpił spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę o 12,6%. Natomiast znaczny wzrost liczby decyzji o pozwoleniu na budowę - o 30% - wystąpił w kategorii "budowle wodne".

W pierwszej połowie 2009 r. przekazano do użytkowania 63 020 obiektów budowlanych. Jest to o 8% obiektów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, czyli jednorodzinnych i wielorodzinnych zmniejszyła się ogółem o 5% - z 35 153 w I pół. 2008 r. do 33 493 w I pół. 2009. Należy zwrócić uwagę, że samych budynków wielorodzinnych oddano o 14% więcej, natomiast jednorodzinnych o 6% mniej.

Pozwolenia na budowę wydane w I półroczu 2009 roku
Autor: GUNB

Jednak ciągle zdecydowanie najwięcej przekazywanych jest do użytkowania budynków jednorodzinnych, które w I półr. 2009 roku stanowią 51% wszystkich takich obiektów. Największe spadki w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku odnotowano w kategorii budynków gospodarczych - o 20% i budynków przemysłowych i magazynowych - o 19%.

W I półr. 2009 z możliwości legalizacji skorzystano w 317 przypadkach. Najwięcej zalegalizowano budynków jednorodzinnych - 89 oraz gospodarczo-inwentarskich - 66. Ponadto wydano po 37 decyzji legalizujących dla: budynków wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych i magazynowych.

W I półroczu 2009 roku wydano 2678 nakazów rozbiórek, w tym 1939 z tytułu samowoli budowlanej lub budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia oraz 739 z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu. Wykonano 1500 rozbiórek obiektów, w tym 1078 z tytułu samowoli budowlanej lub budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia na budowę.

Generalnie, patrząc na I półrocze 2009, zauważa się spadek aktywności inwestorów, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. W innych dziedzinach budownictwa trudno sprecyzować pewne wnioski - tendencje są mienne, a inwestycje zależne od środków pochodzących z budżetu, pomocy unijnej, lub innych kredytów światowych czy europejskich.

Więcej: Ruch budowlany w I połowie 2009 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej